Åtgärder

Hälsingland

Från Skolbok

Halsingland 100.png Sverigekarta-Landskap Hälsingland.svg

Landskapsvapen

Hälsingland vapen.svg

Landskapsblomma

Hälsingland är kopplat till blomman lin mer än något annat landskap. Förr var kläder av lin, linnetyg, landskapets viktigaste inkomstkälla.

Linblomma Linnefibrer

Blomma av lin och fibrer från blommans stjälk man kan väva tyg av

Landskapsdjur

Hälsinglands landskapsdjur är lodjur. Ett kattdjur, Sveriges största, som trivs där granskogen är tät och där det finns mycket berg, block och skrevor. Precis som det ser ut på många ställen i Hälsingland.

Lodjur fotograferad pa Polar Zoo Norge (3).jpg

Geologi

Merparten av Hälsingland är kullig terräng täckt med granskog. I väster finns mest, men landet är inte helt täckt. Här oh var spricker skogen upp och avslöjar tusentals små sjöar, tjärnar och myrar i skogslandet.

Genom Hälsingland rinner två stora älvar: Ljusnan och Voxnan. Man an odla längs älvdalarna, vid kusten och i ett område i mitten av Hälsingland, men resten av landskapet är för kuperat och har för dålig jord för storskaliga jordbruk.

Många myrar och våtmarker försvann när man dikade ut dem för att plantera skog istället, eller bröt upp dem för att komma åt torven i dem.

Det finns inte särskilt mycket malm i Hälsingland, men i Los fanns en koboltgruva under 1700-talet. Kobolt användes för att göra blå målarfärg och blått glas.

Koboltblått

Koboltblått


Dellensjöarna skapades av ett meteoritnedslag för drygt 100 miljoner år sedan.

Dellensjöarna, kraterns rundade form syns på den norra delens överkant

Dellensjöarna, kraterns rundade form syns på den norra delens överkant

Kommunikation

Järnvägen mellan Stockholm - Sundsvall går längs kusten och norra stambanan går genom Hälsinglands inre.

Söderhamn är knutpunkt för flera stora vägar. E4:an passerar i nordsydlig riktning genom staden i sin nord-sydliga sträckning genom landskapet. Mot sydväst går Bergslagsdiagonalen ner mot Falun i Dalarna.

Traditionella näringar

Fisket var viktigt förr. Ibland kallades strömmingen för havets silver. Många fattiga familjer hade inget annat än strömming och potatis att leva på under vintrarna.


Skogen var viktig förr. Träden fälldes i Hälsinglands inre. Stammarna kvistades och rullades ner i åarna. Sedan fick de flyta med strömmen ner till kusten där man sågade upp dem till plank och bräder. De som skötte stockarna och såg till att de flöt fram som de skulle kallades flottare. År 1911 flöt mer än tio miljoner stockar ner längs Ljusnan mot kusten och ångsågarna.

Under 1800-talet byggdes ångsågar vid kusten och det gick att såga upp mer stockar på kortare tid. De som ägde ångsågarna blev snabbt rika och kallades ibland för träpatroner. De byggde stora, lyxiga trävillor i Hudiksvall, villor som finns kvar än idag.


Ute på landsbygden var det istället storbönderna som odlade lin som blev rika. Före 1800-talet fanns det bara ylle eller lin att tillverka kläder av, och ylle kliar. Linne är finare och trevligare, främst till underkläder. De rika storbönderna byggde en speciell sorts gårdar. De byggdes i fyrkant med olika hus för olika ändamål. De mest pampiga gårdarna kallas ibland träslott. Numera är gårdarna mer kända som "Hälsingegårdar". Sedan 2012 är Hälsingegårdar listat som ett av Unesco:s världsarv tillsammans med till exempel Kinesiska muren och Egyptens pyramider. Det betyder att Hälsingegårdarna anses mycket viktiga att bevara för framtiden.

När bomullen blev vanligare slutade man att använda lin. Bomull var också mjukt men mycket billigare.

Träslott, Järvsö

Träslott, Järvsö

Nutida näringar

Få yrkesfiskare finns kvar. Bottenhavet är nästan utfiskat och den fisk som finns kvar har ofta så höga halter av miljögifter i sig att den helst inte skall ätas i större mängder, och inte alls av barn och gravida.

Flottarna är också borta, numera fraktas timret på lastbilar från Hälsinglands inre. Men än idag är skogen viktig, men nu främst som råvara för pappersmassa. Landskapets största pappersmassafabrik är Iggesunds bruk i Iggesund, strax utanför Hudiksvall.

Iggesunds bruk

Iggesunds bruk


Både i Ljusnan och Voxnan har man byggt flera vattenkraftverk som ger elektricitet till hela Mellansverige.

Fortums Vattenkraftverk i Ljusnan vid Söderhamn

Fortums Vattenkraftverk i Ljusnan vid Söderhamn

Några viktiga orter

Hudiksvall kallas ibland för glada Hudik, ett minne från 1800-talet och träpatronernas livliga fester och stadens stora sällskapsliv. Ett uttryck som teatergruppen "Glada Hudik teatern", vars medlemmar har olika lätta handikapp, tagit med sig. Hudiksvalls hamn är känd för alla de gamla lagerhusen vid kajkanten.

Lagerhusen i Hudiksvall

Lagerhusen i Hudiksvall


Bollnäs började som ett kyrkobygge där älven Voxnan rinner ut i Ljusnan. Det var först på 1800-talet som man började bygga fler hus runt kyrkan. Samtidigt som järnvägen kom till Bollnäs byggdes sågverk kring älvstränderna och staden blev snabbt större. Bollnäs har haft ett stort mejeri, men det lades ner 2008 och numera finns olika idrottsaktiviteter i det gamla mejeriets lokaler.

Långnäsparken i Bollnäs

Långnäsparken i Bollnäs


Söderhamn grundades under stormaktstiden när vapensmeder flyttade dit på kungens befallning och byggde en gevärsfabrik. I modern tid har det funnits en flygflottilj i Söderhamn. Även om den är nedlagd nu finns ett viggenplan uppsatt vid E4 som minne från militären. Numera är Söderhamn en modern industristad där man bland annat tillverkar avancerad sågverksutrustning.

Viggenplanet vid E4:an

Viggenplanet vid E4:an


Ljusdal med Järvsö är centrum för Hälsinglands inre delar och är Hälsinglands främsta turistområde med zoo, skidbackar, vacker natur och fina fiskevatten. Ortens största arbetsgivare utanför den offentliga sektorn är främst telefonsupport- och callcenter företag.

Ljusdals äldre stadsdelar

Några viktiga personer

Agneta Sjödin är en känd TV profil från Hudiksvall: https://sv.wikipedia.org/wiki/Agneta_Sj%C3%B6din

Agneta Sjödin.jpg


Peter Stormare är en känd skådespelare som även varit med i många filmer från Hollywood. Han kommer från Arbrå: https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Stormare

Peter Stormare 2003.jpg

Roligt vetande

På Järvzoo i Järvsö har man specialiserat sig på Sveriges stora rovdjur. Längs hela djurparken och promenaden går man på en tre kilometer lång trätrottoar.

Matning av järv på Järvzoo

Matning av järv på Järvzoo


Prinsessan Madeleine är hertiginna av Hälsingland. Hennes officiella titel är: Hennes Kungliga Höghet Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland.

Princess Madeleine of Sweden.jpg

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

http://www.allehanda.se/milko-lagger-ned-mejeri-i-bollnas


Wikipedia:


https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsingland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudiksvall

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolln%C3%A4s

https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rvzoo


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län