Åtgärder

Hedersmord

Från Skolbok

Hedersmord

1481512_1200_675.jpg

Bild på Fadime Sahindal som dödades av sin pappa 2002

Varför sker hedersmord?

Hedersmord är när familjemedlemmar dödar en annan familjemedlem för att bevara familjens ära. För oss svenskar låter det konstigt. Vi uppfostras till individer där varje person ansvarar för sina egna handlingar. Om du eller jag gör något dumt, snattar i en butik och blir upptäckta av personalen t.ex., så skäms vi och kanske föräldrar eller vänner tycker att det var dumt. Men det är inte värre än så. På många platser på jorden är familjen viktigare än individen. Du är inte viktig utan det är din familj som är viktig. Om du skämmer ut dig genom att snatta godis och bli upptäckt skämmer du inte bara ut dig själv utan du skämmer också ut dina föräldrar, syskon, morföräldrar, farföräldrar, kusiner, bryllingar, sysslingar osv. För att inte alla i familjen skall behöva skämmas för det du gjort är det viktigt att dina närmaste släktingar straffar dig för att alla andra släktingar skall känna att de slipper skammen och familjens ära återställs.

Screen%2Bshot%2B2011-03-15%2Bat%2B10.58.52%2BPM.png

Stympad flicka, Afghanistan

Varför drabbas just flickor så ofta?

I många kulturer har det blivit så att en kvinnas värde är mycket lägre än en mans. Familjens kvinnor har blivit handelsvaror, något man kan köpa eller sälja till andra familjer. Den som bestämmer över en kvinna i familjen är vanligtvis familjens manliga ledare. Om då kvinnan, som har så låg status inom familjen, gör något som skämmer ut familjen är det extra allvarligt. Kvinnan är dessutom den som föder barn åt de manliga familjemedlemmarna och därför är det viktigt för männen i familjen att det är männen och inte kvinnan som väljer vem hon skall gifta sig med. Om en kvinna väljer en annan man än den familjen utsett är det extra allvarligt. Ett sådant beslut kan vanligtvis bara leda till att familjen måste döda kvinnan för att återställa familjens ära, men det kan vara så många andra olika orsaker till varför en kvinna måste dödas:


Vilka orsaker leder till att flickor dödas i hedersmord?

Orsakerna är många, men här följer ett flertal orsaker som faktiskt lett till att familjen dödat flickor för att återställa familjens ära:

  • Flickan talar med en man som inte godkänts av familjen
  • Flickan serverar maten för sent
  • Flickan har klätt sig, sminkat sig och/eller uppträtt offentligt på ett sätt som familjen inte godkänt
  • Flickan får en kärlekssång uppspelad i radio i sitt namn vilket bevisar att hon har en hemlig pojkvän
  • Flickan har chattat på Internet med en pojke som familjen inte godkänt
  • Flickan har gifts bort med en man hon inte själv valt och sedan varit otrogen
  • Flickan har valt en pojkvän som familjen inte godkänt
  • Flickan har vägrat att gifta sig med en man som familjen utsett åt henne
  • Flickan har försökt få skilsmässa från sin man
  • Flickan har blivit våldtagen

När började det egentligen?

Hedersmord har beskrivits redan i Hammurabis lag och Assuras lag i det gamla Mesopotamien 1080 f.kr. respektive 1075 f.kr. I Assuras lag står det: ”Om en oskuld ger sig frivilligt till en man skall mannen ta på sig skulden. Mannens fru skall vara skuldfri. Mannen skall betala tre gånger det vanliga priset för en oskuld till flickans pappa. Flickans pappa kan göra vad han vill med sin dotter (utan att straffas för det)”.

Även i det gamla romarriket bestämde männen över sina kvinnor. Den kände romerska talaren Cato sa en gång ”om du upptäcker att din fru är otrogen skall du döda henne utan att straffas för det”.

