Åtgärder

Kemi

Från Skolbok

Kapiteluppdelning för kemiämnet år 6-9 enligt läroboken Kemi Direkt för grundskolans senare del, Bonniers förlag:

Kemi finns överallt
Kemiska ämnen
Kemiska reaktioner
Syror, baser och salter
Luft, vatten och mark
Hållbar utveckling
Kol och kolväten
Alkoholer, organiska syror och estrar
Livets kemi
Metaller
Material
Periodiska systemet och kemisk bindning
Elektrokemi