Åtgärder

CS tabell

Från Skolbok

Då är det dags att skapa den första tabellen i din databas. Vi kan kalla den teachers och den skall innehålla användaren = du. Troligtivis inte någon annan om du inte släpper in fler användare. Det finns vissa saker att tänka på ändå, även om tabellen antagligen bara innehåller en enda post, och det första är att den bör ha någon form av ID som automatiskt räknar uppåt, eftersom det inte får finnas två likadana ID i en databas. För att undvika trassel är det bäst att låta MySQL ta hand om den delen helt och hållet. Dessutom vill du ha ett inloggningsnamn och ett lösenord. Dessa kan vara av två huvudtyper. 30 tecken borde räcka bra till både inloggningsnamn och lösenord.


Enkel tabell

CREATE TABLE teacher (        
ID  INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
LOGIN VARCHAR (30),
PASS VARCHAR (30),
);
Id är ett heltal, aldrig utan värde, som uppräknas med +1 för varje ny post i tabellen och är "nyckeln" som inte kan ha dublett.

Avancerad tabell

Men om vi antar att tabellen skall användas av flera lärare på skolan? Det kan vara så att de sett över din axel och uppmärksammat vad det är du håller på med och vill "ta del av kakakn", då kanske det vore bra om man hade fler upplysningar? Vad kan du behöva för uppgifter om dina kollegor? För- och efternamn så klart. Mobilnummer för sms och e-mailadress så klart så att du lätt får tag på dem. Det kan finnas sidor som du skapar men som du inte vill att dina kollegor skall kunna använda så vi kan införa ett privilegiumsystem. Men tänk om din kollega använder exakt samma inloggningsnamn som dig? Inloggningen måste vara unik för att inte det skall ske, och det är den om man markerar fältet med nyckelordet UNIQUE.

CREATE TABLE teacher (        
ID  INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
LOGIN VARCHAR (30) UNIQUE,
PASS  VARCHAR (30),
F_NAMN VARCHAR (50),
E_NAMN VARCHAR (50),
MOBIL VARCHAR (50),
E_MAIL VARCHAR (50),
PRIV  INT
);

Logga in i mysql servern och byt till databasen skolan.

Starta ett terminalfönster och klistra in ovanstående kod. Det kommer att se ut ungefär så här:

mysql> CREATE TABLE teacher (        
  -> ID  INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
  -> LOGIN VARCHAR (30) UNIQUE,
  -> PASS  VARCHAR (30),
  -> F_NAMN VARCHAR (50),
  -> E_NAMN VARCHAR (50),
  -> MOBIL VARCHAR (50),
  -> E_MAIL VARCHAR (50),
  -> PRIV  INT
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)

Nu kan vi äntligen börja fylla databasen. Om man skall lägga in en ny post i en datatabell använder man kommandot insert. Är du utloggad loggar du in i MySQL med:

mysql -u root -p

Skriv sedan lösenordet. Därefter går du till databasen skolan med:

use skolan;

Vill jag lägga till mig själv i datatabellen teacher skriver jag således:

INSERT INTO teacher (ID, LOGIN , PASS, F_NAMN, E_NAMN, MOBIL, E_MAIL, PRIV) VALUES(null, 'IngemarLogin', 'IngemarPass', 'Ingemar', 'Wiklund', '0709-549974', 'ingemar.wiklund@gmail.com', 1 );

Logiken borde vara rätt uppenbar. I den första parentesen finns de fält som skall fyllas och i den andra finns de värden som skall in. All text skall ha citattecken runt sig men det behöver inte siffrorna. ID har värdet null eftersom MySQL själv hanterar det.