Åtgärder

Diskussion

Gustav Wasa, Från Tyskland till Dalarna

Från Skolbok

Instuderingsfrågor:

Varför ville Gustav Vasa ställa sig i en hjälteroll?


Varför odlade han myten om sig själv?


När du berättar om något du har gjort – gör du berättelsen mer spännande och intressant då? I så fall varför?


Vad låg bakom Stockholms blodbad?


Vad ville danskarna och Kristian II uppnå?


Vad tyckte de flesta svenska stormännen och adeln om att Kristian ville bli kung även i Sverige?


Beskriv Gustav Vasa som person.


Vilken egenskap räddade honom undan danskarna?


Varför flydde Gustav Vasa till Dalarna?


Vad tror du är sant och vad är påhittat av det som hände i Dalarna?