Åtgärder

Vad måste växterna ha för att trivas?

Från Skolbok

tt vanligt argumeht bland klimatförnekare är att det bara är bra att mängden koldioxid ökar i atmosfären eftersom det innebär att växterna bara blir större och större. Ofta peka handelsträdgårdar ut där man genom att öka mängden koldioxid i luften i växthusen kan få jordgubbars, och liknande frukt- och bärväxters, plantor att bli större och få större jordgubbar.

Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Jorden består av andra sorters plantor än frukt- och bärplantor och den ökade mängden koldioxid påverkar alla växtlighet.

Går du in i en butik och vill köpa konstgödsel.står det vanligtvis NPK, förkortning för kväve, fosfor och kalium, på förpackningen.