Åtgärder

Värmland

Från Skolbok

Varmland 100.png Sverigekarta-Landskap Värmland.svg

Landskapsvapen

Värmland vapen.svg

Landskapsblomma

Värmlands landskapsblomma är den lilla, blyga skogsstjärnan.

Trientalis europaea2.jpg

Landskapsdjur

Värmlands landskapsdjur är varg. Hatat av vissa, älskat av andra. Numera utrotningshotat.

Varg fotograferad pa Polar Zoo Norge (15).jpg

Geologi

Värmland består av många djupa sprickdalar som går i nord-sydlig riktning. På botten av de dalarna hittar vi älvar som Klarälven, eller utdragna, smala sjöar som Frykensjöarna. Sprickorna uppstod för flera miljoner år sedan när världsdelen Nordamerika krockade med oss. Trycket pressade upp bergskedjan Skanderna som är en gräns mellan Norge och Sverige. Men trycket pressade också ihop jordskorpan, den skrynklades, och rynkorna som bildades då är nutidens djupa dalgångar.


Värmland kallas ibland för järnbärarland efter alla de små järngruvorna som fanns där förr, eller de glittrande sjöarnas land efter alla de långsträckta sjöarna som finns i landskapet. Et är säkert, Värmland är skogarnas land. Stora områden är långt från mänsklig bebyggelse och både björn och varg trivs i landskapet. Det påstås att det bor fler älgar än människor i norra Värmland. Bara längst i söder, och i botten av dalgångarna, finns ett slättlandskap som är lämpligt att odla i.


Värmland har en tröskelfjord, Glafsfjorden. Den är ingen egentlig fjord i ordets bemärkelse längre, men har varit det. I slutet av istiden fanns ett forntida innanhav över stora delar av södra Värmland. Då var Glafsfjorden en riktig tröskelfjord med utlopp i havet. Landhöjningen har förvandlat Glafsfjorden till en insjö i nutid och tröskeln vid utloppet har blivit kullar.

När Glafsfjorden var en riktig fjord

När Glafsfjorden var en riktig fjord


Klarälven, Sveriges längsta älv, rinner från Norge genom hela Värmland. I Norge heter den Trysilelva. I Sverige mynnar den ut i Vänern och fortsätter sedan söderut ända ut i havet under namnet Göta älv. När Klarälven passerar Ekshärad, norr om Hagfors, rinner älven över ett platt område med mycket sand. Då meandrar den. Den rinner fram och tillbaka i långa slingor. Därför är det populärt att bygga flottar en bit ovanför Ekshärad och flyta med Klarälven genom meanderslingorna och sedan vidare söderut mot Karlstad.

Klarälvens utsträckning meanderslingor

Klarälvens utsträckning, och meanderslingor

Kommunikation

Motorvägen E18 går rakt genom Värmland på sin sträckning mellan Oslo och Stockholm. Från Karlstad är det ungefär lika långt till Göteborg, Oslo och Stockholm, därför säger de ibland att de bor i Sveriges mest centrala stad.

Traditionella näringar

Från 1500-talets slut lockades finnar att flytta från Finland till Sverige. Finland var en del av Sverige på den tiden men för att locka hit dem sa man att de inte behövde betala skatt i Sverige. Många bosatte sig i det inre av Värmland. Det området kallas än idag för Finnskogen. Finnarna brände skogen, den svedjades. I askan planterade finnarna en speciell sorts råg, svedjeråg, som hade tre ax istället för den vanliga rågen med ett ax. Det gav stora skördar, ett halvt kilo frö gav sex ton mjöl, och svedjefinnarna blev rika. Men de var tvungna att bränna mycket skog och det sättet att odla förbjöds på 1700-talet.

Svedjefinnar Svedjeråg

Svedjefinnar och svedjeråg


Skogen gav pengar och arbetstillfällen förr. Ett sätt att få ner timret till sågverken vid Vänern var att låta stockarna flyta med strömmen i älvarna. Det kallas att man flottar. Det var ett farligt jobb, många drunknade, men det var det billigaste sättet.

Flottare på Klarälven

Flottare på Klarälven


Det finns många namn på orter som sluttar på -hytta i Värmland. Ett bevis för att man hanterat järn där. Järnhanteringen var viktig under århundraden i Värmland.


Ändå, när 1800-talet kom blev arbetslösheten hög i Värmland. Många längtade till något bättre och tusentals värmlänningar emigrerade till Nordamerika.

Nutida näringar

Värmland är fortfarande ett av Sveriges skogrikaste landskap och sågverk och pappersbruk ger landskapet stora inkomster. man flottar inte timmer längre. Numera transporteras det på lastbilar.

Även om all järnmalm är bruten och använd för länge sedan finns det flera viktiga metallindustrier kvar i landskapet, till exempel Bofors i Karlskoga, där man tillverkar kanoner. För att kunna fortsätta jobba med stål i fabrikerna köps järn och stål in utifrån. Vanligtvis från gruvorna i Norrland.


Värmland har en lång gräns mot Norge. Många värmlänningar arbetar i Norge men bor i Sverige, de pendlar över gränsen. Orsaken är att lönerna är mycket högre i Norge. En sjuksköterska får nästan dubbelt så mycket betalt i Norge jämfört med Sverige. Det gör att människor med litet bättre utbildning, som: läkare, lärare, tandläkare och sjuksköterskor kan bo kvar i Värmland, trots att de inte kan få jobb där. Alternativet hade varit för dem att flytta till någon större stad, men det slipper de tack vare möjligehten att jobbpendla till vårt grannland i väst.

