Åtgärder

Västsaharas fosfat, en konfliktskapare

Från Skolbok

Fosfatgruvan vid Bou Craa i Västsahara och Världens längsta transportband för ut fosfaten från Bou Craa gruvan till kusten.


Varför är fosfat viktigt?

Aluminium toxocity maize roots 2017 01 05 6274.jpg

Fosfor behövs speciellt för att rötterna ska utvecklas


Alla växter kräver grundämnet fosfor för att utvecklas. Fosfor finns i växternas DNA, men framförallt krävs fosfor för att rötterna ska utvecklas. Växter med fosforbrist blir små och med färre blad/eller löv än friska växter. I extrema fall tappar växten förmågan att skapa klorofyll och blir purpurfärgad. Blir fosforbristen ändå värre dör växten. Många klimatförnekare tycker att det är bra att det blir mer koldioxid i atmosfären eftersom det anses bra att växter får ökad fotosyntes, utan att ta hänsyn till att gödning av växter utan tillgång till mer fosfor bara skadar växterna.

Vilda växter får tillräckligt med fosfor genom det naturliga kretsloppet. Fosforbrist i växter uppstår bara när människan går mellan och odlar upp stora ytor med en enda gröda som dessutom konstgödslas med kvävebaserat konstgödsel. Fosforbrist i växter motverkas med gödsling av avföring från djur som ätit protein och inte bara gräs, som bajs från grisar och höns. Eller med benmjöl från nermalda djurben eftersom djur främst lagrar fosfor i ben och tänder. Slutligen används mald fosfat, sten som innehåller fosfor och som bryts i gruvor, för att täcka upp den fosfatbrist i växterna som inte kan åtgärdas på annat sätt.

Så var kommer Västsahara in i bilden? Marocko håller Västsahara som sin koloni, Afrikas sista, och tillsammans med Västsahara äger Marocko nära 75% av jorden fosfatresurser. Marocko har mer monopol på fosfat än de oljeproducerande OPEC-länderna har monopol på olja.


Varför är Marockos monopol på fosfat dåligt?

Jordens fosfatreserver i miljoner ton. Västafrika och Marocko har nära 75% av jordens samlade reserver. Kina kommer på andra plats med 6%.

Därför att utan fosfor går det inte att få fram stora skördar. Framförallt går det inte att få fram foderväxter som passar till uppfödning av stora köttdjur som kor utan att använda fosfor. Fosfat är en ändlig resurs. Den går från bergen till jorden upp i växterna och till våra matbord genom grönsaker eller kött från djur som ätit växter. Därefter med vår avföring ut i havet där bottnarna dör av effekterna från övergödning. Det pågår en ständig transport, och ett slöseri, av fosfor från jordarna ut i haven. Än så länge räcker fosfatresurserna på jorden, men hur länge till är osäkert eftersom Marocko inte tillåter undersökning av sina tillgångar. Vissa forskare säger 100 år, andra 400 år. Vissa räknar med en ständigt ökande befolkning i Afrika och säger mindre än 50 år. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer att bli fosforbrist om vi vill äta oss mätta i framtiden.


Varför tillverkas inte ny fosfor?

The skeleton of the black bass (1900) (14586465960).jpg

Vi kan ju tillverka konstgödsel av kväve genom att ta det från luften så varför gör vi inte likadant med fosfor? Helt enkelt eftersom det inte finns någon fosfor som bara ligger och väntar. Den fosfor som finns i fosfat skapades haven för miljoner år sedan. Fiskar, snäckor, hajar, valar och liknande. dog under långa tidsrymder och havsströmmar samlade deras rester i högar på bottnen. Högarna täcktes med sand och slam som med tiden pressades ihop till stenar med fosfor i - fosfat. Än idag hittas skelett, tänder osv från dessa varelser i fosfatgruvorna. Därför kan det inte skapas ny fosfat på många tusen, kanske miljoner, år. Det finns inte heller något annat ämne vi kan använda istället för fosfor, om vi vill få skördar tillräckligt stora för att mätta jordens befolkning i framtiden.


Varför är inte marockanerna miljonärer, som araberna i oljenationerna?

2017 beslagtogs "Cherry Blossom", med 55,000 ton fosfat från Västsahara i Sydafrika på POLISARIOS begäran.

Än så länge räcker den fosfat som bryts i andra gruvor. Få länder tycker att Marockos erövring av Västsahara är något bra och väljer att inte köpa fosfat alls från Marocko. Det gör att Marocko har svårt att sälja sin fosfat i dagsläget. De största kunderna har varit Kina och Nya Zeeland men båtar lastade med marockans fosfat från Västsahara har stoppats både i Sydafrika när de stannat till i hamnar, och när de velat ta sig genom Panamakanalen. Därför måste de fartyg som lastats med fosfat numera ta långa omvägar på haven. Något som gör fosfatet dyrare än konkurrenternas. Men redan nu finns planer på att bygga ut hotell och anläggningar för turister längs Marockos kust på det sätt Dubai gjort i Persiska viken, i framtiden, när fosfaten tagit slut i resten av världen och Marocko kan ta nästan hur mycket som hest betalt för sin fosfat.


