Åtgärder

Ungdomsarbetslöshet

Från Skolbok

Fury playing a game on ESWC 2005 Paris.jpg

Ungdomsarbetslösheten är relativt låg i Sverige (2019), mycket beroende på att vi befinner oss i en högkonjunktur. När ekonomin blir sämre gäller vanligtvis LAS och de som anställs senast är de första att drabbas av uppsägningar. Det är vanligtvis ungdomarna. I augusti var 114 800 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det låter mycket, men av dem finns många som studerar heltid i grund- eller gymnasieskolan och de räknas också som arbetslösa, eftersom de saknar anställning men anses kunna ta ett deltidsjobb vid sidan om studierna.

Ungdomsarbetslösheten har hållit sig på relativt höga nivåer under hela 2000-talet. Det visar att ungdomsarbetslösheten inte bara beror på om vi har låg- eller högkonjunktur, utan att det finns andra orsaker bakom den. Orsaker kopplade till arbetsmarknadens struktur och uppbyggnad.

  • Kraven på minst gymnasial utbildning för att kunna ta en anställning har ökat och många av de arbetstillfällen som ungdomar utan gymnasieutbildning kunde ta förr har försvunnit nu.
  • Kravet på lika lön för samma arbete gör att det är dyrt att anställa ungdomar, som av naturliga skäl saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna och därför är mindre intressanta att anställa för en arbetsgivare.
  • Turordningsreglerna, att den senast anställde är den första att bli uppsagd, gör att ungdomar är mer arbetslösa än äldre.

Av de arbetslösa ungdomarna är fler pojkar än flickor. 2018 var 15,5% av de arbetslösa ungdomarna flickor och 18% pojkar. Det finns inget bra svar på varför det är så, men en trolig orsak är att fler flickor än pojkar går igenom gymnasiet med fullständiga betyg och fler flickor än pojkar går de studieförberedande programmen som sedan oftare leder till anställningar efter högre utbildning på universitet eller högskolor, jämfört med de yrkesförberedande programmen.


UVAS - Eller Unga som Varken Arbetar eller Studerar.

Bland de arbetslösa ungdomarna finns en speciell grupp kallad UVAS, eller Unga som Varken Arbetar eller Studerar. Det är vanligen ungdomar som inte ens kommit in på gymnasiet, eller som hoppat av efter något år, och som bor hemma hos föräldrarna eftersom de saknar inkomst. Istället fördriver de dagarna på Internet genom dataspel eller bara genom att vara sociala med kompisar i samma ålder. 2018 bestod den gruppen av 80 000 ungdomar, och av dem var drygt 30 000 ungdomar som inte var födda i Sverige.

Utan inkomst blir ungdomarna låsta till hemmet. De tvingas bo kvar hos sina föräldrar, har inte råd att möta kamrater utanför hemmet för att tex äta en pizza och kan inte resa iväg till andra orter, eller pendla, för att få ett arbete.

De som räknas som UVAS ingår också i statistiken för ungdomsarbetslöshet. Skillnaden är att I den officiella arbetslöshetsstatistiken också ingår personer som skulle kunna arbeta men inte har ett arbete, trots att de har sökt. Till skillnad från UVAS ungdomarna som inte anses ha en rimlig chans att få ett arbete utan stödåtgärder från samhället eller vidareutbildning.


Kriminalitet bland ungdomar

Från Göteborgskravallerna 2001 - Expressen

Ungdomar som inte har någon inkomst och inte själva känner att de har någon framtid i samhället är samtidigt de ungdomar som har störst risk att hamna i kriminalitet. Den som inte känner att den har något att förlora, tycker att den har allt att vinna på att bli kriminell istället. Ofta rör det sig inte om svåra brott bland ungdomar: narkotikalangning, smuggling av sprit och narkotika, enklare bedrägerier och förfalskningar, snatterier av varor som sedan säljs på köp- och sälj siter på Internet osv. Om dessa ungdomar får ett jobb eller chans till vidareutbildning visar statistiken att mönstret av kriminalitet och brottslighet vanligtvis bryts.


Arbetsuppgifter - text

A: Arbetslösheten bland 15-24 åringar är hög, men kanske inte så hög som statistiken visar. Varför blir det fel?

B: Varför är ungdomsarbetslösheten hög under både hög- och lågkonjunktur under 2000-talet?

C: Vilka är de tre främsta orsakerna till att ungdomar är mer arbetslösa än äldre?

D: Varför är fler pojkar än flickor arbetslösa bland ungdomarna?

E: Vad betyder förkortningen UVAS?

F: Vad skiljer UVAS-ungdomar från andra arbetslösa ungdomar?

G: Vad krävs för att en UVAS-ungdom ska få ett arbete?

H: Varför är risken större att en arbetslös ungdom blir kriminell än en ungdom med utbildning och jobb?

I: Hur kan den kriminella livsstilen brytas bland ungdomar utan arbete?


Filmklipp kopplade till ungdomsarbetslöshet


A: Vad är en "arbetsgivare"?

B: Hur tycker arbetsgivaren i filmen att andra arbetsgivare ska göra inför anställning av ungdomar?

C: Vad tycker kvinnan från arbetsförmedlingen att ungdomar ska göra för att öka chansen att få ett jobb?

D: Vad tycker ungdomarna i filmen att arbetsförmedlingen ska göra för att öka deras chanser att få ett jobb?A: Varför kostar arbetslösa ungdomar mycket pengar för samhället?

B: Vad är ett "instegsjobb"?

C: Varför har nästan 100 000 svenska ungdomar rest till Norge för att söka jobb där? Vad har Norge som Sverige saknar?

D: Vilka jobb är vanligast att svenska ungdomar har i Norge?A: Vad är Tino Sanandaji's förklaring till ungdomsarbetslösheten?

B: Tino Sanandaji påpekar att ungdomar ofta är dåliga på "mjuka kompetenser", vad är det?

C: Vad är främsta orsaken till att svenska ungdomar tar ett jobb, enligt Sanandaji och håller du med?

D: Varför är dataspelande bortkastad tid, enligt Sanandaji?

E; Varför är det ett extremt dåligt att ge arbetslösa ungdomar rådet att starta eget, enligt Sanandaji?


Film om arbetslöshet i allmänhet, inklusive ungdomsarbetslöshet


A: Varför är arbetslöshet ett socialt problem?

B: Hur hög är arbetslösheten, enligt Klas i filmen?

C: Varför uppstår arbetslöshet?

D: Hur tycker Klas att man ska göra för att få ner arbetslösheten?

E: Hur tycker Klas att man ska göra för att få ner ungdomsarbetslösheten?


Källor

https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/arbetsloshet/ungdomsarbetsloshet-per-manad/

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/ungdomsarbetsloshet-i-sverige/

Gleerups lärobok, samhällskunskap år 7-9

Bilder: Wikimedia Commons, utom bild på Göteborgskravallerna från Expressen

Filmer: Youtube