Åtgärder

Klassamhället

Från Skolbok

Version från den 8 oktober 2019 kl. 07.21 av Ingemar (Diskussion | bidrag)

Klass eller socioekonomisk bakgrund?

I Norden har vi de mest jämlika samhällena i världen, ändå har vi ett tydligt klassamhälle. Och vad är ett klassamhälle? Det innebär att man grovt kan dela upp medborgarna i tre olika grupper: överklass, medelklass och arbetarklass. Ibland skriver man socialgrupp ett, två och tre istället.

Ordet klassamhälle kan ge associationer till kommunism och socialism, därför väljer många att prata om socioekonomisk bakgrund istället för klass. Det är i praktiken samma sak. Samma omständigheter som avgör vilken klass du tillhör, avgör också din socioekonomiska bakgrund: föräldrarnas utbildningsnivå, yrke och ekonomi.


Överklass

Victoria%26MadeleineSweden.jpg

Kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine, nationaldagen 2009


Överklass är människor som har ett överskott av tid och pengar. Grunden är vanligtvis en bra utbildning till något högstatusyrke som läkare, advokat, ingenjör eller liknande. Till det krävs vanligtvis också bra kontakter så att man kan få en tjänst som ger maximalt med pengar till minimal arbetsinsats. En människa från överklassen skall helst bestämma över sina egna arbetstider och kan ta semester när den vill, därför blir ofta människor ur överklassen egenföretagare.

För överklassens människor är det viktigt med utbildning och man förväntar sig att barnen går ur skolan med så bra betyg som möjligt. Ofta har man bestämt vilka utbildningar och karriärvägar barnen skall ta redan innan de gått ur grundskolan. Man är noga med barnens tider, uppfostran och läxor. Oftast finns någon vuxen hemma när barnet kommer hem som ordnar mat och hjälper till med läxorna, föräldrarna är sällan skilda utan finns vanligtvis hemma under barnens uppväxt. Överklassmänniskor odlar ofta ett stort kontaktnät av andra överklassmänniskor och man hjälper varandra på olika sätt.

Hur man betraktas av andra är viktigt. Det är viktigt att ha en bra adress, att klä sig i designkläder, att ha designade möbler inne i hemmet osv. Att t.ex. bära kostym på arbetet är vanligt för män. Pengar är viktigt och eftersom man har hög lön har en människa från överklassen ett ständigt överskott som kan investeras. På det sättet kan en överklassmänniska leva på pengarnas räntor och behålla ursprungsförmögenheten som ständigt växer, och på så vis kanske aldrig ha ett egentligt arbete.


Arbetarklass

640px-McDonald%27s_restaurant_Karlsplatz_Munich.JPG

McDonalds i München.


Arbetarklassens människor har istället ett underskott av tid och pengar. Ofta har man en enkel utbildning, sällan mer än gymnasieutbildning. Lönen är låg och vissa månader räcker pengarna inte till att betala räkningarna så man får ta de pengar man eventuellt lyckats spara till att betala oförutsedda utgifter. För att dryga ut lönen får arbetarklassens människor ofta ta extrajobb, vilket tar tid från familjen. Det viktigaste för en arbetarklassmänniska är inte att få ett bra jobb, utan att få ett jobb över huvud taget. Semestern tas oftast inom Sverige när man åker ut med husvagn eller hyr in sig någon vecka i en campingstuga. Eventuellt kan man åka på utlandssemester till Kanarieöarna, Mallorca eller bulgariska solkusten en vecka med några års mellanrum.

För arbetarklassens barn är utbildning inte viktigt. Skolan ses mest som en plats barnen kan vara på medan föräldern arbetar, en plats där den dessutom får gratis mat och kan umgås med kompisarna. En människa ur arbetarklassen har vanligtvis föräldrar ur arbetarklassen så man har aldrig fått med sig att det är viktigt med hur man sköter skolan eller hur man beter sig tillsammans med andra på ett väluppfostrat sätt. Det överförs ofta till barnen i nästa generation. Det är vanligt att dessa barn har skilda föräldrar och att endast en vuxen finns i hemmet, en vuxen som sällan är hemma. Maten som barnet får är inte lagad utan vanligen uppvärmda halvfabrikat med dåligt näringsinnehåll som i sin tur försämrar skolresultaten. Det finns ingen hemma när eleven slutat skolan som hjälper till med läxorna och barnet blir oftast lämnat ensamt med datorn som enda sällskap där chat eller spel blir viktigare än att förbättra skolresultaten.

