Åtgärder

Egentliga Finland

Från Skolbok

Egentliga Finland Varsinais Suomi.png Varsinais-Suomi.PNG

Landskapsvapen

Varsinais-Suomen.vaakuna.svg

Det finns historiker som hävdar att det är detta landskapsvapen som är grunden till vår svenska flagga med gult kors på blå botten. Det är de äldsta beskrivningarna av en sådan flagga och sitter också på Gustav Vasas släktvapen.

Landskapsblomma

Egentliga Finland har det ståtliga trädet Ek som landskapsblomma. Södra Finland är den nordligaste gränsen för ek.

Svaneholm, ek.jpg

Landskapsdjur

Egentliga Finland har räv som landskapsdjur.

Vulpes vulpes standing in snow.jpg

Geologi/geografi

Landskapet består av den sydvästra delen av Finlands fastland och skärgården utanför, som heter Skärgårdshavet, fram till Åland. Landskapets viktigaste stad är Åbo, som under den svenska tiden var den viktigaste staden i den östra delen av Sverige.

Aura å börjar vid Orinpää åsen, ringlar sig 70 kilometer söderut för att rinna ut vid Åbo. Den dalgång ån rinner genom är känd för att vara en av de äldsta bebyggda områdena i Finland med spår från jordbruk ända sedan stenåldern och har numera ett skyddat landskap.

Aura ås mynning sammanfaller med Åbos hamn

Aura ås mynning sammanfaller med Åbos hamn


Skärgårdshavet, den skärgård som ligger mellan fastlandet och Ålands hav, är unik genom att det finns så många små öar koncentrerade på så liten yta. Landhöjningen efter senaste istiden gör att skärgården fortfarande stiger upp ur havet med 4-5 mm per år.

Skärgårdshavet vid Nådendal Karta över Skärgårdshavets inre delar

Skärgårdshavet vid Nådendal och Karta över Skärgårdshavets inre delar

Kommunikation

Åbo är ett nav i Finlands kommunikationsnät, förmodligen viktigare än huvudstaden Helsingfors.

Från Åbo går det färjor med passagerare både över Östersjön och över finska viken. Åbo hamn är en av de bästa i Östersjön och hamnen hanterar mest gods i hela Finland.

En järnvägslinje fortsätter längs sydkusten vidare till Helsingfors, en linje går in i landet från Åbo vidare mot Tammerfors.

Åbos flygplats är liten, men godkänd för internationell trafik och direktflyg till bl.a. Malaga och London.

Inte mindre än tre olika Europavägar passerar genom Åbo: E18 som även går genom Uppsala fortsätter österut längs sydkusten mot s:t Petersburg i Ryssland, E63 går mot Tammerfors i Finlands inre och E8 följer Finlands västkust norrut till Vasa.

Passagerare går ombord på ett plan på Åbos flygplats

Passagerare går ombord på ett plan på Åbos flygplats

Traditionella näringar

Klimatet tillsammans med jordmånen har gjort Egentliga Finland till en kornbod för resten av Finland. Här har det odlats i över 6000 år och de bönder som brukat jorden här har klarat sig bra. Förutom att bruka jorden har fisket i Skärgårdshavet gett stora inkomster. Liksom möjligheten att ta in tull från fartyg som anlöpt Åbos hamn.

Vetefält vid Hirsjärvi

Vetefält vid Hirsjärvi

Nutida näringar

Åbo har en särställning som viktig stad. Förutom att ha varit centrum för kultur och religion har staden utvecklats till en livlig handels och turiststad i slutet av 1900-talet och början på 2000-talet. Salo har varit centrum för elektronikindustrin. Runt Nådendal spelar turismen en mycket viktig roll för att skapa arbetstillfällen men där finns också både tung industri och oljeraffinaderi.

Några viktiga orter

Åbo (Turku) har över 175 000 invånare och mer än 10 000 av dem har svenska som modersmål. Åbo är Finlands äldsta stad. Den grundades på 1200-talet och har alltid varit viktig i historien. Staden har en bra hamn och färjor mellan Sverige eller Åland, och Finland har Åbo som hemmahamn. Läget vid havet gör att Åbo har ett milt klimat och ek, som annars är ovanligt i Finland, trivs på öarna i Åbo skärgård. I Åbo grundades Finlands första och Sveriges tredje universitet. Numera ligger det inte mindre än tre universitet i staden. Dessutom har Åbo en domkyrka och ett slott. Staden brann 1827 och stadsplanen har ritats efter branden. Staden drabbades svårt under andra världskriget, bara Viborg bombades mer under vinterkriget.

