Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Bokprojekt - Jag är Zlatan"

Från Skolbok

m
m
Rad 1: Rad 1:
 
Lektionsnummer-kapitel - sidor - sidantal
 
Lektionsnummer-kapitel - sidor - sidantal
  
207-209: 1-4  sid 51-101 (50 sidor)
+
==1-3 1-4  sid 51-101 (50 sidor) ==
  
210: Gruppdiskussion/övning
+
===5: Gruppdiskussion/övning===
Kap 1: Vad menar Zlatan med ”du kan ta killen från ghettot men du kan aldrig ta ghettot från killen”? och vad i första kapitlet tycker ni visar det?
+
:Kap 1: Vad menar Zlatan med ”du kan ta killen från ghettot men du kan aldrig ta ghettot från killen”? och vad i första kapitlet tycker ni visar det?
  
 
Svar:
 
Svar:
  
  
Kap 2: Hur upplever Zlatan sin barndom? Ge gärna exempel ur kapitlet.
+
:Kap 2: Hur upplever Zlatan sin barndom? Ge gärna exempel ur kapitlet.
  
 
Svar:
 
Svar:
  
  
Kap 3: Vad menade Johnny med att ”alla kan inte vara vattenkammade”?
+
:Kap 3: Vad menade Johnny med att ”alla kan inte vara vattenkammade”?
  
 
Svar:
 
Svar:
  
  
Kap 4: Varför blev Zlatan rädd inför mötet med Roland?
+
:Kap 4: Varför blev Zlatan rädd inför mötet med Roland?
  
 
Svar:
 
Svar:
  
Individuell slutuppgift
+
====Individuell slutuppgift====
 
"Vi från förorten flöt aldrig in riktigt" skriver Zlatan, i samband ned att han började gymnasiet. Varför är det viktigt att "flyta in" i gymnasiet? Duger det inte att bara vara sig själv? Ta gärna med exempel på hur Zlatan gjorde för att "flyta in" och varför du tycker det var bra eller dåligt.
 
"Vi från förorten flöt aldrig in riktigt" skriver Zlatan, i samband ned att han började gymnasiet. Varför är det viktigt att "flyta in" i gymnasiet? Duger det inte att bara vara sig själv? Ta gärna med exempel på hur Zlatan gjorde för att "flyta in" och varför du tycker det var bra eller dåligt.
  
208-210: 5-7 sid 102-150 (48 sidor)
+
6-8 sid 102-150 (48 sidor)
  
211: gruppdiskussion/övning
+
9: gruppdiskussion/övning
  
212-214: 8-10 sid 151-201 (50 sidor)
+
10-12: 8-10 sid 151-201 (50 sidor)
  
215: gruppdiskussion/övning
+
13: gruppdiskussion/övning
  
216-218: 11-13 sid 202-248 (46 sidor)
+
14-16: 11-13 sid 202-248 (46 sidor)
  
219: gruppdiskussion/övning
+
17: gruppdiskussion/övning
  
220-222: 14-17 sid 249-301 (52 sidor)
+
18-20: 14-17 sid 249-301 (52 sidor)
  
223: gruppdiskussion/övning
+
21: gruppdiskussion/övning
  
224-226: 18-22 sid 302-350 (48 sidor)
+
22-24: 18-22 sid 302-350 (48 sidor)
  
227: gruppdiskussion/övning
+
25: gruppdiskussion/övning
  
228-231: 23--28 sid 351-415 (64 sidor) (en extra lektion läsning)
+
26-28: 23--28 sid 351-415 (64 sidor) (en extra lektion läsning)
  
232: gruppdiskussion/övning
+
29: gruppdiskussion/övning
  
  

Versionen från 22 september 2022 kl. 10.21

Lektionsnummer-kapitel - sidor - sidantal

1-3 1-4 sid 51-101 (50 sidor)

5: Gruppdiskussion/övning

Kap 1: Vad menar Zlatan med ”du kan ta killen från ghettot men du kan aldrig ta ghettot från killen”? och vad i första kapitlet tycker ni visar det?

Svar:


Kap 2: Hur upplever Zlatan sin barndom? Ge gärna exempel ur kapitlet.

Svar:


Kap 3: Vad menade Johnny med att ”alla kan inte vara vattenkammade”?

Svar:


Kap 4: Varför blev Zlatan rädd inför mötet med Roland?

Svar:

Individuell slutuppgift

"Vi från förorten flöt aldrig in riktigt" skriver Zlatan, i samband ned att han började gymnasiet. Varför är det viktigt att "flyta in" i gymnasiet? Duger det inte att bara vara sig själv? Ta gärna med exempel på hur Zlatan gjorde för att "flyta in" och varför du tycker det var bra eller dåligt.

6-8 sid 102-150 (48 sidor)

9: gruppdiskussion/övning

10-12: 8-10 sid 151-201 (50 sidor)

13: gruppdiskussion/övning

14-16: 11-13 sid 202-248 (46 sidor)

17: gruppdiskussion/övning

18-20: 14-17 sid 249-301 (52 sidor)

21: gruppdiskussion/övning

22-24: 18-22 sid 302-350 (48 sidor)

25: gruppdiskussion/övning

26-28: 23--28 sid 351-415 (64 sidor) (en extra lektion läsning)

29: gruppdiskussion/övning


Vi räknar tre lektioner läsning och den fjärde lektionen gruppsamtal eller annan övning kopplad till det vi läst.

Det ger 15-18 sidor om 300 ord/lektion om 50-60 minuter, vilket är rimligt i år 9. Total tidsåtgång blir 28 lektioner, 2.5 månaders undervisning.

För den som läser snabbare än så finns extrauppgifter kopplade till varje kapitelgrupp

Kategori; Svenska