Åtgärder

Östergötland

Från Skolbok

Ostergotland 100.png Sverigekarta-Landskap Östergötland.svg

Landskapsvapen

Östergötland vapen.svg

Landskapsblomma

Östergötlands landskapsblomma är blåklint.

Bayreuth 2012 - Centaurea cyanus 06.jpg

Landskapsdjur

Östergötlands landskapsdjur är den stora fågeln knölsvan.

Cygnus olor (Knölsvan).jpg

Geologi

Östergötland är uppdelat i tre delar. I mitten ligger Östgötaslätten. En gammal havsbotten som förband Vättern med Östersjön i slutet av istiden. Den är bra att odla på och man odlar mest säd och raps. Norr om slätten ligger Kolmården med sina berg och djupa skogar och söder om Östgötaslätten höjer sig också landet med skogtäckta berg och kullar.

I väst stupar berget brant mot Vättern. I öst ligger Östersjön och där bryts landet upp till två stora skärgårdar, Gryts skärgård och s:t Annas skärgård. Närmast fastlandet är öarna bebodda och skogklädda, men ju längre ut man kommer ju kalare blir öarna.

Kommunikation

Genom landskapet går motorvägen E4 från Stockholm mot Göteborg, men även E22 från Stockholm mot Malmö.

Järnvägen går från Stockholm ner mot Kalmar genom landskapet.


Göta kanal var ett enormt företag. Kanalen grävdes för hand och den svåraste biten var den genom Östergötland, från Söderköping till Vättern. Trots att Östergötland har många sjöar, fick man ändå gräva flera mil kanal med bara spadar till hjälp. Det var tur att över 58 000 soldater hjälpte till. Eftersom Östergötland är så kuperat och backigt var man tvungen att bygga mängder med slussar för att skeppen skulle kunna färdas i upp- eller nerför backarna. Totalt finns 37 slussar bara i Östergötland.

Förutom Göta kanal finns också Kinda kanal i Östergötland. Den är kortare och var enklare att bygga eftersom man kunde använda sig av existerande sjöar.

Järnvägarna konkurrerade ut kanalerna som transportled. Idag används de uteslutande av turister.

Turistbåt på Göta kanal

Turistbåt på Göta kanal

Traditionella näringar

Östergötlands slättland har befolkats av fattiga bönder under lång tid och det är därför alla större städer ligger på eller kring slätten. Östergötlands städer var länge helt obetydliga, och deras invånare levde även de lika mycket av åkerbruk som av handel och hantverk.

Fram till stormaktstiden fanns gott om järnmalm i landskapets norra del. När malmen tog slut fick järnbruken istället köpa järn och andra metaller från andra landskap.

Mässingsföremål från Norrköping och Gusum, liksom kanoner av järn från Finspång, gav stora inkomster.

Grave kanon.JPG

Nutida näringar

Linköping har ett universitet med campus även i Norrköping. Landskapets utbildningsnivå är ovanligt hög, något som hjälper industrier som kräver högutbildad personal att starta just i Östergötland.

I SAAB:s fabrik i Linköping tillverkas JAS plan och annan högteknologisk militär utrustning som ger stora inkomster och många arbetstillfällen. Från Norrköping kommer mycket elektronisk utrustning.

JAS-plan

JAS-plan

Några viktiga orter

Linköping hade blivit biskopssäte i början av 1100-talet och där påbörjades bygget av Linköpings domkyrka, ett bygge som pågick i 400 år. Numera är det en högteknologisk stad. Mer än 25000 studenter pluggar på universitetet och SAAB tillverkar stridsflygplan, trafikflygplan, drönare och annan högteknologisk krigsutrustning där.

Linköpings domkyrka

Norrköping är en känd industristad där mycket av den gamla metallindustrin bytts mot högteknologisk industri de senaste årtiondena. Staden är också känd som den enda svenska staden, förutom Göteborg, som har spårvagnar.

Spårvagn i Norrköping

Spårvagn i Norrköping

Motala var känt för sin stålindustri. Det var järnverken i Motala som levererade material till alla byggnationer i Göta kanal, som runner ut i Vättern vid Motala. Numera fiinns många moderna industrier i Motala.

Vadstena har historiskt sett varit en väldigt viktig stad. Numera är den ett mindre samhälle vid Vätterns strand.

Söderköping var en gång nästan lika viktig som Stockholm. Men när Norrköping allt mer övertog rollen som centralort och landhöjningen gjorde hamnen oanvändbar så att det blev omöjligt att ta sig till staden med större båtar. Då blev Söderköping samtidigt allt mindre viktig. Numera är den mest känd för att det är startpunkten för Göta kanal.

Slussen i Söderköping

Slussen i Söderköping

Några viktiga personer

Sångaren Samir Badran kommer från linköping: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samir_Badran

Samir


Alexander Bard, sångare och kompositör, kommer från Motala: https://sv.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bard

Alexander Bard.jpg

Roligt vetande

I norra Östergötland ligger Kolmården där det finns en av världens största djurparker. Nära 700 000 besöker djurparken varje sommar, det gör djurparken till en av Sveriges största turistattraktioner. Temaparken Bamses värld drar till sig de mindre barnen medan de äldre gärna tittar på landets enda delfinarium.

Ingång till Kolmårdens djurpark

Ingång till Kolmårdens djurpark


Vill du veta vad vädret blir? Den tjänsten tillhandahåller SMHI som har sitt huvudkontor i Norrköping.

Väderkarta

Väderkarta

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterg%C3%B6tland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6ping

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrk%C3%B6ping

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6derk%C3%B6ping

https://sv.wikipedia.org/wiki/Motala

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vadstena


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län