Utsikt över Åbo från domkyrkan

Utsikt över Åbo från domkyrkan

Åbo slott i lågor efter sovjetiska bombningar 1941

Åbo slott i lågor efter sovjetiska bombningar 1941


Salo ligger där två vattendrag flyter ut i Finska viken. Salo är känd för elektronikproduktion . Staden har producerat olika typer av elektronik sedan 1920-talet. Från början var det radioapparater, men senare även TV-apparater, stereoapparater, radiotelefoner, datorskärmar och mobiltelefoner. Nokia har varit stadens största arbetsgivare. När Nokia stängde sin fabrik i Salo 2012, försvann 850 arbetstillfällen. När sedan Microsoft lade ner sin forskningsavdelning i Salo strax efteråt försvann 1000 jobb till. Lyckligtvis har Salo några av Finlands finaste jordbruksmarker. I stadens ytterområden ligger cirka 1300 gårdar som brukar nästan 56 000 hektar åkermark.

640px-Salo_-_kes%C3%A4kuu_2015-33.jpg

Microsofts fabrik i Salo


Nådendal (Naantali) är en av Finlands äldsta städer och har ett centrum som ligger på fastlandet. Öarna utanför kusten tillhör också Nådendal. På öarna är det mest skog och landsbygd, medan fastlandet har en storstadsregion. Från 1950-talet växte det fram tung industri runt Nådendal som gav många arbetstillfällen, som Neste och Fortum. Numera är turisterna viktiga med Muminvärlden som en magnet för barnfamiljer.

Sniff i Muminvärlden i Nådendal

Sniff i Muminvärlden i Nådendal


Nystad (Uusikaupunki) är känd för sin bilfabrik Valmet Automotive och bilmuseet, som har världens största samling av SAAB bilar. 2011 grundades Bottenhavets nationalpark i den yttre skärgården. Det är Finlands största nationalpark till ytan. Nationalparken täcker en yta av 913 km² som huvudsakligen är hav. Djurlivet i parken kännetecknas av sälar, havslevande andfåglar, alkor och havsörn

Fisker-Karma monteras på bilfabriken

Fisker-Karma monteras på bilfabriken

Några kända personer

Li Andersson är en finlandssvensk politiker från Åbo. Trots sin ungdom har hon suttit i den finska riksdagen med flest personröster av alla kandidater i valkretsen Egentliga Finland då hon fick 15 071 röster. https://sv.wikipedia.org/wiki/Li_Andersson eller http://liandersson.fi/

Li Andersson.jpg


Tom of Finland, eller Touko Laaksonen (1920‒1991) som han egentligen hette, var en av gaykulturens förkämpar i USA. Hans teckningar blev kända över hela världen. Han kom från s:t Karins, en bit från Åbo. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tom_of_Finland

Touko-Laaksonen-1959.jpg TomsRoom-C11.jpg


Gustaf Mannerheim från Askainen var den som som ledde Finland i vinterkriget och fortsättningskriget mot Ryssland: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Mannerheim

Eero Järnefelt - General Mannerheim at Vehmainen, central Finland, in 1918 (1933).jpg

Roligt vetande

Åbo slott Karin Månsdotter och Erik XIV

Åbo slott och Karin Månsdotter och Erik XIV

Kung Erik XIV var fånge på Åbo slott efter att ha blivit ovän med sin bror Johan III. Där satt kungen från juli 1570 till augusti 1571 tillsammans med sin hustru Karin Månsdotter (20 år). Med sig hade de även barnen Sigrid (4 år), Gustav (2 år) och Henrik (6 mån). Efter ett år förflyttades de till andra slott. Karin Månsdotter hamnade som fånge på Åbo slott igen några år senare och satt som fånge där till Eriks död 1577. Då frisläpptes hon och barnen. - http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=188


Bengtskärs fyr

Bengtskärs fyr, sydväst om Hangö, är Nordens högsta fyr. Den är 46 meter hög. Fyrljuset lyser 51 meter över havet. Trappan upp i fyren har 248 steg. Sedan 1995 är fyren ett litet hotell som är öppet under sommaren.

Källor

Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Egentliga_Finland

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85bo

https://fi.wikipedia.org/wiki/Turku

https://fi.wikipedia.org/wiki/Aurajoki

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saaristomeri

https://fi.wikipedia.org/wiki/Salo

https://fi.wikipedia.org/wiki/Loimaa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Naantali

https://fi.wikipedia.org/wiki/Naantali

https://fi.wikipedia.org/wiki/Uusikaupunki

https://de.wikipedia.org/wiki/Bengtsk%C3%A4r

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bottenhavets_nationalpark


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Finlands landskap