Åtgärder

Klimatzonerna

Från Skolbok

Le Kilimandjaro 1987.jpg

Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. På toppen är det polarklimat samtidigt som det är tropiskt klimat på savannen nedanför.

Vi människor vill gärna samla ihop fakta och placera dem i system för att förstå dem. Ett sådant sätt är ”klimatzonerna” som finns för att vi skall förstå vilket klimat en plats har, men det innebär inte att det alltid är samma väder på den platsen.


Vad är det för skillnad på klimat och väder?

Om man talar om väder talar man om det som händer utanför ditt fönster under en kort tidsperiod. Kanske så kort som fem, sex dagar. Om vi däremot talar om klimat handlar det om vilket väder en plats har i genomsnitt under lång tid. Vanligtvis ligger 30 år långa perioder av undersökningar bakom det vi kallar ”klimat”.


Vad påverkar klimatet?

Det finns väldigt många olika faktorer som påverkar vilket klimat en plats har, det kan vara allt från hur långt ifrån närmste hav platsen ligger till vilka vindar som brukar blåsa över platsen. Det forskarna är överens om är ändå att två faktorer är viktigare än allt annat.


Jordens axel lutar 23.5 grader

800px-SeasonsEcliptic_swedish.svg.png

Jordens mittaxel lutar i rymden. Det är den lutningen som är orsak till att vi har årstider på jorden. Om axeln inte lutade alls skulle vi ha samma klimat i Sverige som vi brukar ha i mars eller september året om. Litet småkyligt med en hel del regn. Ju större lutning desto större skillnad är det mellan sommar och vinter. Lutningen gör också att nordligaste och sydligaste delarna av jorden har perioder då solen aldrig går upp, eller solen aldrig går ner.


Avståndet från ekvatorn

Om man bor vid ekvatorn förekommer inte heller några årstider. Det är ungefär samma temperatur och väldigt ofta regn året om. Orsaken till att det är som varmast just vid ekvatorn är att solens strålar träffar jorden i rät vinkel. Om man däremot bor i t.ex. Sverige träffas vi av solstrålar i en ganska spetsig vinkel. Det gör att samma mängd solstrålar sprids ut på en större yta och det blir inte lika varmt som vid ekvatorn.

423px-Sunrays_on_Earth.svg.png 522px-Earth_Climate_Swedish.gif


Eftersom jordaxeln lutar sprids solenergin ut olika på södra och norra halvklotet beroende på årstid. När vi har sommar har t.ex. australiensarna vinter, och tvärtom. Med värmen följer också mer regn eftersom varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft. Om du tittar på den högra kartan ser du hur värmen (övre kartan) och regnmängden (nedre kartan) skiftar på jorden beroende på årstid.


Klimatzonerna

I skolan pratar vi om fyra olika klimatzoner:

  • Polarzonen
  • Tempererad zon
  • Subtropisk zon (inklusive medelhavsklimat)
  • Tropisk zon

Men det går att dela upp jordens klimatzoner på en mängd olika sätt.

800px-Klimag%C3%BCrtel-der-erde.png

  • Ljusrosa=Tropiskt klimat
  • Gult=Subtropiskt klimat
  • Grönt=Varmtempererat klimat
  • Mörkrosa=Borealt (Kalltempererat) klimat
  • Ljusblått=tundra
  • Vitt=is

Dessa klimatzoner kan sedan delas upp i en mängd olika zoner. Det fanns en gång en geograf som hette Wladimir Köppen, och hans system för att dela upp jorden i olika klimatzoner har blivit det vanligaste för de som studerar klimat på högskolor och universitet. (Läs mer om Köppens system).


Tropiska klimatzonen

Här finns ett nederbördsrikt klimat med medeltemperaturer över 18 grader Celsius under årets alla månader. Detta klimat hittar man främst i ”tropikerna”, dvs. det område som ligger mellan kräftans vändkrets i norr och stenbockens vändkrets i söder på jordklotet.


Subtropisk klimatzon

Det subtropiska klimatet kännetecknas av långa varma somrar och korta milda vintrar. Det hittas främst alldeles norr om kräftans vändkrets eller söder om stenbockens vändkrets. Många av jordens största öknar hittas i denna klimatzon. Inom den zonen finns också medelhavsklimat som har het, torr sommar men fuktig, sval vinter. Där odlas många grödor som är speciella just för det klimatet, som apelsiner och oliver.


Tempererad klimatzon

Den tempererade klimatzonen har fyra tydliga årstider. En vanlig beskrivning av ett tempererat klimat är att medeltemperaturen den kallaste månaden är under 6 °C och medeltemperaturen den varmaste månaden är över 10 °C och som grov uppdelning används begreppen varmtempererat och kalltempererat klimat. Det kalltempererade klimatet definieras av att temperaturen den kallaste månaden är under 0 °C grader och det varmtempererade över 0 °C. På norra halvklotet går den tempererade zonen mellan graderna 40ºN och 65ºN.


Polarzonen

Polarzonen kännetecknas av att temperaturen är kallare än 10 °C i genomsnitt under årets alla månader.


Karta över jordens medeltemperatur

777px-Annual_Average_Temperature_Map.jpg


Källor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Klimat

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tropikerna

http://sv.wikipedia.org/wiki/Subtropiskt_klimat

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tempererat_klimat

http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_zone

Samtliga bilder har hämtats från Wikimedia Commons.


Åter till geografibokens register