Åtgärder

Öland

Från Skolbok

Oland 100.png Sverigekarta-Landskap Öland.svg

Landskapsvapen

Öland vapen.svg

Landskapsblomma

Ölandssolvända är en liten, gul blomma som blommar kring midsommar och är Ölands landskapsblomma.

Helianthemum alpestre vdv1.JPG

Landskapsdjur

Ölands landskapsdjur är den lilla oansenliga näktergalen som sjunger så vackert.

Thrush Nightingale by Daniel Bastaja.jpg

Geologi

Öland kallas ibland för solens och vindarnas ö eftersom den är så platt att vindarna inte stoppas och för att den har fler soltimmar än fastlandet.


Ölands berggrund består av tre tydliga lager: Överst kalksten, sedan skiffer (ler- och alun), underst sandsten. Samma lagerföljd hittas på Gotland men också på Östersjöns botten och i öarna Dagö och Ösel i Estland på andra sidan havet.

Hur bildades stenlagren? Sandkorn blåste ut över havet och sjönk till botten. Så skapades sandstenen, som ligger ovanpå urberget. Ovanpå det lagret sjönk små lerpartiklar. De omvandlades med tiden till den sten som nu är lerskiffrarna. Sist sjönk kalkslam och skalrester till botten under miljoner år och de pressades med tiden ihop till ortoceratitkalksten. En sorts sten som innehåller rester av bläckfiskskal från ortoceratitsläktet. Man kan se dem ibland i stentrappor. De ser ut som glasstrutar.


På Öland finns ett stort hedområde som heter Stora Alvaret. Det är planslipad kalksten med ett tunt lager jord för växtligheten ovanpå. Vatten som faller sjunker ner under markytan i kalkstenens olika kanaler. Stora Alvaret är väldigt torrt. Det är det närmaste man kommer ett stäppklimat i Sverige.

Utsikt över Stora Alvaret Stora Alvaret

Utsikt över Stora Alvaret

Kommunikation

Öland är en ö. För att komma till och från fastlandet färdades man med färja mellan Kalmar på fastlandet och Färjestaden på Öland. Ett litet samhälle som växte upp kring färjeläget. Från 1972, när Ölandsbron stod klar, blev Öland som en del av svenska fastlandet. Ölandsbron är Sveriges längsta bro och över sex kilometer lång.

Ölandsbron

Ölandsbron

Det finns inga järnvägar eller motorvägar på ön. Alla större hamnar finns längs öns västsida.

Traditionella näringar

Både jordbruk och fiske var viktigt förr. Ölands klimat, med varma somrar och milda vintrar tillsammans med kalk i jordarna gör att det går att odla det mest på Öland.

Förr bröt man mycket kalksten på Öland. Det användes som byggnadsmaterial och skeppades iväg till hela Europa. Det finns inte mycket skog på Öland så det var enklare att bygga husen av ölandskalksten.

Hus med väggar av kallmurad kalksten

Hus med väggar av kallmurad kalksten


Det blåser väldigt mycket på Öland. Förr tog man tillvara på vinden genom att använda väderkvarnar för att mala säden. Det fanns flera hundra väderkvarnar på Öland under 1800-talet.

Väderkvarnar på Öland

Nutida näringar

Man odlar fortfarande mycket på Öland, främst: jordgubbar, potatis och gurkor. Nästan all svenskodlad gul lök kommer från södra Öland liksom alla bruna bönor. Jordbrukarna på Öland har ofta kor där fälten är för magra för odling och på ön produceras stora mängder mjölk.

Turismen har blivit väldigt viktig för ölänningarna. Nästan garanterad sol och långa sandstränder lockar turister från hela Sverige till ön. På vintern bor runt 25 000 människor på ön, men det ökar till över två miljoner när turisterna kommer på sommaren.

Stranden vid Böda camping

Stranden vid Böda camping


Kalksten bryts fortfarande, men numera används den främst till att tillverka cement. Cementen exporteras från Öland till hela världen.

Man tar fortfarande hand om vinden och Öland har bebyggts med många vindkraftverk. Bara på södra Öland finns fler än 40 vindkraftverk.

Några viktiga orter

Färjestaden har haft en kraftigt ökad befolkning sedan bron byggdes 1972. Numera bor det mer människor i Färjestaden än i Borgholm. En stor del av Färjestadens befolkning arbetspendlar till fastlandet.

Borgholm är Ölands enda riktiga stad och huvudort. En bit utanför Borgholm ligger Borgholms slottsruin. Slottet brann ner för 200 år sedan. I ruinen håller man olika evenemang som rockkonserter på somrarna.

Borgholms centrum

Borgholms centrum

Borgholms slottsruin

Borgholms slottsruin

En bit utanför Borgholm ligger slottet Solliden där kungafamiljen brukar bo på somrarna.

Sollidens slott


Köpingsvik är ett mindre samhälle som vuxit fram som ett typiskt turistsamhälle som lever upp på sommaren när alla turisterna kommer.


Sandvik är en gammal utskeppningshamn för kalksten. Numera får man främst in inkomsterna från turism.

Sandvik från Kalmarsund

Sandvik från Kalmarsund

Några viktiga personer

Det finns inte många ölänningar som blivit kända utanför ön. Däremot finns det många kända människor i övriga Sverige som flyttat ut till Öland. Ett exempel är författarinnan Barbro Lindgren. Hon har skrivit mängder med böcker för barn och ungdomar: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barbro_Lindgren_2014-04-02_002.jpg

400px-Barbro_Lindgren_2014-04-02_002.jpg

Barbro Lindgren

Roligt vetande

Vid Ottenby, där Öland börjar, finns en fågelstation. När flyttfåglar kommer till Sverige på våren och lämnar Sverige på hösten flyger de över land så mycket som möjligt. Det är jobbigt för en liten fågel att flyga över öppet hav. Därför flyger de över Ölands södra udde, och där ligger Ottenby fågelstation. Man fångar fåglarna i stora nät, väger dem, mäter dem, ringmärker dem och släpper dem fria igen.

Ottenby fågelstation

Ottenby fågelstation


Långe Jan heter fyren som ligger på Ölands sydspets. Vid nordspetsen ligger fyren Långe Erik.

Långe Jan Långe Erik

Långe Jan på Ölands sydligaste udde, och Långe Erik vid nordspetsen


När resten av Sveriges byar sprängdes och markerna skiftades var det svårt att spränga Ölands byar. Markerna var magra och det var bäst att behålla allt som det varit. Därför har Öland kvar sina radbyar där bondgårdarna står i rad, nästan vägg i vägg med varandra.

Öländsk radby

Öländsk radby

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/fossil_svenska.pdf

Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96land

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rjestaden

https://sv.wikipedia.org/wiki/Byxelkrok

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rbyl%C3%A5nga

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ottenby

https://sv.wikipedia.org/wiki/Radby


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län