Några viktiga orter

Karlstad är Värmlands största stad. Den kallas ibland för Nordens Venedig eftersom staden är byggd på olika öar. Öarna har uppstått när sand och slam följt med Klarälven ut i Vänern och bildat ett delta. I staden finns många broar mellan öarna. Bland annat finns Sveriges längsta stenbro i Karlstad. Staden har brunnit till grunden fyra gånger, men byggts upp på nytt igen. I Karlstad ligger Löfbergs Lilas kafferosteri och ibland ligger doften av nyrostat kaffe tung över staden.

Sveriges längsta stenbro

Sveriges längsta stenbro


Filipstad var tidigare känd som en kur- och brunnsort. Numera är staden mest känd för Wasabröd och bakningen av knäckebröd. OLW har också sin chipsfabrik där.

Wasaknäcke


Karlskoga har en stor industri som heter Bofors. Bofors tillverkar vapensystem av olika sorter men är mest känt för sina kanoner. Bofors 40mm kanoner användes av de allierade i strider mot nazisterna under andra världskriget.

40 mm boforskanon under andra världskriget

40 mm boforskanon under andra världskriget


Arvika har varit en industristad ända sedan man började med järnbrytning i stor skala i Värmland. När industrierna lagts ner har Arvika drabbats hårt. Under ett antal år hade man Arvikafestivalen, med musikband från hela Sverige men festivalen lads ner 2011 när för få köpte biljetter till den.

Arvikafestivalen 2005

Arvikafestivalen 2005


Årjäng är en mindre ort, viktig för västra Värmland. Årjäng är mest känt för sin travbana som man ibland ser på sportsändningarna på TV, och sitt stora troll vid torget.

Årjängstrollet


Kristinehamn var ursprungligen en hamn- och marknadsplats som uppstod kring den bro över ån Varnan där riksvägen mellan Sverige och Norge passerade. Kristinehamn har fortfarande en av Vänerns viktigaste hamnar men är också känd för att en staty av Picasso inom sin stadsgräns. Efter det blev stadens motto: "Picasso valde Kristinehamn. Välkommen du också!"

Picassostati i Kristinehamn

Några viktiga personer

Skådespelerskan Mia Skäringer kommer från Kristinehamn och har gjort den speciella värmländska dialekten välkänd genom sina olika roller. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mia_Sk%C3%A4ringer

Mia Skäringer


Motorsport är populärt och Kenny Bräck från Glava har visat att värmlänningar ligger i topp. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kenny_Br%C3%A4ck

Kenny Bräck


En av Sveriges est kända författare genom tiderna hette Selma Lagerlöf. https://sv.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f

Lagerlöf var den första kvinnan i Svenska Akademien och den första kvinna som fick Nobelpriset i litteratur. Hon skrev bland annat Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige som var en lärobok i Sveriges geografi. Hon motarbetade nazisterna under andra världskriget och hon var bland de första som gav sina anställda rättigheter. Hon bodde på godset Mårbacka som man kan besöka, det är ett museum över hennes liv numera.

Mårbacka Selma Lagerlöf

Mårbacka och Selma Lagerlöf

Roligt vetande

I Karlstad levde en gång en servitris som alltid var så glad att hon kallades sola i Karlstad. Efter henne har Karlstad just en sol som sin symbol och stadens motto är just sola i karlstad, att det alltid är glatt och soligt i staden.

Staty över sola i Karlstad

Staty över sola i Karlstad


Ekshärad ligger några mil norr om Hagfors. Ekshärads kyrkogård är känd för sina järnkors med smidda små järnlöv som klingar i vinden.

Järnkors på Ekshärads kyrkogård


Långbans gruva utanför Filipstad är en av världens mineralrikaste platser, med 270 fynd av olika sorters mineral hittade i samma gruva. Gruvan är numera nedlagd.

Långbans gruva Långbanshyttan med masugn

Långbans gruva


Värmland är huvudområde för varg i Sverige, numera. Från Värmland har den försökt sprida sig till omkringliggande landskap, men det går inte bra. Vargar tjuvjagas hänsynslöst och trots att den är utrotningshotad tillåts olika sorters jakt på varg i Sverige. Något vi fått svidande kritik från EU för. Det finns tre grupper att ta hänsyn till.

  • Djurägare som har får och liknande som inte byggt rovdjursstängsel drabbas av att vargar dödar djuren.
  • Människor som rör sig i naturen som gärna vill uppleva ett möte med varg och därför vill se mer varg i skog och mark.
  • Slutligen jägarna som ser vargarna som konkurrenter. Främst gäller det rådjur. Innan vargarna blev vanligare sköts över 400 000 rådjur varje år i Sverige. Eftersom vargar dödar och äter en del rådjur blir det inte lika många kvar till jägarna längre. Något jägarna har svårt att acceptera.

640px-Eurasian_wolf.JPG

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

https://en.wikisource.org/wiki/Forest_Finns

http://blogg.jagareforbundet.se/2017/05/08/viltolyckorna-ar-inte-jagarnas-fel/


Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvika

https://sv.wikipedia.org/wiki/Filipstad

https://sv.wikipedia.org/wiki/Glafsfjorden


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län