Åtgärder

Växthuseffekten i Sverige

Från Skolbok

912@70.jpg

Älgkalv som inte överlevt pga. växthuseffekten. Blekinge.


Vad händer i Sverige i framtiden?

Växthuseffekten ger oss ett varmare klimat och effekterna syns tydligt redan nu. Är det bra eller dåligt? För många länder på jorden är det dåligt, för några länder är det en katastrof. För Sverige, däremot, innebär ett varmare klimat många fördelar, även om det kommer att innebära några nackdelar också.

Så vad är de som kommer att hända med vårt land i framtiden?

Sunbathe_in_snow.jpg


Vad händer med årstiderna?

Våra vintrar kommer att bli kortare och somrarna börja tidigare och sluta senare. Detta har redan påverkat djurlivet på några platser. I Blekinge har man haft problem med att älgkalvar dött utan anledning. Forskare undersökte saken. Växthuseffekten var problemet. När älgkalvar normalt sett föds är det på våren när det finns späda skott överallt i naturen. Numera har sommaren redan börjat när kalvarna föds. Det finns för litet mat som älgkalvarna kan smälta i sina små magar och de svälter helt enkelt ihjäl.

Att det blir varmare gör att vi kan odla längre tid på året och få större skördar. Dessutom kommer vi att kunna odla grödor i norr som man bara kan odla i södra Sverige sm det är nu, som t.ex. persikor eller vindruvor.

scandinavianvineyards-lerkeasa-850.jpg

Vindruvsodling, Norge


Blir det mer sol?

21898100.jpg

Översvämning, Helsingfors


Nej, det blir tvärtom, mer regn. När luften blir varmare kan den innehålla mer fukt, som faller som regn över Sverige. Främst över Västkusten. När Golfströmmen avstannar kommer temperaturen att gå ner en tid, men växthuseffekten kommer att komma ikapp och orsaka mer och mer regn. Det kommer att regna lika ofta som nu, men mycket mer varje gång.

På sommaren kommer det att vara en hel del sol, och det kan bli veckor i sträck som blir mycket varmare än nu. Det i sin tur kan ge fler människor värmeslag som i sin tur både belastar sjukvården och orsakar fler dödsfall. Framför allt bland barn och pensionärer.


292165.700x280.jpg

Ökad värme ger fler dödsfall


Översvämningar

Mer regn är inte bara negativt. Mer regn kommer att ge mer vatten i älvarna så att det kan skapas mer elektricitet i vattenkraftverken. En nackdel med mer regn är att regnen kommer att orsaka svårare översvämningar längs älvar och åar än nu. Det blir allra värst runt Vänern som är en grund sjö, eller i Göta älvdal där Göta älv rinner från Trollhättan till Göteborg. Där rasar strandbankarna ihop redan nu, under regnrika perioder, på grund av att de innehåller kvicklera. Det är en sorts lera som blir till lervälling om den utsätts för mycket vatten och tryck. Salt i leran håller den fast. När färskvatten kommer in i den tappas hållfastheten (se film). Saltet finns i leran eftersom området låg under vatten vid istidens slut. Saltet kommer från havet.

2541411_1200_675.jpg

Tuvekatastrofen, en bit utanför Göteborg. 1977.


Så bildas kvicklera

Vad händer med skogen?

Sveriges träd växer på sommaren och när sommaren förlängs växer skogen bara er och mer. Vi kommer dessutom att kunna plantera andra träd som trivs bättre när det är varmt, som Californisk Montereytall (Pinus Radiata) som blir avverkningsklar på halva tiden jämfört med den kanadensiska tallen (Pinus Contorta) som är vanligast i svenskt skogsbruk nu.

051-copy-copy.jpg

Pinus Radiata, Montereytall.


En nackdel är att det blir mer sjukdomar på träden och de kommer att drabbas av mer insektsangrepp. Insekter dör ofta under vintern, eller tvingas ner i dvala. Om det inte är någon vinter alls kommer insekterna att förstöra fler träd än någonsin tidigare.

I fjällvärlden kommer trädgränsen, där det inte växer träd pga. kylan, att vandra högre och högre upp tills fjällen täcks med skog ända uppe på bergstopparna.


Men vad händer med fjällen?

Fjällräv, på väg att dö ut

Fjällräv, på väg att dö ut


Djurlivet i fjällen kommer att få problem. Renar måste ha tillgång till snö på sommaren för att inte riskera värmeslag. Utan snö på bergstopparna blir det svårt, kanske omöjligt, för samerna att bedriva renskötsel. Vissa andra snöberoende djur, som fjällräv och lappuggla, kommer att försvinna helt. Växter som bara trivs i den karga miljön på bergstopparna och som vuxit där sedan senaste istiden kommer inte at klara konkurrensen från mer värmeälskande växtarter och slås ut.

Myskoxe är ett annat djur som inte tål värme.

