Åtgärder

Finska Lappland

Från Skolbok

Finska Lappland Lappi.png Lappi.PNG

Landskapsvapen

Lapin maakunnan vaakuna.svg

Landskapsblomma

Lapplands landskapsblomma är smörboll.

Trollius europaeus, Trollblume 2.JPG

Landskapsdjur

Lapplands landskapsdjur är ren.

Reindeer in finnish fell.JPG

Geologi/geografi

Före år 1809 var det landskap som heter Lappland i Sverige och landskapet Lappland i Finland samma landskap. När så Finland erövrades av Ryssland drogs gränsen rakt genom Lappland. I Sverige talar man om Lappland och Finska Lappland för att skilja landskapen åt, medan man gör tvärtom i Finland. Där talar man istället om Lappland (i Finland) och svenska Lappland.

Lappland före 1809

Lappland före 1809


Det historiska finska landskapet Lappland var mindre än det område som heter Lappland i dagens Finland.

Lapin.maakunta.suomi.2008.svg Lappi.PNG

Det moderna landskapet Lappland jämfört med det historiska landskapet

Lappland är platt, till skillnad från svenska Lappland. Merparten av landskapet består av småkullig terräng från Bottenviken ända upp mot Ryska gränsen. Där först stiger landskapet och bildar berg, men inga så höga som i Sverige. Det är bara i den nordvästligaste spetsen man hittar riktiga fjäll och det är också den enda delen av bergskedjan Skanderna, som är en naturlig gräns mellan Sverige och Norge, som ligger i Finland. Där finns Finlands högsta berg Halde fjäll med sina 1324 meter över havet.

Under istiden var det mesta av landskapet under vatten och när landet reste sig ur havet spolade vågorna bort mycket av marktäcket. Eftersom Lappland ligger så långt norrut har det inte återskapats och det finns inte många platser i Lappland man kan bedriva jordbruk.


I Finska Lappland ligger den stora sjön Enare träsk. Både näst djupast och näst störst av Finlands sjöar. Den har varit viktig för samerna som fiskade stora mängder siklöja i den förr.

Utsikt över Enare träsk (Inarijärvi) Utplacering på karta

Utsikt över Enare träsk (Inarijärvi)


Merparten av all berggrund består av granit och gnejs, men på några ställen kommer också järnmalm i dagen och Lappland har haft ett flertal järngruvor, fast inga så stora som i Sverige.

Till skillnad från Sverige finns rätt mycket guld i markerna. Guldet ligger så ytligt att det är möjligt att vaska fram relativt stora mängder med vaskpanna. Sverige har mer guld i berggrunden än Finland men i Sverige är det vanligtvis bundet i malm. Det ligger inte löst på botten av bäckar och åar. Där Ivalojoki älv rinner ut i Enare träsk har man vaskat fram mest guld, flera hundra kilo sedan 1800-talet.

Guldvaskning vid Ivalo, 1898 Modern vaskpanna med guld

Guldvaskning vid Ivalo med vagga, 1898 och Modern vaskpanna med guld

Kommunikation

Det finns inga järnvägar inom det gamla landskapet Finska Lappland.

Det finns vägar mellan städerna i finska Lappland, men inga är av motorvägskvalitet.

Det finns flygfält i både Kittilä och Ivalo.

Traditionella näringar

Nordligaste Finland har av tradition varit samernas marker. Ser man på kartan över sapmi sameland, ser man att hela Lappland täcks in. De som kom till Lappland som inte var samer var fiskare, malmletare, guldvaskare och pälsjägare. Få platser är lämpliga för större jordbruk. Det finns inga stora mängder skog. Många i nordligaste Lappland känner mer samhörighet med de som bor längs kusten till ishavet, norr om Finland, än de som bor söderut.

Karta över Sapmi, sameland

Karta över Sapmi, sameland

Nutida näringar

Samerna finns kvar och bedriver renskötsel, men många samer har gått över till turistindustrin istället. På flera platser i Lappland har man byggt skidanläggningar. Sommartid kommer turister till Lappland för att få uppleva den orörda naturen. För att det skall förbli så har stora områden omvandlats till nationalparker.

640px-Reindeer_farm%2C_Inari%2C_Suomi_-_Finland_2013-03-10_g.jpg

Renar drar slädar med turister vid Enare (Inari)


Gränshandeln har blivit allt viktigare. Små byar vid den ryska och norska gränsen blommar upp av handeln och Torneå (Tornio) vid svenska gränsen får in stora summor i tull och avgifter från gränshandeln mellan Sverige och Finland.

