Åtgärder

Växthuseffekten i tropikerna

Från Skolbok

Vad händer i regnskogen när temperaturen stiger?

Rök uppstår när regnskogs bränns för att göra plats för bete till boskap

Rök uppstår när regnskog bränns för att göra plats för bete till boskap


Regnskogen är viktig för att hålla nere CO2 halten i luften. Genom fotosyntesen binder träd kol i sina celler. Det gör att ju mer träd vi har på jorden desto mer koldioxid tas ur atmosfären och desto mer minskar växthuseffekten. När koldioxidhalten ökar i atmosfären påverkas en näringsfattig miljö som regnskogen. Koldioxid fungerar som gödsel för träsen. Stora träd i regnskogen växer sig snabbt större. Deras trädkronor breder ut sig på en allt större yta inom regnskogen. Solljuset stängs ute och mindre träd tynar bort eller dör. På det viset får vi regnskogar som består till stora delar av gamla träd.

Det som händer nu, när temperaturen stiger på jorden, är att de subtropiska zonernas yta pressas norrut och söderut, bort från ekvatorn. I de zonerna finns merparten av jordens öknar. Temperaturökningen torkar ur regnskogarna som sakta omvandlas till blandskog. Den yta som torra stäpper och halvtorra savanner kan breda ut sig på ökar, men stäpp och savann drar inte åt sig koldioxid på samma sätt som regnskogarnas träd gör.

Regnskogarna är redan nu utsatta för stor åverkan av människor. Skogen huggs ner till flis och pappersmassa. Eller så bränns regnskogarna för att ge plats till plantager med olje- eller kokospalmer. Eller för att bli betesmark för boskap som kor och får. Detta är dubbelt dåligt. När träden huggs ner försvinner deras möjlighet att dra till sig koldioxid. När skogen bränns släpps det ut mängder med koldioxid i atmosfären från de brinnande träden. En yta dubbelt så stor som Portugal av världens regnskogar försvinner varje år.

När skogarna torkar ut, avverkas, bränns och samtidigt får allt mindre yta de naturligt kan breda ut sig på, innebär det att regnskogarna troligen kommer att minska rejält och helt försvinna på många platser i framtiden. När regnskogen försvinner förlorar vi samtidigt alla djur och växter som lever i regnskogen. Det innebär bl.a. att det dödats över 100 000 orangutanger bara på Borneo sedan år 1999.

Urfolk i Amazonas. Vart ska de gå när skogen är borta?

Urbefolkning i Amazonas. Vart ska de gå när skogen är borta? Vart ska orangutangerna ta vägen när djungeln bränns för att ge plats åt oljepalmsodlingar?


Vad händer på savannen när temperaturen stiger

Savannen i Senegal under torrperioden och under regnperioden

Savannen i Senegal under torrperioden och under regnperioden

Savannen har en regnperiod och en torrperiod. Savannens yta ökar. Regn- och torrperioder kommer att vara samma som de alltid varit, eftersom de är beroende av jordaxelns lutning. Däremot kommer troligen mängden regn som faller varje år över savannen att minska. Det påverkar de djur som lever på savannen, som zebror, giraffer, elefanter och lejon, som kommer att få allt svårare att hitta vatten under torrperioden.


Vad händer på stäppen när temperaturen stiger

Sahel-området

Sahel-området

Stäppens yta ökar när högtrycksbältet över vändkretsarna trycks undan och stäppen tar över områden som tidigare varit öken. I gränslandet mellan savann och stäpp finns en zon i Afrika, norr om ekvatorn, som heter Sahel. Inom den zonen finns miljoner människor som försörjer sig på jordbruk. De år då regnen minskat, eller uteblivit helt, har jordbrukarna fått svälta. Inom zonen finns också Fulani, ett herdefolk som följer sina hjordar med kor mellan platser och länder där det för tillfället finns vatten och bete. Strider har uppstått mellan jordbrukare och herdar tidigare, men senaste åren har striderna allt mer övergått till folkmord när vattnet inte längre räcker till både jordbruk och boskap. Då är det Fulani som tagit till vapen och dödat jordbrukarna för att få tillgång till vatten för boskapen. I Nigeria dödas varje år fler människor i konflikter om vatten än av terrorattacker från Boko Haram, den islamistiska terrororganisationen i landet.

Begravning av 73 bybor, dödade av fulani-herdar, jan 2018, samt Fulani-herde med maskingevär


Vad är den gröna muren?

Den planerade gröna muren i Sahel

Den planerade gröna muren i Sahel

Länder som har Sahel inom sina gränser samarbetar för att plantera buskar och skog i Sahel-zonen för att på det viset försöka stoppa omvandlingen av savann till stäpp och öken. Planen är påkostad med beräknade planteringar från Atlantkusten ända bort till Indiska oceanen, men inget land har satt igång med planteringen på allvar. Många vetenskapsmän dömer ut hela planen eftersom inget tyder på att klimatet skulle bli grönare i Sahel bara för att träd och buskar planteras, när det riktiga problemet beror på människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären.


Vad händer om det inte regnar i Sahel?

Det bor drygt 100 000 000 människor inom Sahel. Merparten är under 30 år. Man skaffar barn tidigt i regionen och man skaffar många barn. Antalet människor i Sahel antas ha fördubblats till 200 000 000 före 2050.

När människorna inte kan överleva i Sahel, måste de fly. Runt 5 000 000 har redan flytt. De flesta som flyttat från Sahel hittills har hamnat i storstäderna där de försörjer sig på enkla korttidsjobb, souvernirförsäljning till turister, prostitution eller på att tigga. Eftersom de flyr inom sitt eget land räknas de inte som flyktigar enligt FN och får ingen internationell hjälp.

Det FN är oroligt för är att flyktingarna börjar fly norrut istället, vilket blivit allt vanligare sedan 2007. Genom Sahara och över Medelhavet till Europa. Under kriget i Syrien tog Europa emot över 100 000 syrianska flyktingar och man talade om den värsta flyktingkrisen någonsin. Men om bara hälften av klimatflyktingarna i Sahel flyr norrut måste vi fråga oss hur vi gör för att ta emot 50 000 000 afrikanska flyktingar i Europa.

Flyktingar från Somalia, 2011

Flyktingar från Somalia, 2011


Källor

http://theconversation.com/the-worlds-tropical-zone-is-expanding-and-australia-should-be-worried-77701

http://factsanddetails.com/world/cat52/sub328/item2101.html

http://www.nature.com/news/the-mystery-of-the-expanding-tropics-1.19271

https://www.reuters.com/article/us-climatechange-amazon-norway/norway-to-complete-1-billion-payment-to-brazil-for-protecting-amazon-idUSKCN0RF1P520150915

https://www.nytimes.com/2018/02/15/science/orangutans-endangered-species.html

https://qz.com/1178371/benue-killing-nigerias-fulani-herdsmen-attacks-have-over-surpassed-boko-haram/

https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/aug/02/sahel-climate-change-displacement-migration

https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/18/aid-alone-wont-stop-refugees-fleeing-to-europe-shores-from-the-sahel-africa-tony-blair


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons utom:

Bild på orangutang 2.bp.blogspot.com/-kmjqIHVRUMc/UUJZiX0zW6I/AAAAAAAAHB4/JMKrtiFKlu0/s1600/notopalmoil.jpg

Bild på begravning efter Fulani-attack: wtop.com/wp-content/uploads/2018/01/Nigeria_Air_Attacks_39026-727x485.jpg

Bild på Fulani-herde: independent.ng/wp-content/uploads/2018/01/Armed-Fulani-herdsmen.jpg


Åter till geografibokens register