Åtgärder

I rörelse, Karin Boye - dikttolkning

Från Skolbok

Läs dikten "I rörelse" och besvara frågorna under texten.

Karin Boye-statyn vid Stadsbiblioket i Göteborg..JPG


I rörelse


Av Karin Boye

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.


Källa: http://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/i-rorelse.shtml


1: Sök på reda på vad orden i texten betyder. Saknar du ordbok kan du använda Wikipediia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida Ta gärna reda på ordens betydelse innan du läser novellen så förstår du den bättre.

Möda =

Nattlång =

Blott =

Oändlig =

Bryt upp =

Äventyr =


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Vad är den bästa dagen?

B: Vad är meningen med färden?

C: Hur är det bästa målet?

D: Var sover man tryggt?

E: Vad skall man göra vid gryningen?


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: Vad är det för "färd" dikten handlar om?

B: Vad menar hon med att "bryta upp vid den nya dagen"?


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Dikten kan handla om en riktig resa, men den kan också handla om andra sorters resor. Vad kan textraderna ha för betydelse då?


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

A: Karin Boye kom ut som lesbisk vid 32 års ålder, då var hon gift med en man. Dikten är skriven 1927, fem år tidigare, innan hon gifte sig. Kan man ana någon koppling till detta i dikten?Åter till registret för läsförståelsetexter