Åtgärder

Hinduism Var hittar man hinduer idag?

Från Skolbok

800px-Hindu_distribution.png

Som du ser på kartan är Indien det land det finns mest hinduer i världen. Drygt en miljard. I Nepal är en större del av befolkningen hinduer än i Indien, 81%. Indiens grannländer har även de en relativt stor andel hinduer. Eftersom Indien varit en engelsk koloni har engelsmännen fört med sig indier till hjälp av administrationen. Därför kan man hitta en hel del hinduer även i forma engelska kolonier som Sydafrika. Under senare har många indier flyttat från hemlandet, främst till USA, Australien Kanada och Storbritannien. Indier är kända för att skaffa sig en bra utbildning och jobba hårt. Särskilt inom IT-sektorn märks inslaget av indier tydligt.

640px-Holi_Festival_of_Colors_Utah%2C_United_States_2013.jpg

Hinduer i USA firar Holi festivaen


Det är ganska tomt på hinduer i resten av världen. Orsaken till det är att hinduismen inte är en religion där medlemmarna förväntas dra till sig nya medlemmar till religionen. Man säger att den inte är missionerande. När hinduismen spridits till andra länder har det skett genom att människor som redan varit hinduer emigrerat till andra länder i världen. Sedan är hinduismen en religion man egentligen inte kan konvertera till. Man föds in i hinduismen och man kan lämna hinduismen för att bli t.ex. kristen eller muslim. Men eftersom det är viktigt vilken kast man tillhör när man föds är det svårt att passa in någon som fötts utanför kastsystemet i hinduismens regler.


Hinduer i Sverige

Sverige har aldrig varit ett land som varit attraktivt för hinduer att flytta till Först på 1970-talet började en litet större inflyttning. Första vågen var hinduer från Uganda som flydde från diktatorn Idi Amin. Under 1980-talet kom andra flyktinggrupper: sikher och hinduer från den oroliga Punjab-provinsen och tamiler från inbördeskrigets Sri Lanka. Under 80- och 90-talen började även anhöriginvandringen att ta fart.

695px-India_Punjab_locator_map.svg.png


Punjab

I Sverige bor det numera 25 000 - 30 000 hinduer. De bor främst i de största städerna men finns även på mindre orter som Västerås och Umeå. Dessutom finns en stor grupp svenskar som sympatiserar med hinduismen eller hinduiska idéer som: karma, reinkarnation, yoga, meditation, vegetarianism etc., utan att de anser sig vara troende hinduer.Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hinduism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hinduiska_Samfundet_i_Sverige

http://www.martagon.org/index.php?content1=Religions/hinduism&content2=menus/Index-RE-menu&content3=menus/supermenuRE&content5=menus/topmenuRE


Åter till religionsbokens register,