Åtgärder

Blekinge

Från Skolbok

Karta över Blekinge Sverigekarta-Landskap Blekinge.svg

Blekinge kallas ibland för Sveriges trädgård, eftersom klimatet är varmt och många växter som normalt trivs längre söderut också trivs i Blekinge.

Blekinge är ett litet landskap, drygt 10 mil från öst till väst. Bara Öland är mindre.


Landskapsvapen

Blekinge vapen.svg


Landskapsblomma

Blekinges landskapsblomma är ingen blomma utan ett träd. Det är ek som är landskapets landskapsblomma, ett träd som trivs bra i just Blekinge.

Ek

Ek

Landskapsdjur

Blekinge har inget direkt djur utan en insekt som sitt landskapsdjur, och det är ekoxen, Sveriges största skalbagge och dessutom en skalbagge som är fridlyst och nära att försvinna från Sverige.

Lucanus cervus.jpg

Ekoxe

Geologi

Blekinge är litet speciellt eftersom det bildar sydgräns mot Sydsvenska höglandet. Själva landskapet är uppspräckt i tre gigantiska trappsteg som sänker sig från landskapets norra gräns ner mot havet i söder.

På det översta trappsteget är marken stenig och svårodlad. Träden har svårt att växa och växtligheten är mager. Här trivs gran bra.

På det mittersta trappsteget blir landskapet lummigare och stora lövträd trivs bra, men inte barrträd som saknas nästan helt.

På det nedersta trappsteget, närmast havet, är vintrarna milda och klimatet varmare än det borde vara så långt norrut på jorden. Därför trivs även litet ovanliga, värmeälskande lövträd som valnöt, bok och kastanj. Här finns också stora fruktodlingar. På Ryssberget, som ligger nära Skåne, växer en av Sveriges största bokskogar.

Genom Blekinge, från norr till söder, flyter flera stora åar:

  • Lyckebyån
  • Ronnebyån
  • Mörrumsån

Speciellt Mörrrumsån är känd för sitt laxfiske och sportfiskare från hela världen åker dit för att fiska både lax och havsöring på våren. För att inte fisken skall fiskas ut odlar man upp egna lax- och öringyngel och man släpper ut mellan en halv- till en miljon yngel varje år när de blivit tillräckligt stora. Visserligen simmar de ut till havs, men efter några år återvänder de till Mörrumsån, där de en gång kläcktes, för att leka.

Blekinges åar är litet märkliga med det att de har forsar strax före de når havet. De flesta åar och älvar har forsar i början.

Blekinge har en stor skärgård som drar till sig tusentals fritidsseglare under sommarmånaderna.

Mörrumsån där den rinner genom Svängsta

Mörrumsån där den rinner genom Svängsta, Blekinge

Kommunikation

Blekinge ligger litet avsides i Sverige. Det finns en enda stor väg som passerar landskapet, E22 som går mellan Trelleborg och Norrköping. Istället är det hamnarna som är viktiga för blekingeborna och den största hamnen i landskapet och en av de viktigaste militära hamnarna i Sverige är Karlskronas hamn. Från Karlskrona går tre dagliga turer med Stena Line en färjelinje till Gdynia i Polen. Även Karlshamns hamn är av betydelse för Sveriges handel med andra länder.

Traditionella näringar

Eftersom Blekinge alltid legat litet avsides, oavsett om det ägts av Danmark eler Sverige, har det varit en landsända där befolkningen klarat sig bra på lantbruk och husbehovsfiske. Under stormaktstiden byggdes Karlskrona upp som örlogsbas och flottan förde med sig en hel del arbetstillfällen för bönderna runtomkring.


Nutida näringar

Folkmängden är ca 153 000 personer. Än idag är jordbruk och fruktodling viktiga näringar. Carlshamns mejeri har jobbat hårt med att skapa sig ett varumärke som hela Sverige känner till med sina "Gott gotti gott gott" filmer, fast det var några år sedan nu.

Blekinge tekniska högskola är en viktig arbetsgivare och viktig för att hålla en hög utbildningsnivå. Skolan har specialiserat sig på IT-utbildningar och många som vill lära sig att programmera spel söker sig just hit.

BTH

Huvudcampus för Blekinge tekniska högskola, i Karlskrona

Några viktiga orter

Karlskrona, som en gång var Sveriges tredje största stad med sina 10 000 invånare år 1710, är fortfarande landskapets största stad. Karlskrona anses till och med så pass unik att UNESCO har fört upp staden på listan över världsarv. Bland de största arbetsgivarna kan nämnas Kockum som servar fartyg och BTH-Blekinge tekniska högskola som bedriver högskoleutbildning både i Karlskrona och Karlshamn.

Webkamera i Karlskrona: http://www.webbkameror.se/webbkameror/karlskronakommun/karlskrona_1_640.php

Stortorget i Karlskrona

Stortorget i Karlskrona


Ronneby är en gammal stad, viktig redan på medeltiden. Numera är den militärt viktig eftersom JAS-plan från F17 försvarar Sveriges gränser i söder. Ronneby brunn är en gammal hälsobrunn dit man reste förr för att dricka brunnsvatten och bli frisk. Byggnaderna finns kvar än idag, men numera är det ett SPA.

Munktrappan i Ronnneby

Karlshamn har en av Sveriges bästa hamnar och under 1800-talet var den en viktig utskeppningshamn för trävaror som virke och tjära, som såldes till både Tyskland och England. Numera är staden mest känd för sitt mejeri där det görs mjölkfritt margarin under det egna namnet Carlshamns mejeri.

Karlshamns hamn

Karlshamns hamn

Sölvesborg

Några viktiga personer

Kim Kimselius, känd författare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kim_Kimselius

481px-Kim_Kimselius_01.jpg


Henrik Schyffert, komiker: http://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Schyffert

Henrik Schyffert 2011.jpg


Harry Martinson, författare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Harry_Martinson

20120807084529!Martinson, Harry i VJ 1943.jpg

Roligt vetande

250px-Karlskrona_Rosenbom.jpg

Rosenbom är en träfigur som står framför Amiralitetskyrkan i Karlskrona åtminstone sedan slutet av 1700-talet. 1956 ersattes den av en kopia gjord av "Hästö-Kalle", men originalet finns att beskåda inne i kyrkan. Figuren är en fattigbössa; den som lyfter på hatten kan skänka en slant.

Rosenbom håller ett plakat där det står:

Ödmjukt jag Er ber 
Fast rösten är nog matt 
Kom lägg en penning ner 
Men lyften uppå min hatt 
~ * ~ 
Säll är den som låter sig 
Wårda om de fattige 


Reklam för Carlshamns margarin

Flygtur över Blekinge skärgård


Källor

Geografi SVerige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blekinge

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona

https://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ronneby

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamn

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gubben_Rosenbom


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län