Åtgärder

Tema – Bondestenåldern och flodkulturerna

Från Skolbok

Maler der Grabkammer des Menna 012.jpg

Bönder i det forna Egypten

Bondestenåldern, eller "Den neolitiska revolutionen" är grunden för all modern civilisation. Det går en tydlig gräns mellan samhällen som lever på jakt och fiske, och bofasta människor i byar och städer som lever på jordbruk.

Jordbruket ledde i sin tur till stora städer med olika härskare. Matöverskottet från jordbruket gjorde att nya yrken uppstod när människor inte längre måste vara bönder. Och nya upptäckter gjordes, som hjulet och användandet av metaller.

För att lättare se vilka kapitel som hör till vilket ämne, är ämnena färgkodade:

Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Övrigt

Som övrigt räknas ämnen till exempel svenska, slöjd eller olika NO-ämnen.


Lektion 1 Den bördiga halvmånen och de första bönderna - varför blev vi bönder?

Lektion 2 Kvinnornas nya roll i bondesamhället - varför var bondesamhället mindre jämlikt?

Lektion 3 Çatalhöyük - den första staden - när började vi bygga städer?

Lektion 4 Polyteism och monoteism skillnaden mellan att tro på en gud eller på många gudar

Lektion 5 Indoeuropeernas urhem - Hur spreds jordbruket i Europa?

Lektion 6 Bronsåldern - Vad är speciellt för bronsåldern?

Lektion 6 - fördjupning Hur tillverkades brons under bronsåldern? - Hur går det egentligen till att gjuta brons?

Lektion 7 Bronsålderns gudar vilka gudar trodde bronsålderns människor i norra Europa på?

Lektion 8 Stonehenge - druider och soldyrkan vad trodde kelterna på?

Lektion 9 Bantufolkens migration i Afrika - Hur spreds jordbruket i Afrika?

Lektion 10 Old Europe (Flodkultur) - Flodkulturen som försvann

(Eventuellt avbrott för kunskapskontroll)

Lektion 11 Mesopotamien - Vad hände i tvåflodslandet?

Lektion 12 Mesopotamiens gudavärld vad trodde folket i Mesopotamien på?

Lektion 13 Mesopotamiens salta jordar - Vad händer vid konstbevattning?

Lektion 14 Egypten (Flodkultur) - Vad hände i Egypten?

Lektion 15 Egyptens gudavärld vad trodde folket i Egypten på?

Lektion 16 Judendomens rötter - Moseböckerna vad var grunden för judendomen?

Lektion 17 Induskulturen (Flodkultur) - Vad hände längs Indus?

Lektion 18 Hinduismens gudavärld vad trodde indoeuropéerna på?

Lektion 19 Kina (Flodkultur) - Vad hände i Kina?

Lektion 20 Gula floden och Kinas lössjordar - varför var odlingsmarkerna så bra i Kina?

Lektion 21 Kina - spåmän och förfädersdyrkan vad trodde kineserna på?

Lektion 22 Kina och taoismen vad innebar taoismen för kineserna?