Åtgärder

Glaciärer

Från Skolbok

Vad är egentligen en glaciär?

Franz_Josef_glacier.JPG

Franz Josef glaciären på Nya Zeeland


Hur bildas en glaciär?

Mass_balance_atmospheric_circulation.png

Så formas en glaciär - skiss

När det är vinter och snön faller växer glaciären. När det blir sommar smälter glaciären och krymper i storlek. När snö faller utan att den smälter bort från år till år omvandlas den långsamt till firn, en sorts snöis, av trycket från snön som ständigt ökar ovanpå snöytan. När det blivit nog tjockt lager av firn måste isen ta vägen någonstans. Den kan inte växa på höjden hur mycket som helst. Då får den en "knuff" av naturliga orsaker och börjar röra sig mot lägsta punkten. Isens rörelser följer samma regler som vatten som rinner. Glaciärisen rinner mot den lägsta punkten. Precis som vatten gör.


Hur kan en glaciär röra sig?

Den rör sig dels genom att isen i det övre lagret trycker på äldre lager och pressar isens övre lager framåt. Det kallas för deformation. Dels genom att glaciären glider på underlaget. Det är nämligen så att glaciärisens tyngd, trycket från isen, smälter isen i botten. Trots att det kan vara minusgrader runt glaciären. Ett tunt vattenlager sprider sig mellan markytan som hjälper isen att röra sig framåt. Temperaturen runt glaciären, tillsammans med glaciärens tyngd, avgör hur mycket vatten som finns i glaciärens botten. Ju mer vatten desto mer "smörjmedel" mot underlaget och desto snabbare glider glaciären framåt. Ändå är det så att glaciärens ovansida vanligtvis rör sig snabbare än botten, eftersom bottnen stoppas upp av friktionen mot marken. Bottenfrusna glaciärer har bottnen stillastående men överdelen kan ändå röra sig långsamt framåt genom deformation, vilket de gör i de kallaste delarna av Antarktis.

240px-Broken-image-389560.svg.png Tyngden skapar ett vattenskikt i botten på samma sätt som ett tunt vattenskikt bildas mellan isen och en skridskoskena


En normal hastighet i Antarktis där det är extremt kallt är så liten som 3 meter per år medan glaciärer i ett varmt område som Nya Zeeland kan röra sig med nästan en meter per dygn, eller drygt 200-300 meter på ett år. Storglaciären på Kebnekaise i Sverige rör sig ungefär 30 meter per år.

Det som avgör hur snabbt en glaciär rör sig är dels hur brant lutningen är på marken under glaciären, dels på hur mycket snö som faller över det område där glaciären startar och dels vilken temperatur området runtomkring har. Nya Zeelands bergstoppar är de högsta på södra halvklotet och ligger bredvid en varmt hav på en varm breddgrad. Det ger stora mängder snö på bergen. Vissa år faller det ett mer än 100 meter tjockt lager på topparna. Värmen, lutningen och snömängden skapar några av de snabbaste glaciärerna i världen.

Runt Antarktis finns bara kalla hav och över själva Sydpolen ligger ett evigt högtryck som motar bort de flesta snömolnen. Kylan och det minimala snöfallet, ibland så litet som 10 mm per år, gör att glaciärerna rör sig extremt långsamt.


Hur kan glaciärer smälta bort och röra sig framåt samtidigt?

240px-Broken-image-389560.svg.png

Ackumulation = påbyggnad, ablation = avsmältning

Den övre delen av glaciären kallas ackumulations zonen och det är där glacären växer. Men när glaciären rör sig neråt där det är varmare kommer glaciären att börja smälta. Det område där det smälter snabbare än det kommer ny snö och is kallas ablationszonenä. Mitt emellan finns en jämviktszon där lika mycket is försvinner genom avsmältning som det kommer ny uppifrån. När avsmältningen blir större än både glaciärrörelsen och ablationen stannar glaciären och en ändmorän bildas. En stor hög med grus och sten som fraktats med glaciärisen och som blir kvar vid kanten när glaciären smälter bort.

