Åtgärder

Carl von Linné

Från Skolbok

Carl von Linné.
Carl von Linné


Carl von Linné levde i Sverige under 1700-talet, under den tidsepok vi kallar ”frihetstiden”. Han lade grunden för den moderna systematiken, som grupperar växter och djur i arter och raser. Linné gjorde det mesta av sitt arbete inom växtriket och var sin tids främste botaniker.

Han gjorde ett flertal resor inom Sverige och de anteckningar han gjorde under resorna visar tydligt hur vanliga människor levde på den tiden. Eftersom de flesta beskrev kungar och rika män på den tiden är Linnés reseberättelser unika och viktiga.

Just uppdelningen av art och ras gjorde det enkelt att skapa ett register, ett sk.stamträd, över de djur som levde på jorden så att man lätt kunde se hur olika djur var besläktade med varandra. Om man har svårt att hålla reda på vad som är art och vad som är ras kan man tänka att t.ex. hund är art medan tax är ras, en variant av arten.

Linné skrev ner allt på språket Latin. Det var det språk romarna hade använt en gång i tiden och även om det inte fanns några romare kvar var latinet ett gemensamt språk för alla vetenskapsmän, något som gjorde att det var lätt att sprida resultatet av Linnés forskning över hela världen.


Stamträd


Källor

Koll på NO 6, Biologi, Fysik, Kemi; Sanoma 2013; ISBN 978-91-523-2063-1

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9


Bildkälor

Linne: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Carl_von_Linn%C3%A9.jpg/496px-Carl_von_Linn%C3%A9.jpg

Stamträd: naturvetenskap.org/wp-content/uploads/2010/04/slakttrad.png