Åtgärder

Tema – Franska revolutionen och Napoleon

Från Skolbok

Execution robespierre, saint just....jpg

Avrättningen av Robespierre

Franska revolutionen var första gången folket tog makten av en enväldig kung. Napoleon visade att makt som tagits är svår att behålla, när han återinförde kejsardöme och diktatur. Ändå har revolutionen och Napoleons tid satt djupa spår i Europas historia och vi ser konsekvenserna av detta i princip dagligen.

För att lättare se vilka kapitel som hör till vilket ämne, är ämnena färgkodade:

Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Övrigt

Som övrigt räknas ämnen till exempel svenska, slöjd eller olika NO-ämnen.


Lektion 1 Franska revolutionen, bakgrunden -

Lektion 2 Franska revolutionen, Nationalförsamlingen bildas -

Lektion 3 Franska revolutionen och Bastiljen -

Lektion 4 Franska revolutionen, borgarna tar makten -

Lektion 5 Franska revolutionen, kungens flyktförsök -

Lektion 6 Franska revolutionen, skräckväldet -

Lektion 7 Franska revolutionen, Kvinnorna och revolutionen -

Lektion 8 Franska revolutionen, arvet efter revolutionen -

(Paus för kunskapskontroll)

Lektion 9 Napoleon, vägen till makten -

Lektion 10 Napoleon, en kejsares uppgång och fall -

Lektion 11 Napoleon, och kvinnorna -

Lektion 12 Napoleon, arvet efter kejsaren -Lektion 1 Kolonialism, imperialism och merkantilism - tre olika viktiga begrepp

Lektion 2 Syd- och Mellanamerikas kolonisering - repetition av hur Syd- och Mellanamerika koloniserades av Portugal och Spanien.

Lektion 3 Spanska armadan - hur kunde England bli den nya stormakten på haven?

Lektion 4 Nordamerikas kolonisering - vad hände när de engelska immigranterna kom till Amerika?

Lektion 4 - fördjupning Tacksägelsedagens historia - vad hände när Mayflower kom till Amerika?

Lektion 5 Handel mellan nya och gamla världen - hur handelssystem kopplades ihop när varor från Kina kunde skickas ända till Amerika.

Lektion 6 Ekonomi och slaveri i Amerika - hur slavhandeln bidrog till ekonomin.

Lektion 7 Fransk- indianska kriget - hur gick det till när Frankrike tvingades ge Kanada till britterna?

Lektion 8 Upplysningen - vilka franska filosofer stod bakom tankarna kring mänskliga rättigheter?

Lektion 8 Amerikanska frihetskriget - hur gick det till när USA gjorde sig fritt från Storbritannien.