Vad tycker Västsaharas befolkning om Marocko?

2006 Western Sahara protests in Madrid.jpg

Protester i Madrid 2006 mot Marockos kolonisering av Västsahara

Västsahara har inte särskilt stora naturresurser. Det faller för lite regn för att det ska gå att bedriva jordbruk där överskottet går på export och den enda större inkomstkällan, förutom fosfatbrytningen, är fiske. Landet är därför mycket beroende av inkomsterna från fosfatförsäljningen, men vinsten går till Marocko istället för Västsahara. Befolkningen vill inte lämna ifrån sig vinsten, men tvingas till det. Varför?

Combattantes sahraouies du Front Polisario.jpg

POLISARIO-gerillan, 1980

1884 koloniserade Spanien kusten. 1973 bildades en frihetsrörelse i Västafrika, POLISARIO-gerillan, som slogs mot Spaniens armé i Västsahara, eller Spanska Sahara som området hette då. Efter två års strider gav Spanien upp och lämnade Västsahara 1975. När Spanien lämnade Västsahara var tanken att landet skulle bli fritt, men grannländerna Marocko och Mauretanien hade andra planer. De trängde in i Västsahara och tänkte dela upp landet mellan sig. POLISARIO tog upp kampen och 1979 lyckades de driva ut Mauretanien, men inte Marocko. FN beslutade 1979 att Marocko måste lämna Västsahara och att POLISARIO representerar det västsahariska folket. Få länder idag erkänner Marockos rätt till Västsahara och protesterna är många, speciellt i Spanien. Marocko styre av Västsahara är brutalt och POLISARIOS politiska gren finns främst i flyktingläger utanför Västsahara.

Från 1991 råder ett gemensamt eld upphör mellan POLISARIO och Marockos regering.


Hur ser framtiden ut?

Om vi kan bygga reningsverk över hela världen som är bättre på att skilja ut fosfor från människobajs än dagens, kan vi klara oss mycket längre på de resurser vi har. Vi vet inte heller hur mycket fosfat som finns lagrad i havsbotten. Men vad gör vi om det ändå inte räcker i framtiden?

I dagsläget är Marocko ensamt. Inte en enda stormakt står på landets sida. Det gör Marocko sårbart i framtiden. För varför ska stormakterna stå med mössan i handen och be om fosfat från Marocko, när de lika gärna kan hjälpa POLISARIO i deras frihetskamp och samtidigt erövra Marocko? Och på det sättet även få tillgång till jorden största lager av fosfat. Och vad händer om två, eller fler, stormakter får samma idé?

1 IG cover sappers capping a burning oil well. Basra, Iraq. 03-04-2003 MOD 45142639.jpg

Soldater från USA i Irak 2003. Ingen har någonsin medgett att USA:s krig i Irak gällde Iraks olja.

Instuderingsfrågor till texten

1 Ungefär hur långt är det till kusten från gruvan i Bou Craa? Länk, Google maps

2 Hur fraktas fosfaten från gruvan till kusten? Länk, Google maps

3 Varför går det inte att att odla vete, majs, ris osv. i Västsahara?

4 Vad finns det mer för värdefull naturresurs i Västsahara

5 Varför är fosfor så viktigt för växter?

6 Var kommer fosforn i fosfat ifrån?

7 Varför kan vi inte skapa ny fosfor att gödsla åkrarna med, som vi gör med kväve?

8 Varför är det så få länder som vill köpa fosfor från Marocko?

9 Vad tror du kommer att hända i framtiden? Blir det krig eller kommer vi att få fram ny teknik so löser problemet med fosforbrist innan det blir svält i världen?Källor

https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/11/the-desert-rock-that-feeds-the-world/508853/

https://www.moroccoworldnews.com/2020/02/294562/moroccos-phosphate-sales-from-western-sahara-down-46/

https://www.sciencelearn.org.nz/resources/961-the-phosphorus-cycle

https://www.earthmagazine.org/article/mineral-resource-month-phosphate-rock

https://user.iiasa.ac.at/~marek/fbook/04/print/wi.html


Bildkällor

Samtliga bilder från Wkimedia Commons utom:

Bou Craa gruvan: www.pambazuka.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/field/image/bou-craa-mine-western-sahara.jpg

Transporband från Bou Craa: orientxxi.info/local/cache-responsive/cache-1090/520168794f3ef1f980b37f368899be95.jpg

Cherry Blossom: 3smedia.co.za/transportworldafrica/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/NM-CHERRY-BLOSSOM-16x9.jpg

Karta över världens fosfattillgångar: external-preview.redd.it/rWd2aIDMtp75aju-VP4DvSYBah8GGKeK0ZO376Xw7BY.jpg?auto=webp&s=335be3da007834cbbd2b01cae79a24a676916606