Åtgärder

Världsreligionerna

Från Skolbok

Världsreligionerna? Vilka är det?

Det finns många religioner i världen. De flesta människorna i världen tror faktiskt på någon form av religion. Sverige är unikt i världen med att så få faktiskt tror på att det finns en gud, eller många gudar.

Man brukar prata om att det finns fem stycken världsreligioner, och delar upp dem i två "familjer": de Abrahamitiska- och de österländska världsreligionerna.


Abrahamitiska världsreligioner

De Abrahamitiska har fått det namnet eftersom allihop har Abraham som urfader. Den äldsta av dem är Judendomen som man tror är runt 4000 år gammal. Sedan kommer kristendomen, den religion vi har i Sverige, som är drygt 2000 år gammal. Slutligen har vi islam som är drygt 1400 år gammal.

Alla tre religionerna delar samma ursprungslegender. Adam, Eva, Kain, Abel, Noah osv. är lika heliga för alla. Skillnaderna kommer längre fram i tiden. Judarna väntar på Messias, de kristna anser att Jesus är Messias och Muslimerna anser att Muhammed är den sista profeten. Därför har alla tre en motsvarighet till bibelns Gamla Testamente, men de kristna har en extra del om Jesus liv som heter Nya Testamentet och Muslimerna har Koranen som innehåller både de gamla gemensamma legenderna och berättelserna om Muhammeds liv.

Österländska världsreligioner

De österländska är två: Hinduism och Buddhism (stavas även Buddism). Hinduismen är äldst, faktiskt den äldsta av alla religioner som människor fortfarande utövar. Man tror att den kom till Indien i samband med att Induskulturen blomstrade för 4400 år sedan, men den kan vara äldre än så. (se mer om Induskulturen: Induskulturen_(Flodkultur)).


Den andra österländska religionen är buddhismen som är drygt 2500 år gammal. Den är ganska lik hinduismen, grundaren Buddha var hindu, men ändå så olik att den fått bli en egen religion. Det är den enda viktiga religionen som saknar gud.


Vad är det för skillnad mellan dem?

Den största skillnaden är att själen ingår i ett kretslopp i de österländska religionerna. Man föds, lever, dör, hamnar någonstans en tid, föds på nytt, lever, dör, hamnar någonstans en tid, föds på nytt osv.


I de Abrahamitiska religionerna är det tvärtom. Man föds, lever, dör och hamnar sedan på en annan plats. Kristendomen har ett litet undantag då man tror att alla skall återuppstå på den yttersta dagen.


Filmer om världsreligionerna

Teacher on Demand har en film som beskriver världsreligionernas splittring i diagramform och på 5 minuter:

http://www.teacherondemand.se/video/157/religionernas-ursprung-och-splittring.html

Det finns en hel del filmer som har sitt ursprung i världsreligionernas händelser.

Bibeln, 5 x 85 minuter från Noah till Jesus korsfästelse, svensk text:

http://www.swefilmer.com/search.php?keywords=bibeln&btn=S%C3%B6k

Passion of Christ, Jesus sista dagar i livet, svensk text:

http://www.swefilmer.com/the-passion-of-the-christ-2004/the-passion-of-the-christ-2004-video_9cef3cf15.html

Ben Hur, en storsäljare om livet i Rom och kontakten med Jesus, svensk text:

http://www.swefilmer.com/ben-hur-2010/ben-hur-2010-video_e18b4778a.html

Life of Brian, komedi om Jesu liv, svensk text:

http://www.swefilmer.com/life-of-brian-1979/monty-pythons-life-of-brian-ett-herrans-liv-1979-video_b36e1778c.html

Year one, komedi om gamla testamentet, svensk text.

http://www.swefilmer.com/year-one-2009/year-one-2009-video_2bd7195f0.htmlPrinsen av Egypten

http://www.imdb.com/title/tt0120794/?ref_=fn_al_tt_1 eller http://sv.wikipedia.org/wiki/Prinsen_av_Egypten

Exodus, om uttåget ur Egypten (2014)

http://www.imdb.com/title/tt1528100/?ref_=fn_al_tt_1

Noah, om Noaks ark (2014)

http://www.imdb.com/title/tt1959490/?ref_=tt_trv_trv

Jesus Christ Superstar (musikal, 1973)

http://www.imdb.com/title/tt0070239/?ref_=fn_al_tt_6

Josef (1995)

http://www.imdb.com/title/tt0049833/

De tio budorden (1956)

http://www.imdb.com/title/tt0113483/

Youtubeklipp (i princip aldrig textade)

David and Goliath

;

Prince of Egypt (tecknat, norsk text)

;

King Salomon

;

King David

;

Jesus

;

Passion of Christ

;

Muhammed (tecknad, ungersk(?) text)

;

Muhammed

;

Hindusim - Sikh

;

Life of Buddha

;

Buddha (tecknat)

;