Ofta finns även missbruk med, användandet av både cigarretter, snus och narkotika är högst i arbetarklassen medan alkohol brukas i alla samhällsklasser. Missbruket tar dessutom ofta det sista av det lilla ekonomiska överskott arbetet ger.

Den dåliga ekonomin gör att arbetarklassens människor oftast bor i hyreslägenhet, ju fattigare man är desto sämre område har man lägenheten i. Dåliga områden gör att risken för att både drabbas av brott och att ha barn som blir kriminella ökar.


Medelklass

uhsttemplate.PNG

Lärare (meme)


Medelklassens människor finns mitt emellan. Oftast boende i insatslägenheter i städerna eller radhus, till skillnad från överklassen som oftast bor i villor utanför städerna eller i stora, centralt belägna insatslägenheter. Precis som överklassen är det viktigt för medelklassen att äga sitt boende. Medelklassens människor är medvetna om hur viktigt det är med utbildning och hjälper barnen så gott det går. Har man råd köper man t.ex. in läxhjälp utifrån till barnen. Ofta är man tjänstemän. Lärare är t.ex. en grupp i gränsen mellan arbetarklass och medelklass. Ofta har man en utbildning på universitetsnivå, men man har inte ett välbetalt arbete för det.

Klassresenärer

Ibland lyckas människor ta sig från en samhällsklass till en bättre. Enklast är det att gifta sig rikt. Annars är det bara hårt arbete som gäller. Man måste lära sig de koder som används av överklassen. Man måste ha kunskap om kultur (teater, opera, konst, klassisk musik osv.), veta vilka kläder som passar i olika sammanhang, vilka bestick man skall äta med på fina fester, vilka böcker man förväntas ha läst som man kan diskutera kring osv. Det är viktigare än att ha ett välbetalt jobb. Bara för att man t.ex. blivit fotbollsproffs och snuskigt rik, blir man inte automatiskt överklass, det behövs mer än så.


Kan man inte bli egenföretagare? Jo, det är ett sätt att göra en klassresa, oftast det enda sättet att gå från arbetarklass till medelklass. Ändå är det svårt att driva ett företag om man har en dålig utbildning från grundskolan. Man måste kunna en väldans massa för att driva ett företag så att det går i vinst, och det lär man sig vanligtvis som tidigast i gymnasiet. Då krävs det att man satsat allt i gymnasiet så att man går ut med bra kunskaper (och betyg) men tyvärr är det sällan det händer för arbetarklassens barn. Bara att driva en pizzeria kräver kunskaper om kemi, biologi, ekonomi, matematik osv. Man måste också förstå besvärlig och svår svenska för att sätta sig in i de regler som finns både vad det gäller lagar kring hur man driver ett företag och om hur man hanterar skatter och avgifter. I skolan får du alltid många chanser, gör du däremot ett enda fel i ett företag åker du i värsta fall in i fängelse.


800px-Jan-Guillou.jpg

Jan Guillou har gått från medelklass till överklass, en klassresenär


Är det samhällets- eller ditt fel om du misslyckas?

