Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Övrigt"

Från Skolbok

m
m
Rad 3: Rad 3:
 
''Det mesta är dock kopplat till LGR 11 och blir därför föråldrat i samband med 2022 års läroplan.''
 
''Det mesta är dock kopplat till LGR 11 och blir därför föråldrat i samband med 2022 års läroplan.''
  
 +
 +
[[Om deadlines i grundskolan]]
  
  

Versionen från 23 september 2022 kl. 12.14

Här finns länkar till sidor som främst är tänkt att hjälpa lärare i deras arbete, utan att vara kopplade till något speciellt ämne.

Det mesta är dock kopplat till LGR 11 och blir därför föråldrat i samband med 2022 års läroplan.


Om deadlines i grundskolan


Lärares dokument, exempel

Styrdokument: Här hittar du alla styrdokument som är relevanta för skolan i allmänhet, grundskolan och även gymnasieskolan.

IUP: Här står vad en IUP skall innehålla

Åtgärdsprogram: Här står vilka som skall ha åtgärdsprogram och hur det bör utformas

Skriftlig bedömning: Här står vad du delar ut om betyget är ofullständigt år 9

LPP: Här står vad en LPP skall innehålla

Administrativa system, Unikum


Observera att det finns vissa dokument man av tradition delat ut till elever från skolans sida men som det inte finns något juridiskt stöd för att det behövs. Det är bara en snäll gest från skolan. Bland dessa dokument kan nämnas:

  • Betygsvarning (Behöver inte delas ut då eleverna skall ha så god självkännedom om sin arbetsinsats och så god kontakt med ämnesläraren att de vet om ifall de riskerar att inte uppnå kunskapskraven för ett godkänt betyg. Ändå har jag skrivit ett kompletterande dokument kring dem.)
  • Klasslista (Behövs inte delas ut alls)
  • Ekonomiska avtal om läroböcker, datorer osv (Barn under 18 år får inte ingå ekonomiska avtal så alla papper/kontrakt av den typen som saknar målsmans underskrift är utan värde, undantaget är om elever som är 16-17 år gamla har jobbat ihop egna pengar själva, men de vill knappast betala läroböcker för sommarjobbspengarna.)
  • Frånvarorapport (Endast målsman behöver få reda på frånvaro i grundskolan och det skall ske samma dag frånvaron uppstår. Någon rapport till elev behövs egentligen inte.)


Pedagogisk tågordning: Schema över hur dokument skrivs och används.

The big five: Schema för att kontrollera hur elever lär sig, istället för vad de lär sig.

Varför misslyckas pojkarna?: Förklaring till varför pojkar klarar sig så mycket sämre än flickor i skolan.