Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Om deadlines i grundskolan"

Från Skolbok

m
m
 
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Tidiagre fanns inga deadlines i grundskolan utan elever kunde komma med sex månader gamla inlämningsuppgifter strax före sommarlovet vilket skapade en orimlig arbetsbörda för lärarna.
+
Tidigare fanns inga deadlines i grundskolan utan elever kunde komma med sex månader gamla inlämningsuppgifter strax före sommarlovet vilket skapade en orimlig arbetsbörda för lärarna.
  
 
Detta har ändrats i Lgr22 genom att texten om att all tillgänglig information om eleven måste tas med.
 
Detta har ändrats i Lgr22 genom att texten om att all tillgänglig information om eleven måste tas med.
Rad 29: Rad 29:
  
  
[[Kategori:Övrigt]]
+
[[Kategori: Lärare]]

Nuvarande version från 25 oktober 2022 kl. 10.47

Tidigare fanns inga deadlines i grundskolan utan elever kunde komma med sex månader gamla inlämningsuppgifter strax före sommarlovet vilket skapade en orimlig arbetsbörda för lärarna.

Detta har ändrats i Lgr22 genom att texten om att all tillgänglig information om eleven måste tas med.


Lgr11 stycke 2.7 "Bedömning och betyg"

Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Lgr22 stycke 2.7 "Bedömning och betyg"

Läraren ska vid betygssättningen göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de nationella betygskriterierna.


Läroplanen för grundskolan innehåller ingen direkt förklaring till förändringen. Däremot finns den beskriven i de allmänna råden för betygsättning i gymnasieskolan. Vid en jämförelse mellan grundskolans- och gymnasiets läroplaner är de närmast identiska:

Gy11 från 20220701 stycke 2.5 "Bedömning och betyg"

Läraren ska vid betygssättningen göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de nationella betygskriterier som finns för respektive kurs


samt Skolverkets förklaring till förändringarna:

De nya bestämmelserna innebär också att formuleringen om att läraren ska utnyttja all tillgänglig information vid betygssättning tas bort ur läroplanerna. Regeringens avsikt är att lärare och elever ska få större möjligheter att sätta tydliga gränser för sitt arbete och att minska stress kopplad till omprov och sena inlämningar.

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/andringar-i-hur-betyg-ska-sattas-och-nya-allmanna-rad