Åtgärder

Björnstad - lektion 5

Från Skolbok

Låt eleverna läsa vidare t.o.m. kapitel 12. Fyll tavlan med fyra kolumner och samtala med hela klassen kring de svar som kan passa i kolumnerna.

Kolumnrubrikerna är:


Hur är det att bo i Björnstad? Vad tror du ungdomar som inte spelar hockey gör?


Hur kan tränarna tolerera sådan mobbning och hård stämning i laget? Varför stoppar ingen Bobo när han ger sig på de yngre?


Hur värdefull är ens bästa vän?


Vem, av de du läst om hittills, skulle du vilja vara? och varför?


Tillbaka