Tänk dig att du är ett barn från överklassen. Redan i skolan har du tur, troligtvis hamnar du i en skola där merparten av eleverna också är av överklass eller medelklass. Eleverna kommer i tid på lektionerna, gör det de skall, bråkar inte, vandaliserar inte i skolan osv. Det gör att eleverna enkelt uppnår målen för höga betyg och dessutom att skolan får extra pengar till andra saker. Det kan vara fler utflykter, bättre skolmaterial, godare skolmat, mellanmål, inbjudna spännande personer som talar, högre löner som lockar till sig de bästa lärarna osv. Elever som anstränger sig lockar fram tävlingsinstinkten i klasskamraterna så det är lättare att göra bra ifrån sig i en klass där alla tävlar om att vara bäst. När du går ur grundskolan med toppbetyg kan du välja vilken gymnasieskola du vill. Troligen blir det en högstatusskola som kräver toppbetyg och natur, teknik eller något liknande "tungt" program där du enbart går tillsammans med likasinnade. Hela tiden finns dina föräldrar i bakgrunden som hjälper och stöttar dig med studierna. Vid studentexamen har du återigen toppbetyg och kan välja en lämplig universitetsutbildning för att sedan bli chef i något företag där mamma eller pappa känner styrelsen, alternativt själv bli egenföretagare där föräldrarnas kontaktnät blir de första stora kunderna i företaget. Du kan helt enkelt inte misslyckas.


Blir+du+l%25C3%25B6nsam.jpg

"Blir du lönsam lilla vän" av Peter Tillberg


Tänk dig istället att du är ett barn från arbetarklassen. Du går i skolan ute i förorterna i en klass där man istället tävlar om att vara sämst, eftersom det är ”coolt” att vara dålig i skolan och de elever som försöker vara duktiga blir illa behandlade av de klasskamrater som inte vill att någon skall vara bättre än sämst. Lektionerna är stökiga och många elever måste ha extra stödundervisning för att klara av minimigränsen för godkänt, vilket blir extra dyrt för skolan. Elever förstör och vandaliserar på skolan och de pengarna tas också från det som hade kunnat göra din skolgång trevligare. Miljön på en sådan skola lockar sällan de bästa lärarna så risken är stor att dina lärare inte har utbildning för de ämnen de undervisar i, eller ens har en lärarutbildning. När du kommer hem på kvällen är du oftast ensam eftersom din mamma eller pappa jobbar extra och middagen blir en Billys pizzabit eller annan onyttig snabbmat i mikrovågsugnen. Därefter dataspel eller bara dra runt ute på kvällen med kompisar som inte heller bryr sig om hur det går i skolan. När du går ur nian har du så dåliga betyg att du inte har särskilt många olika gymnasieprogram du kan komma in på. Troligen hamnar du i något yrkesförberedande program. Kompisarna är viktigare än betygen för dig och när kompisar skolkar eller struntar i att göra något vettigt på lektionerna dras du med och risken finns att du går ur gymnasiet med ofullständiga betyg. Du blir arbetslös i något/några år innan du får jobb på McDonalds, Coop eller någon liknande arbetsplats där du inte behöver någon högre utbildning, så att du kan flytta hemifrån innan du fyllt 25. För att betala räkningarna tvingas du jobba extra för låg lön och dina chanser att någonsin kunna komma upp i socialgrupp och levnadsstandard är minimala. När du sedan skaffar egna barn finns inte möjligheten att ge dem ett bättre liv än du själv haft, utan de hamnar i samma "ekorrhjul" i samhället som du själv en gång gjorde.


Ibland säger folk att om man inte klarar sig i skolan är man lat och får skylla sig själv eller skyll dig själv om du inte har sparat en årslön på banken men då har man inte tänkt på att det finns "dolda" orsaker till att det går dåligt för en elev i skolan och därför går det inte bra efter skolan heller. Det är snarare så att systemet i vårt samhälle skapar överklass, medelklass och arbetarklass. Nu kan man inte säga att det enbart är samhällets fel att det går dåligt för en elev, det finns också ett personligt ansvar hos varje elev att själv försöka göra det bästa man kan, men det kräver så mycket mer arbete för den som inte har en bra start i livet, än för den som föds in i ett gott liv.


Källor

http://www.smp.se/ledare/dolda-faktorer-i-skoldebatten(3360785).gm

http://sv.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4llsklass

http://212.247.9.120/loblog/?p=6528


Bilder

Bilder från wikimedia commons utom:


Bild på meme lärare: i0.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/172/257/uhsttemplate.PNG

Bild på Peter Tillbergs tavla: 2.bp.blogspot.com/-8hGfUwZ66uo/Tur3XNWZq0I/AAAAAAAAD5s/CB0iLM7sheM/s1600/Blir+du+l%25C3%25B6nsam.jpg