Åtgärder

Företagsformer

Från Skolbok

När man talar om företag finns det faktiskt ett flertal olika sorters företag i Sverige. Här nedanför följer en kort beskrivning av dem:


När får man starta företag?

Du kan starta företag från det att du fyllt 16 år. Men du måste ha dina föräldrars eller din förmyndares tillstånd, liksom tillstånd från en ”överförmyndare” (det finns en i varje kommun – ring till växeln på ditt kommunkontor). Från 18 års ålder är du myndig och har eget ansvar för företaget.


Enskild firma

bilverkstad-300x272.jpg

Detta är den vanligaste formen av litet företag. Firmatecknaren (ägaren) är samma sak som firman. Det kostar faktiskt ingenting att starta en enskild firma. Men vill man att den skall heta något annat än firmatecknarens namn kostar det någon hundralapp att registrera ett företagsnamn som t.ex. "Ingemars bil och motor" istället för bara företaget "Ingemar Andersson". Firmatecknarens ekonomi och företagets ekonomi är samma sak. Går företaget dåligt kan ägaren bli tvungen att göra personlig konkurs. Företagets skulder är ju samtidigt ägarens skulder.


Handelsbolag (HB)

En enskild firma kan bara ha en enda ägare. Om man däremot är flera som vill starta ett företag tillsammans är det bättre att starta ett handelsbolag. Vanligtvis är det en grupp människor med samma kunskaper och intressen som bildar ett handelsbolag tillsammans för att driva företaget gemensamt. Ett handelsbolag kan ha hur många delägare som helst, men minst två. Handelsbolaget fungerar precis som en enskild firma med undantaget att samtliga delägare ansvarar för skulder och kostnader i företaget. Nackdelen är då att om firman går i konkurs kan en delägare som har mycket pengar få sälja sin villa, medan en som inte har så mycket pengar slipper betala någonting alls.

Hoel%20Byggeservice%20014.jpg


Kommanditbolag (KB)

Detta är en "aktiebolag light" variant av företag och var mycket vanligare förr när det var svårare att starta aktiebolag. Ett kommanditbolag är en korsning mellan enskild firma och handelsbolag. Det måste vara minst två inblandande. En sk. "komplementär" och (minst) en delägare. Komplementären har allt ansvar för företagets skulder, men en vinst delas mellan delägare och komplementären. Företaget kan ha hur många delägare som helst men bara en komplementär. Delägarna drabbas inte om företaget går i konkurs och kan aldrig tappa mer pengar än den summa man satsat i företaget, till skillnad från komplementären som är personligt ansvarig för företagets alla skulder. Till skillnad från handelsbolag startas oftast kommanditbolag av en enda person som har en fantastisk affärside men för litet pengar för att kunna starta företaget själv. Med hjälp av delägarnas pengar kan personen starta företaget och om det går bra kommer delägarna att få tillbaka sina pengar och många gånger mer än den summan. Delägarna brukar inte vara med och driva företaget utan låter komplementären sköta allt.


Aktiebolag (AB)

6208824186_2966f3505f_z.jpg


Ett aktiebolag räknas som en person, fast det är ett företag. Krångligt va? Det innebär också att vid en konkurs är det aktiebolagets tillgångar som säljs ut. Ingen delägare drabbas. Förr var man tvungen att ha en revisor, en styrelse och 100 000 kronor kontant för att starta ett aktiebolag, men numera är det förenklat och det räcker med en person som är en verkställande direktör (VD), och 50 000 kronor i kontanter till aktierna för att starta ett så kallat "privat aktiebolag".

Av de 50 000 kronorna får man återanvända 2/3 (ca. 33 500:-) i företaget för att t.ex. köpa in maskiner och varulager. Om man däremot använder så mycket pengar i företaget att mer än 2/3 av aktiekapitalet köpts upp går aktiebolaget automatiskt i konkurs.


Källa

http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/guiden/jamforelse.html


Bildkällor

www.vasabilservice.se/files/bilverkstad-300x272.jpg

Bild från bilverkstad

kommunenvar.no/public_files/images/1-Sor-Trondelag/5-Rennebu/44.%20Hoel%20Byggservice/Hoel%20Byggeservice%20014.jpg

Bild på snickare

farm7.staticflickr.com/6143/6208824186_2966f3505f_z.jpg

Bild från golfbana