Myskoxe är ett annat djur som inte tål värme.

De finns bara i Härjedalen, i fjällen, i vilt tillstånd i Sverige.


Film om fjällrävens situation i Sverige

Och vad händer med haven?

Östersjön kommer att ta emot mer regnvatten och salthalten kommer att sjunka. Det i sin tur kommer att driva växter och djur som vill ha litet saltare vatten ut ur Östersjön. Samtidigt innebär det att främmande arter från t.ex. Svarta havet lättare kan bosätta sig i Östersjön. Men det är ett litet problem jämfört med havsnivåhöjningen.

PDoimwRa0E3JQIfi3CrEd8y5xkA.jpg

Malmös kust vid 3m havsnivåhöjning.

g%C3%B6teborg-under-vatten.jpg

Göteborg vid bara 90 cm havsnivåhöjning


Mer än halva Sveriges befolkning bor i städer och merparten av landets stora städer finns längs kusterna. Om Grönlands isar smälter stiger havsnivån 7-10 meter i Atlanten, En havsnivåhöjning som också sker i Östersjön eftersom det finns kontakt mellan haven genom Öresund.


Norrland skulle drabbas hårdast. Av alla större städer i Norland är det bara Kiruna och Östersund som ligger i inlandet. Resten blir obeboeliga. Men samma öde skulle drabba nästan hela Sverige "Jamen Karlstad och Trollhättan skulle väl klara sig?"kanske du tänker, men de ligger vid Vänerns kust och med mer regn kommer även Vänern att svämma över och skada kuststäderna, om man inte spränger upp större kanaler förbi Trollhättan. Något man var på väg att göra under översvämningarna i Arvika år 2000.


Finns det inget sätt att rädda kuststäderna?

6fd520699f7e4cac01717c7907679ff5.jpg

Öresund

Kan man inte rädda kuststäderna? Visst kan man det, men det är inte billigt. Den mest realistiska lösningen är att bygga en sluss vid Öresund. Då skulle havsnivån i Östersjön bevaras. Samtliga länder runt Östersjön skulle antagligen hjälpa till med projektet. Problemet där blir att vi får offra Västkusten. Göteborg, Halmstad, Uddevalla Strömstad osv. blir spökstäder när befolkningen tvingas flytta. Men både Malmö och Stockholm kan räddas genom den lösningen.

Det är inte bara svenskarna som tänkt i de banorna. Även länderna runt Medelhavet har diskuterat en sluss vid Gibraltar men där är de naturliga förutsättningarna, med svåra strömmar och stora djup, ett större hinder än i Öresund.

Om det inte går att samla Östersjöns länder för ett gemensamt projekt finns redan planer på en större sluss i Stockholm för att rädda Mälarens vattenstånd och på det viset rädda Stockholm och städerna längs Mälarens stränder. Det bygget projekteras just nu (2016).

going-through-the-lock.jpg 380px-Slussen,_flygfoto_2014-09-20.jpg

Slussportarna i slussen i Stockholm, samt flygbild över slussenområdet'


Filmer om växthuseffekten i Sverige

Hur vädret skulle kunna se ut år 2050 i Sverige

Källor

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5447625

http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article10920524.ab

https://www.arvika.se/download/18.41bc345d121cf671c4880003155/1339234860327/oversvamning_komtek.pdf

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/Stigande%20havsniv%C3%A5.pdf?epslanguage=sv

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/malarkonferens%202013/MansMalarkonferens-130829_3.pdf


Bildkällor

Död älgkalv: y.cdn-expressen.se/images/10/b6/10b628dce2e3441091727c86d5434f8d/16x9/912@70.jpg

Solbad i snö: www.sott.net/image/s1/31613/full/Sunbathe_in_snow.jpg

Vindruvsodling: scandinaviantraveler.com/sites/default/files/styles/inline_large/public/scandinavianvineyards-lerkeasa-850.jpg

Översvämning, bil: gamla.hbl.fi/sites/default/files/styles/block_630x352/public/2013/06/21898100.jpg

Värmeslag: s.improveme.se/data/filearchive/292165.700x280.jpg

Tuvekatastrogfen: sverigesradio.se/sida/images/95/2541411_1200_675.jpg

Pinus Radiata: tikorangi.files.wordpress.com/2014/12/051-copy-copy.jpg

Kust Malmö: www.sydsvenskan.se/images/PDoimwRa0E3JQIfi3CrEd8y5xkA.jpg

Kust Göteborg: www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2010/10/g%C3%B6teborg-under-vatten.jpg

Öresund: s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/6f/d5/20/6fd520699f7e4cac01717c7907679ff5.jpg

Stockholms sluss: media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0b/a0/4b/67/going-through-the-lock.jpg

Flygbild över slussen: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Slussen,_flygfoto_2014-09-20.jpg/380px-Slussen,_flygfoto_2014-09-20.jpg


Åter till geografibokens register