Åtgärder

Vad är liv?

Från Skolbok

Se dig omkring. Vad ser du? Kanske ser du några växter, som blommor, träd eller gräs. kanske ser du någon annan människa, och troligen ser du dig själv. Om du sitter hemma kanske du har husdjur, eller så finns det djur du kan se om du tittar ut genom ett fönster, som fåglar till exempel. Sen finns det också saker du inte kan se, för att de är för små för att de ska synas. Bakterier, till exempel, är väldigt små. Sedan ser du givetvis också andra saker, som kanske stolar, lampor, bord eller stenar. Vissa av de här sakerna du ser har något gemensamt, nämligen att de lever. Dit hör till exempel du själv, fåglarna och gräset. Andra saker, som stenar och bänkar, lever inte. Men vad har du gemensamt med ett grässtrå som skiljer er båda från en sten - egentligen? Vad är egentligen liv?

Du har en hel del gemensamt med andra människor. Ni ser ut på ungefär samma sätt, ni kan röra er, andas och äta. En fågel eller ett djur kanske inte riktigt ser ut som du, men den kan också röra sig, andas och äta. Både du och fågeln kan märka vad som händer omkring er, och reagera på det. Om något skrämmer fågeln flyger den. Ett grässtrå däremot har du kanske mindre gemensamt med. Det känns kanske som att grässtrået har mer gemensamt med en sten. Varken stenen eller grässtrået går att prata med. Ingen av dem kan röra sig (grässtrået kan ju röra sig om det blåser till exempel, men då är det ju vinden som rör grässtrået snarare än det som rör sig självt).

Kännetecken på levande varelser

Något som lever, eller en organism som man säger med ett finare ord, har vissa saker gemensamt med annat som lever, som skiljer det från stenar och parkbänkar. En sådan sak är att en levande organism kan föröka sig, den kan bli fler. En annan sak är att de har en arvsmassa, som vi ska förklara närmare lite längre ner. En tredje sak är att de har en ämnesomsättning och en fjärde sak är att de kan reagera på vad som händer omkring dem. Vi ska gå igenom vart och ett av dessa sakerna för sig.

Levande organismer kan föröka sig

Människor och djur kan få barn, till exempel. Ett grässtrå kan inte få barn på samma sätt, men även grässtrån kan bli fler. Om man sätter ett grässtrå i marken kommer gräset med tiden att sprida sig så att man får fler grässtrån, och till slut får man en hel gräsmatta. En sten blir däremot inte till fler stenar av sig själv. Gräs sprider sig med frön. En del små organismer, som till exempel bakterier, som är så små att man inte kan se dem med blotta ögat men som finns överallt ändå, blir fler genom att dela sig på mitten helt enkelt. En bakterie delar sig och blir två. De kan sedan dela sig och bli fyra, och var och en av dessa fyra bakterier kan dela sig igen så att det blir åtta bakteroer, och så vidare.

Levande organismer har en arvsmassa

Om två människor får barn med varandra blir barnet en människa, och om man tar en äppelkärna och planterar i marken växer det upp ett äppelträd. Men hur "vet" äppelkärnan att den ska bli ett äppelträd, och inte till exempel ett påronträd istället? Jo, inne i äppelkärnan finns information om vad för slags växt det ska bli. Den informationen består av "recept" på alla olika ämnen som finns i ett äppelträd. På samma sätt är det när en människa blir till. Från både pappan och mamman kommer information om hur en människa ser ut. Den informationen säger hur många ögon vi ska ha, hur många armar vi ska ha, att vi ska ha ett hjärta och vilken hårfärg och hudfärg vi ska ha. Informationen om hur du ska se ut, till exempel din hårfärg, hudfärg och näsform, kommer från dina föräldrar, och det kallas för din arvsmassa. Dina föräldrar har också en arvsmassa som talar om hur de ska se ut, och den har de fått från sina föräldrar. Eftersom din arvsmassa kommer från dina föräldrar är det troligen så att du liknar dem på olika sätt. Just förmågan att föra vidare egenskaper från en generation till nästa är typsik för levande varelser.

Levande varelser kan reagera på sin omgivning

Oavsett om man är en människa, en fluga eller en växt händer det saker omkring en hela tiden som påverkar en. Är man en människa kan det till exempel vara att någon pratar med en och man måste svara. Om man är en fluga kan det vara att en fågel försöker äta upp en och man måste flyga iväg. Är man en växt kan det vara att man måste vända sina blad så att de kan fånga in mer solljus (växter har förmågan att få energi direkt från solljuset, en förmåga som du och jag saknar). Om du har en blomma som står i ett fönster där ljuset alltid kommer från ett håll kan du se att den vrider sina blad åt det hållet. Växter är rätt långsamma av sig, så om du flyttar en blomma till ett annat fönster eller vrider krukan kommer du inte att märka någon förändring direkt. Vissa växter kan dock reagera väldigt snabbt på vad som händer omkring dem. Det finns faktiskt växter som kan fånga in och "äta" flugor som sätter sig på dem, och de kan vara mycket snabba.

Biologi är läran om livet

Ordet biologi är grekiska och betyder läran eller kunskapen om livet. Förr i tiden var grekiska ett språk som talades av väldigt många, framför allt av lärda personer, och det gör att många ord som vi använder i svenskan idag faktiskt är grekiska från början. Inom biologi undersöker man liv och hur levande organismer fungerar. Man undersöker också hur levande organismer påverkar varandra och hur nedskräpning och nedsmutsning påverkar levande varelser. En person som är expert på biologi kallas för en biolog. Men det är inte bara biologer som använder sig av biologi. Även läkare, veterinärer, bönder och människor som arbetar med djur behöver kunna mycket om biologi.