Läsförståelse

Novellen "De dödas julotta"

Bli bättre på att förstå svenska - novelltest 1

I det här testet...

kommer du att få läsa en kort novell. Till den finns tre uppsättningar frågor: en lätt del med ord- och läsförståelse där du kan hitta orden markerade i texten, mellansvåra frågor där du får lista ut svaren utifrån texten och svåra frågor där du får tänka själv och göra ett troligt antagande.

Berättelsen om de dödas julotta finns i en mängd olika versioner. Har du tid över kan du söka på Internet efter "De dödas julotta". Läs någon av alla de olika versioner som finns och jämför skillnader och likheter med den som finns här. Bilden här nedanför är från Unga faktas version. Klicka här för att läsa den i en ny flik.


De dödas julotta

Av Sanfrid Neander-Nilsson
Karna jagas av spöken
Bildkälla: Unga fakta (www.ungafakta.se/sagor/historier/julotta/julotta2.jpg).

   I den socken i norra Skåne där jag är född fanns det i min barndom bara en enda gammal ryggåsstuga kvar. I ryggåsstugan bodde Karna Jönsdotter som brukade arbeta hos oss som hjälpgumma, särskilt vid slakt, byk och bak före de stora helgerna.

   Det var en kväll i december efter julslakten som Karna, då hon satt hemma i köket och stoppade korv, berättade för oss barn det hemska som en gång hade hänt henne när hon hamnade i kyrkan på de dödas julotta.

   Karna hade bara en gammal lodklocka i sin stuga. Den var osäker i gången och den jul denna berättelse handlar om hade den stannat. Karna, som bodde alldeles ensam i sin stuga, visste sålunda inte när hon vaknade på julnatten hur mycket klockan var. Hon tyckte emellertid att hon kände på sig att det närmade sig julottetid, steg upp och klädde sig och tog vägen till kyrkan.

   Karna kände att hon var tidigt ute. Det var ännu mörkt i gårdarna och eftersom det var barvinter var det också mörkt att gå. Då hon närmade sig kyrkan såg hon emellertid att den var alldeles upplyst. Hon förstod att folk redan hade börjat komma fast hon inte hade sett några människor på vägen. Att ljuset i kyrkfönstren lyste med en egendomlig blåaktig glans kom hon först att tänka på efteråt.

   När Karna öppnade vapenhusdörren fick hon till sin förbluffelse se att kyrkan var alldeles proppfull. Hon gick emellertid som vanligt framöver gången, öppnade dörren till kyrkbänken, satte sig strax innanför, lutade huvudet i handen och läste fader vår.

   När hon lyfte huvudet igen föll hennes blick på bänkkamraten. Hon hisnade av förfäran. Kvinnan som satt bredvid henne saknade huvud.

   Den huvudlösa var hennes döda faster, som den gången hade varit död i mer än tio år.

   Fastern lutade sig mot henne och viskade:

   — Spring, spring allt vad benen håller! Men när du kommer i vapenhuset så kasta kappan på golvet!

   I samma ögonblick som Karna reste sig upp, reste sig också alla de döda och störtade efter henne. Karna lyckades nå vapenhusdörren, vred kappan av sig i farten och sprang för livet hem till sin stuga.

   När hon nådde dörren hörde hon att de döda hade hunnit fram till stättan nere vid vägen. Hon slog igen dörren, lade stål i kors över tröskeln och sjönk utmattad ner på golvet. Först fram på förmiddagen lyckades hon krypa fram till sängen. En grannkvinna fann henne där dödssjuk när hon kom in på kvällen rent tillfälligtvis. Sen låg Karna sjuk i tre hela veckor.

   När grannarna i socknen ett par timmar efter Karnas julottebesök samlades i kyrkan låg det en liten hög grå gravmull inne på vapenhusgolvet. Det var Karnas kappa som hade uppehållit de döda och som de hade behandlat på det sättet. Karna visste, att om hon inte hade lyckats kränga kappan av sig i vapenhuset hade hon själv inte längre varit i livet.

 

Lätta frågor - ordförståelse

1 Vad betyder ordet "ryggåsstuga"?
 
 
 
2 Vad betyder ordet "socken"?  
 
 
3 Vad betyder ordet "byk"?  
 
 
4 Vad betyder ordet "julotta"?  
 
 
5 Vad betyder ordet "lodklocka"?
 
 
 
6 Vad betyder ordet "barvinter"?  
 
 
7 Vad betyder ordet "vapenhus"?  
 
 
8 Vad betyder ordet "kyrkbänk"?  
 
 
9 Vad betyder "Fader vår"?  
 
 
10 Vad betyder ordet "stätta"?
 
 
 

Lätta frågor - läsförståelse

A: Varifrån kom författaren?  
 
 
B: Vilken årstid utspelar sig berättelsen?  
 
 
 
C: Hur såg Karna att det var folk i kyrkan?  
 
 
D: Var stod Karna när hon såg att kyrkan var full?  
 
 
E: Vem varnade Karna?  
 
 
F: Vad hände med kappan?  
 
 

 

Mellansvåra frågor - läs "mellan raderna", mer än en kan vara rätt

1 Var Karna gammal eller ung? Stark eller svag?


2 Karna visste inte vad klockan var men ändå steg hon upp. Vad kunde få henne att tro att det var julottedags?

3 Varför blev hon varnad av bänkgrannen?

4 Varför kände hon sig trygg hemma trots att de döda stod nere vid stättan?

 

Svåra frågor - allmän kunskap, mer än en kan vara rätt

1 Karna var fattig, hur förstår man det?

2 Varför var det illavarslande när ljuset i kyrkan hade en blåaktig glans?

3 Varför stannade de döda upp vid den slängda kappan?

4 Varför lade hon just stål vid dörren, och inte t.ex guld?


EXTRA-en öppen fråga, en fråga utan svar du bara behöver fundera över:
A: Hur kunde Karnas faster, som saknade huvud, prata?


Efter rättningen är felaktiga svar markerade med rött kryss, rätt svar har vit bock på grön botten. Försök göra om övningen tills alla delar är rätt.