Ändmorän

Ändmorän


Om en glaciär rinner ut i havet säger man att den kalvar istället. Den brister i mindre bitar som hamnar i havet som isberg.

SantaCruz-Spegazzini-CaidaAnimation.gif

Kalvande glaciär


Vad händer om två glaciärer "krockar"?

När en glaciär pressar sig fram i ett bergslandskap slipar isen inte bara på underlaget utan även på sidorna av dalgången och på det viset bildas karaktäristiska U-dalar. (se bild)

800px-Lapporten_2.jpg

Lapporten, en typisk U-dal

När isen slipar sidorna lossnar sten och grus från bergen och en sidomorän bildas, en utdragen grushög i glaciärens kant. Om två eller flera glaciärer krockar trycks de ihop i en gemensam, stor glaciär. Då syns sidomoränerna från de olika glaciärerna som mörka band ute på isen.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Sidomoräner från olika glaciärer har tvingats ut vid krock och bildar mörka band av grus och sten på den vita glaciären


Kan man dricka glaciärisens smältvatten?

Tre fjärdedelar av jordens färskvattensresurser finns som fruset vatten i våra glaciärer. Därför är glaciärerna så viktiga som vattenmagasin. Is och snö innehåller inte salt så allt smältvatten från en glaciär är drickbar. Sjöar av smältvatten från glaciärer får ofta en vackert turkosblå färg av allt stendamm som finns vid vattenytan. Glaciärisen som smälter nu kan vara flera tusen år gammal. Jordens äldsta glaciäris finns på Antarktis och är hela 1.5 miljoner år gammal. Den isen använder klimatforskarna för att undersöka hur vädret varit.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Smältvattensjö', Banff nationalpark

Finns det glaciärer där det är varmt?

Inom varma regioner i förekommer också glaciärer, men då bara på mycket högt belägna bergstoppar, på över 5 000 m höjd, eftersom temperaturen i luften sjunker med höjden över havet. Tunn luft på hög höjd kan inte behålla värmen lika bra som tät luft vid havsnivå. Glaciärer i varmt klimat fins t.ex. i sydamerikanska Anderna, på Kilimanjaro i Östafrika och på bergssluttningar i Nya Guinea.

396px-Kilimanjaro_glacier_retreat.jpg

Glaciären på Kilimanjaros topp i Afrika. År 1993 och 2000.


Finns det glaciärer i Sverige?

I Sverige finns närmare 300 glaciärer. De flesta är relativt små. Störst är Stuorrajekna på över tolv kvadratkilometer.

Vill du läsa mer om de spår en glaciär lämnar i det svenska landskapet får du titta på kapitlet om "Spåren efter istiden": https://grundskoleboken.se/wiki/Sp%C3%A5ren_efter_istiden

240px-Broken-image-389560.svg.png

Stuorrajekna, Sveriges största glaciär


Perito Moreno glaciären i Argentina kollapsar, naturlig händelseKällor

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/glaci%C3%A4r

http://www.geologypage.com/2016/11/quest-begins-oldest-ice-earth.html

http://www.pbs.org/weta/roughscience/series3/ice/glacier.html

http://donlehmanjr.com/Mountain/08%20The%20Dynamics%20of%20Glaciers.htm

http://www.antarcticglaciers.org/modern-glaciers/glacial-processes/

Bildkällor

Franz Josef: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Franz_Josef_glacier.JPG

Skiss på hur glaciär formas: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Mass_balance_atmospheric_circulation.png


Lapporten: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Lapporten_2.jpg/800px-Lapporten_2.jpg


Kilimanjaro: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Kilimanjaro_glacier_retreat.jpg/396px-Kilimanjaro_glacier_retreat.jpgÅter till geografibokens register