Just otrohet har drabbat kvinnor hårt i historien. I det gamla Babylon tvingades en kvinna kasta sig i floden för att bevisa sin oskuld när hon anklagades för otrohet. Överlevde hon var hon oskyldig. I det forna Egypten var det vanligt att man skar bort kroppsdelar på en otrogen kvinna eller också piskades hon. I det gamla Kina skar man av håret från otrogna kvinnor innan de dödades. I Persien slängde man ner otrogna kvinnor i en brunn där de fick drunkna eller svälta ihjäl.

20090405_stoning_iran_honor_killing.gif

Kvinna på väg att stenas i Iran.


Varför är det så vanligt med hedersmord bland muslimer?

Alla exemplen här ovanför är från kulturer som fanns långt innan islam grundades vid år 622 e.kr. när Muhammed flydde från Mecka till Medina. Det i sig visar att hedersmord inte beror på någon särskild religion utan på hur samhället är uppbyggt. Hedersmord uppstår främst i områden där det funnits ”klaner” under hundratals eller kanske tusentals år. En klan är i grund och botten en familj, men till familjen finns även ingifta kvinnor och vänner som kopplas till familjen på olika vis. Klanen styrs normalt sett av en, eller några få, män som leder klanen och bestämmer över klanmedlemmarnas liv. Klaner uppstod framför allt i torra områden där befolkningen var herdar och nomader, inte jordbrukare. De områdena råkar sammanfalla med många områden i Nordafrika, Mellanöstern och södra Asien där man numera har islam som religion. Det gör att man lätt kan tro att hedersmord har någonting med religionen islam att göra, vilket är helt fel.

honor-killing-abstract.jpg

Vad säger islam om hedersmord?

Islam är helt emot hedersmord. Man kan ta exemplet: ”Om någon dödar en människa – utom (som bestraffning) i fallet om människan själv är en mördare eller brottsling – skall han behandlas som om han dödat alla människor. Men om någon räddar ett liv skall han behandlas som om han räddat livet på alla jordens människor”. Koranen (5:32)

Ett problem med Koranen är att den skrivits på ett sätt så att olika verser säger emot varandra. Det finns en annan vers i Koranen som säger: ”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare...Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]”. Koranen (4:34)

För att en kvinna skall kunna anses våldtagen måste det, enligt islam, finnas fyra vittnen till händelsen. Något som knappast sker ofta. (Det kallas zina i Koranen och innebär sex utanför äktenskapet). Därmed skulle hedersmord på kvinnor för att de blivit våldtagna knappt förekomma i muslimska länder. Ändå förekommer det att våldtagna kvinnor dödas av familjen för att äran skall återställas. Detta har bevisligen inget med religionen att göra, utan en kultur som är starkare än religionen för enligt Koranen är det den man som leder familjen eller klanen som bestämmer över kvinnorna och har rätt att bestraffa dem, men att straffet inte får bli så allvarligt att kvinnan dör.

honor-killing.jpg

Demonstration- "Det är ingen ära i att döda"

Imam förklarar när muslimska kvinnor skall pryglas

Är det bara fattiga, okunniga människor som begår hedersmord?

Man gjorde en undersökning i Pakistan där man tittade extra på gärningsmännens utbildning, och det visade sig att drygt 60% av de som endera utförde- eller var inblandade i hedersmord hade universitetsutbildning. Hedersmord går inte heller att skylla på att man inte visste bättre.

Vilka familjemedlemmar utför hedersmorden?

Vanligtvis utser man en yngre, ostraffad familjemedlem. I många länder är det så att om en pojke är under 18 år när han begår ett mord betraktas det som ett ungdomsbrott som avskrivs när han fyllt 18. Därför är det inte helt ovanligt att t.ex. en lillebror skickas att döda sin storasyster om hon gjort något fel.

I andra kulturer är det självklart att det är familjens överhuvud, pappan i familjen, som får ta på sig rollen som bödel och döda sitt eget barn för att återställa familjens ära.

Pappa i Phoenix, USA döms för mordet på sin dotter

Vad är straffet för ett hedersmord?

