Åtgärder

Bokprojekt - Jag är Zlatan

Från Skolbok

Version från den 22 september 2022 kl. 10.21 av Ingemar (Diskussion | bidrag)

Lektionsnummer-kapitel - sidor - sidantal

1-3 1-4 sid 51-101 (50 sidor)

5: Gruppdiskussion/övning

Kap 1: Vad menar Zlatan med ”du kan ta killen från ghettot men du kan aldrig ta ghettot från killen”? och vad i första kapitlet tycker ni visar det?

Svar:


Kap 2: Hur upplever Zlatan sin barndom? Ge gärna exempel ur kapitlet.

Svar:


Kap 3: Vad menade Johnny med att ”alla kan inte vara vattenkammade”?

Svar:


Kap 4: Varför blev Zlatan rädd inför mötet med Roland?

Svar:

Individuell slutuppgift

"Vi från förorten flöt aldrig in riktigt" skriver Zlatan, i samband ned att han började gymnasiet. Varför är det viktigt att "flyta in" i gymnasiet? Duger det inte att bara vara sig själv? Ta gärna med exempel på hur Zlatan gjorde för att "flyta in" och varför du tycker det var bra eller dåligt.

6-8 sid 102-150 (48 sidor)

9: gruppdiskussion/övning

10-12: 8-10 sid 151-201 (50 sidor)

13: gruppdiskussion/övning

14-16: 11-13 sid 202-248 (46 sidor)

17: gruppdiskussion/övning

18-20: 14-17 sid 249-301 (52 sidor)

21: gruppdiskussion/övning

22-24: 18-22 sid 302-350 (48 sidor)

25: gruppdiskussion/övning

26-28: 23--28 sid 351-415 (64 sidor) (en extra lektion läsning)

29: gruppdiskussion/övning


Vi räknar tre lektioner läsning och den fjärde lektionen gruppsamtal eller annan övning kopplad till det vi läst.

Det ger 15-18 sidor om 300 ord/lektion om 50-60 minuter, vilket är rimligt i år 9. Total tidsåtgång blir 28 lektioner, 2.5 månaders undervisning.

För den som läser snabbare än så finns extrauppgifter kopplade till varje kapitelgrupp

Kategori; Svenska