Bro över till Norge vid Utsjoki, nordligaste Lappland

Bro över till Norge vid Utsjoki, nordligaste Lappland

Några viktiga orter

Ivalo är huvudort i nordligaste Lappland. Staden ligger vid stranden av Enare träsk där Ivalojoki rinner ut i sjön. Staden totalförstördes av tyskarna i slutet av andra världskriget. Strax norr om Ivalo finns de nordligaste vildväxande granarna i Finland, alla granar norr om den gränsen är inplanterade.

Rondellen på huvudväg 4, utanför Ivalo Samma korsning 1944

Rondellen på huvudväg 4, utanför Ivalo, på bilden till höger - samma korsning 1944 efter tyskarnas härjningar

En bit nordväst om Ivalo ligger Siida, ett naturcentrum och ett samiskt kulturcentrum i Enare kyrkoby.

Renkalv i samernas kulturhus

Renkalv i samernas kulturhus


Runt Kittilä finns två gruvor, dels Kittilä guldgruva där även anrikningsverket ligger i Kittilä, och dels Pahtavuoman koppargruva. I Kittilä finns dessutom en högskola och en skidanläggning som heter Levi. Allt detta gör att Kittilä inte är en avfolkningsbygd utan invånarantalet är stabilt. Vinter och sommar kommer turisterna. Det finns 2741 fritidshus i stadens omgivningar.

Kittilä Levi, svarta backen

Kittilä Levi, svarta backen


Sodankylä är ett litet samhälle som främst finns på grund av gruvorna, Pahtavaaragruvan (guld) och Kevitsa gruva (koppar och nickel). Vid Sodankylä finns också i Finlands största konstgjorda sjöar Lokka och Porttipahta som byggdes på 1960-talet.

Sodankylä centrum

Sodankylä centrum


Utsjoki är ingen egentlig stad utan en kommun med mindre bosättningar på olika ställen. De viktigaste inkomstkällorna är gränshandeln mellan Finland och Norge, handeln med renkött och renskinn samt turister som reser hit och vill fiska lax på floden Tana, som rinner här. Utsjoki är både Finlands och EU:s nordligaste kommun. På vintern är solen borta under hela två månaders tid. I Utsjoki ligger Kevo naturreservat med en fyra mil lång kanjon som älven Kevo rinner i.

640px-Tana_river_Utsjoki_Boratbokca_3.JPG Älven Kevos kanjon

Laxfiskare längs floden Tana och Älven Kevos kanjon

Några kända personer

Tomten, eller julgubben som tomten heter i Finland, bor i Korvatunturi i Finska Lappland. Det vet alla finska barn. Korvatunturi är ett berg som ligger precis på gränsen mellan Ryssland och Finland. Området är ett militärt skyddsområde och det krävs specialtillstånd för att komma dit. Fast egentligen måste man ha det tillståndet för att kunna träffa tomten...

Santa Claus and His Reindeer.jpg


Jaakko Ruha är en känd snowboardåkare från Sodankylä. Han har tagit ett flertal medaljer både i Finland och Sverige.

640px-Jaakko_Ruha_%E2%80%93_20th_Leysin_Nescaf%C3%A9_Champs%2C_8th_-_13th_February_2011_%287%29.jpg

Roligt vetande

Numera är alla samer kristna, men legenderna och sagorna om de gudar de hade före kristendomen kom finns kvar. Ett exempel på hur legenderna kan ses i nutiden är Fjället Saana vid byn Kilpisjärvi. Det är heligt för samerna och offereldar för den högste guden Ukkonen brukade tändas på toppen av berget. Saana spelar en central roll i många lappländska berättelser.

Fjället Saana

Fjället Saana


Norrsken uppstår när laddade partiklar från rymden träffar vår atmosfär nära syd- eller nordpolen. I Lappland syns de tydligt eftersom solen inte kommer upp över horisonten under så lång tid av året.

640px-Aurora_borealis_-_Inarij%C3%A4rvi_Finland_2013.03.10-11_031.jpg

Norrsken över Enare träsk

Källor

Fantastiska Finland, Bilda förlag 2009

Boken om vårt land. Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. Zacharias Topelius 1937 - http://runeberg.org/tzbokland/


Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lappland,_Finland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Enare_tr%C3%A4sk

https://fi.wikipedia.org/wiki/Utsjoki

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sodankyl%C3%A4

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kittil%C3%A4

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ivalo

https://sv.wikipedia.org/wiki/Siida_(Enare)


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Finlands landskap