Åtgärder

Björnstad - lektion 11

Från Skolbok

Efter att alla i gruppen läst ut boken

Fundera gärna på frågorna. Ni får dem en vecka i förväg för att ni ska ha god tid på er att tänka igenom bokens innehåll och handling.


Namn på gruppmedlemmar:

Sekreterare (namn på den som skriver):

Frågor - alla ska säga något om varje fråga och ett dokument skickas för hela gruppen.


Det finns bara fyra frågor och de är öppna, de saknar rätt svar. Däremot ska du inte svara “för många sidor” eller något om den fysiska boken utan frågorna baseras enbart på innehållet i boken.


1: Vad är det du gillar med boken?

2: Vad är det du inte gillar med boken?

3: Vad finns det för frågetecken? (lösa trådar, saker du inte förstått, vad kan komma att beskrivas mer i nästa bok)

4; Vad är det för mönster och kopplingar du kan se? (saker som återkommer, sättet att skriva jämfört med annat du läst eller sett, saker i boken som följer normer i samhället liksom saker som bryter normer i samhället, t.ex behandling av folk baserat på manligt/kvinnligt, gammal/ung rik/fattig)


Tillbaka