I många länder är det inget straff alls. I andra länder, som Sverige, skiljer man inte på vanliga mord och hedersmord. Straffet är livstids fängelse. Det gör att man i länder där straffet är högt gärna försöker att få mordet att se ut som en olyckshändelse. Flickan brukar ”trilla ut” från ett fönster eller en balkong på hög höjd, eller råka ”springa ut” framför en lastbil på motorvägen eller framför ett tåg. Sverige är ganska unikt eftersom man har åtalat svenska medborgare i Sverige för hedersmord de utfört i sina hemländer där hedersmord saknat straff.


Är det bara flickor från muslimska länder som drabbas?

Det förekommer att pojkar och män drabbas av hedersmord också, men inte alls i samma utsträckning. Det finns dock vissa fall, om t.ex. en pojke visar sig vara homosexuell är det grund för hedersmord i många länder i världen. Homosexualitet är faktiskt vanligare orsak till hedersmord i Latinamerika, främst Brasilien, än hedersmord på flickor i de länderna. I Latinamerikanska länder är det ofta lägre straff om en man dödar en kvinna i svartsjuka då han vet, eller tror, att kvinnan är otrogen eller umgås med en annan man. I Indien är det vanligt med hedersmord på flickor i äktenskap där mannens familj ansett att bruden tagit med sig för litet pengar från sin familj som hemgift. Samma sak om en hinduisk man vill skilja sig, då är det lättare att skylla på något hedersgrundande som otrohet och döda sin fru. I Indien är det också vanligt med ”olyckor i hemmet” som t.ex. exploderande spritkök, som dödar kvinnorna. Olyckor av den sorten utreds sällan eller aldrig av polisen.

2998.jpg

Två homosexuella tonåringar hängs i Iran

Hur ser det ut i Sverige?

I och med att vi har människor från områden där hederskultur finns som invandrat till Sverige så förekommer hedersmord i Sverige också. Männen i dessa familjer blir förvirrade. I hemländerna kan de ha total kontroll på sina kvinnliga släktingar som helt saknar rättigheter. Sedan flyttar de till Sverige, ett land där män och kvinnor har samma värde och det inte anses onaturligt att en kvinna eller flicka vistas utomhus utan manlig släkting som övervakar henne och att mannen dessutom blir åtalad och kanske satt i fängelse om han försöker få henne att lyda genom att slå henne.

I Sverige har vi, förutom föreningen Tänk om i Malmö, kvinnojourer som hjälper utsatta flickor och kvinnor och som också hjälper de som vill bryta sig ur en hederskultur. Som jämförelse kan man ta Jordanien. Där kan en kvinna som blir misshandlad av sin make eller dödshotad av sin pappa själv skriva in sig i häktet på polisstationen för att få skydd. Hon kan däremot inte skriva ut sig ur häktet. Det kan bara en manlig släkting eller hennes man göra så just de hon vill skydda sig ifrån är samtidigt de som hon måste lita på för att komma ut. Kvinnojourernas arbete i Sverige är en orsak till att kvinnor från länder med hederskultur har en mycket större chans till ett eget liv här än i hemlandet.


Uppmärksammade hedersmord i Sverige

Det första, riktigt kända, hedersmordet i Sverige skedde 1996 när 15-åriga Maisam ”Sara” Abid Ali ströps i Umeå av sin bror och en kusin. Orsaken var att Saras släkt, däribland brodern och kusinen, inte gillade Saras öppenhet och västerländska stil. De kände sig kränkta av Saras sätt att vara och hennes vilja att inte låta andra bestämma över henne och dessutom hade hon var ihop med en svensk pojke. Som straff för mordet dömdes båda släktingarna till vård inom socialtjänsten 2-3 år. Det här hedersmordet var en väckarklockas för de som skapar lagar, men det skulle komma mer.


Pela Atroshi

Nästa riktigt uppmärksammade hedersmord skedde 1999. Då mördades 19-åriga Pela Atroshi under en resa till hemlandet irakiska Kurdistan. Trots att mordet skedde i Irak blev hennes farbröder dömda för mordet här i Sverige. Pela är begravd utanför Dohok i Irak. Graven saknar namn eftersom hon anses ha vanärat släktens namn.

