Åtgärder

Special

Expandera mallar

Expandera mallar
Den här specialsidan tar en text och expanderar rekursivt alla mallar som används. Även parserfunktioner (som {{#language:...}}), variabler som {{CURRENTDAY}} och annan kod med dubbla klammerparenteser expanderas.