Åtgärder

LPP

Från Skolbok

Fråga: Vilka elever skall ha en LPP?

Svar: De elever som skall ha undervisning i ett ämne, om lärarna (eller rektor) anser det nödvändigt.

Fråga: Vilka parter är inblandade vid skapandet?

Svar: Enbart lärarna.

Det finns inget krav från någon myndighet att lärare behöver skriva LPP:er utan vanligtvis är det något rektorer ålägger lärarna.


En LPP är en förkortning för en Lokal Pedagogisk Planering. Det är ett dokument som ämnesläraren/lärarna skrivit ihop som stöd för att eleverna bättre skall förstå hur och varför man skall uppfylla vissa mål i skolan. En LPP omfattar vanligtvis:

  • Varför ska vi arbeta med det här
  • Det här kommer du få undervisning om
  • Det här ska du lära dig (målbeskrivning)
  • Så här kommer vi att arbeta
  • Så här kommer dina kunskaper att bedömas

En LPP kan, i sin enklaste form, vara ett stöd till lärare, målsmän och elever. I sin mest avancerade form däremot har LPP:n korsreferenser för betygskriterier och uppnåendemål inför varje delmomet/lektion och en lista där lektion för lektion finns beskriven. En sådan LPP är bra om man tvingas ta in vikarier eftersom den är lätt att följa, men man kan kallt räkna med att en sådan LPP tar 10-20 timmar att skriva och eftersom det behövs ett flertal liknande LPP:er för ett läsår för varje ämne kan man alltid väga nyttan mot arbetsbelastningen. Speciellt eftersom det vanligen är så att en LPP är personlig och det sätt en lärare skapar en LPP behöver inte vara likadant som en annan lärare som undervisar i samma ämne skulle skapa sin LPP över samma moment.