Åtgärder

Tidsåldrar

Från Skolbok

Det kan vara svårt att förstå hur lång tid stenåldern egentligen var, och hur kort tid vi faktiskt kunnat bearbeta olika metaller i Sverige.

För att göra det litet lättare att förstå kan man skriva prickar där vi antar att varje punkt är 100 år.


Äldre stenåldern (i Europa) 40 000 – 10 000 f.Kr.

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................


Mellanstenålder 10 000 - 4000 f.Kr

..................................................
..........


Yngre stenålder 4000 - 1800 f.Kr.

......................


Bronsålder 1800 - 500 f.Kr.

.............


Järnålder 500 f.Kr. till 1050 e.Kr.

...............


Tid från järnålderns slut till nutid

.........


Åter till historiebokens register,