Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Bokprojekt - Jag är Zlatan"

Från Skolbok

m
m
Rad 1: Rad 1:
 
Lektionsnummer-kapitel - sidor - sidantal
 
Lektionsnummer-kapitel - sidor - sidantal
  
==1-3 1-4  sid 51-101 (50 sidor) ==
+
==1-3:  kapitel 1-4  sid 51-101 (50 sidor) ==
  
 
===5: Gruppdiskussion/övning===
 
===5: Gruppdiskussion/övning===
Rad 26: Rad 26:
 
"Vi från förorten flöt aldrig in riktigt" skriver Zlatan, i samband ned att han började gymnasiet. Varför är det viktigt att "flyta in" i gymnasiet? Duger det inte att bara vara sig själv? Ta gärna med exempel på hur Zlatan gjorde för att "flyta in" och varför du tycker det var bra eller dåligt.
 
"Vi från förorten flöt aldrig in riktigt" skriver Zlatan, i samband ned att han började gymnasiet. Varför är det viktigt att "flyta in" i gymnasiet? Duger det inte att bara vara sig själv? Ta gärna med exempel på hur Zlatan gjorde för att "flyta in" och varför du tycker det var bra eller dåligt.
  
6-8 sid 102-150 (48 sidor)
+
4-6 kapitel 5-7 sid 102-150 (48 sidor)
  
9: gruppdiskussion/övning
+
7: gruppdiskussion/övning
  
10-12: 8-10 sid 151-201 (50 sidor)
+
8-10: kapitel 8-10 sid 151-201 (50 sidor)
  
13: gruppdiskussion/övning
+
11: gruppdiskussion/övning
  
14-16: 11-13 sid 202-248 (46 sidor)
+
12-14: kapitel 11-13 sid 202-248 (46 sidor)
  
17: gruppdiskussion/övning
+
15: gruppdiskussion/övning
  
18-20: 14-17 sid 249-301 (52 sidor)
+
16-18: kapitel 14-17 sid 249-301 (52 sidor)
  
21: gruppdiskussion/övning
+
19: gruppdiskussion/övning
  
22-24: 18-22 sid 302-350 (48 sidor)
+
20-22: kapitel 18-22 sid 302-350 (48 sidor)
  
25: gruppdiskussion/övning
+
23: gruppdiskussion/övning
  
26-28: 23--28 sid 351-415 (64 sidor) (en extra lektion läsning)
+
24-26: kapitel 23--28 sid 351-415 (64 sidor) (en extra lektion läsning)
  
29: gruppdiskussion/övning
+
27: gruppdiskussion/övning
 +
 
 +
28: avslutningsuppgift
  
  

Versionen från 22 september 2022 kl. 10.27

Lektionsnummer-kapitel - sidor - sidantal

1-3: kapitel 1-4 sid 51-101 (50 sidor)

5: Gruppdiskussion/övning

Kap 1: Vad menar Zlatan med ”du kan ta killen från ghettot men du kan aldrig ta ghettot från killen”? och vad i första kapitlet tycker ni visar det?

Svar:


Kap 2: Hur upplever Zlatan sin barndom? Ge gärna exempel ur kapitlet.

Svar:


Kap 3: Vad menade Johnny med att ”alla kan inte vara vattenkammade”?

Svar:


Kap 4: Varför blev Zlatan rädd inför mötet med Roland?

Svar:

Individuell slutuppgift

"Vi från förorten flöt aldrig in riktigt" skriver Zlatan, i samband ned att han började gymnasiet. Varför är det viktigt att "flyta in" i gymnasiet? Duger det inte att bara vara sig själv? Ta gärna med exempel på hur Zlatan gjorde för att "flyta in" och varför du tycker det var bra eller dåligt.

4-6 kapitel 5-7 sid 102-150 (48 sidor)

7: gruppdiskussion/övning

8-10: kapitel 8-10 sid 151-201 (50 sidor)

11: gruppdiskussion/övning

12-14: kapitel 11-13 sid 202-248 (46 sidor)

15: gruppdiskussion/övning

16-18: kapitel 14-17 sid 249-301 (52 sidor)

19: gruppdiskussion/övning

20-22: kapitel 18-22 sid 302-350 (48 sidor)

23: gruppdiskussion/övning

24-26: kapitel 23--28 sid 351-415 (64 sidor) (en extra lektion läsning)

27: gruppdiskussion/övning

28: avslutningsuppgift


Vi räknar tre lektioner läsning och den fjärde lektionen gruppsamtal eller annan övning kopplad till det vi läst.

Det ger 15-18 sidor om 300 ord/lektion om 50-60 minuter, vilket är rimligt i år 9. Total tidsåtgång blir 28 lektioner, 2.5 månaders undervisning.

För den som läser snabbare än så finns extrauppgifter kopplade till varje kapitelgrupp

Kategori; Svenska