NYHETER-25s16-Pela-47_368.jpg

Pela Atroshi


Fadime Sahindal

Det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige var antagligen när Fadime Sahindal från kurdiska delen av Turkiet mördades. Hon var en frontfigur, en ung tjej som tog offentlig strid för sina rättigheter mot sin familj och familjens traditioner. Hennes familj kände sig kränkta av hennes handlingar och i synnerhet det faktum att hon hade en svensk pojkvän som tyvärr dog i en trafikolycka. November 2001 fick hon tala i riksdagen och förklara för de som skapar lagar i Sverige hur hennes situation såg ut. I januari 2002 mördades hon av sin pappa. Han smög fram och sköt henne när hon träffade sin mamma och syster i smyg. Som motiv sa han att Fadime hade vanhedrat sin familj och släkt när att hela världen fått kännedom om hur vissa kurdiska kvinnor behandlas.

64.jpg

Fadime Sahindal

Läs Fadimes tal i riksdagen här: http://www.pelafadime.se/pelaochfadime.htm


Maria Barin / Baro

April 2012 knivhöggs Maria Barin / Baro till döds i sitt eget hem i Landskrona. Polisen misstänker att hennes 16 år gamla lillebror är mördaren och mamman den som planerat mordet, allt för att rädda familjens ära eftersom Maria levde sitt liv på ett sätt som inte föräldrarna uppskattade. Det som är ovanligt är att Maria och hennes familj var, och är, kristna.

MARIA-NY.JPG

Maria Barin / Baro

Glöm aldrig Pela och Fadime

Efter morden på Fadime och Pela bildades föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” som arbetar med att sprida information kring hedersrelaterade brott. Den 21 januari 2012, på tioårsdagen efter mordet, invigdes ett monument till Fadimes minne; en park i Uppsala som fått hennes namn.


Se TV-inslag om mordet på fadime 2002

http://svt.se/embededflash/2681684/play.swf


Se TV-inslag 21/1-2012 som tar upp att 10 år gått

http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=2141201 (TV4 play)


http://svt.se/embededflash/2681839/play.swf (SVT play mittnytt)


http://svt.se/embededflash/2683263/play.swf (SVT play östnytt)


http://svt.se/embededflash/2682211/play.swf (SVT ABC Stockholm)

Källor:

http://www.unl.edu/rhames/courses/212/readings/honor-kil-ng.pdf

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?at_code=360343

http://en.wikipedia.org/wiki/Honor_killing

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1603099/Mordet-som-vackte-ett-land.html

http://stophonourkillings.com/

http://skolresurser.net.umea.se/midgard/smmm/lokalhistoria05/morka_historia/ramar/hedersmord.htm

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pela_Atroshi

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fadime_Sahindal


Bilder

static-cdn.sr.se/sida/images/114/1481512_1200_675.jpg

Fotografi av Fadime

Bild på stympad flicka i Afghanistan:

1.bp.blogspot.com/-n4wucEIjpfc/TYA19XtpMXI/AAAAAAAAADQ/Qs3C41TPlvA/s1600/Screen%2Bshot%2B2011-03-15%2Bat%2B10.58.52%2BPM.png

Bild på iransk kvinna som skall stenas

www.familysecuritymatters.org/publications/id.2926,css.print/pub_detail.asp

Bild på muslimsl flicka i blod

endtimestoday.com/2012/01/04/muslim-honor-killings-and-mutilations-in-the-west-are-soaring/

Bild på demonstrerande flicka

tundratabloids.com/2011/08/gruesome-honor-killing-in-libya-father-slits-daughters-throats-after-learning-of-their-rapes-by-gaddafis-troops.html

Bild på två tonåringar som skall avrättas

beirut.indymedia.org/ar/2005/07/2999.shtml

Bild på fadime

1.bp.blogspot.com/-CZo3fciJ8oQ/TxkYHfojinI/AAAAAAAAS3c/fL0_-3WaQaw/s1600/64.jpg

Bild på Pela

Från www.aftonbladet.se/kvinna/0209/25/NYHETER-25s16-Pela-47_368.jpg

Bild på Maria

gfx2.aftonbladet-cdn.se/image/14741572/480/imageColumn/0c5a813318b46/MARIA-NY.JPG


Film

Youtube