Åtgärder

Litteraturhistoria (svensk)

Från Skolbok

litteraturhistoria.jpg

Litteraturhistoria är något som främst hör gymnasiet till. Men den litteraturhistorien fokuserar på världens största författare. De svenska författarna hamnar gärna i lite skymundan. Därför är det viktigt att eleverna får bekanta sig med den svenska litteraturhistorien i grundskolan för att sedan få gymnasiets litteraturhistoria som fördjupning.


Här nedanför finns olika arbetshäften som både innehåller enkla texter från de olika perioderna, liksom arbetsuppgifter till de olika texterna. De arbetshäften som är kopplade till forntiden och antiken har ingen koppling till Sverige alls. De kommer först i häftet om medeltiden, och sedan framåt.


Jag skapade häftena till mina nior från hösten 2018. Häftena är dock så enkla att det inte borde vara något större problem att använda dem i år 7 eller 8. De är skrivskyddade, men vill du ha egna häften är det enklast att markera innehållet med CTRL+A, kopiera det med CTRL+C, skapa ett eget dokument på din egen dator och slutligen klistra in innehållet från Grundskolebokens häfte med CTRL+V.


Litteraturhistoria - för svensklärare i högstadiet
Klassiker - svenska - sammanfattning


Olika arbetshäften som skapats för momentet svensk litteraturhistoria i år 7-9

År 7

Litteraturhistoria - arbetshäfte, forntiden
Litteraturhistoria - arbetshäfte, antiken
Litteraturhistoria - arbetshäfte, medeltiden

År 8

Litteraturhistoria - arbetshäfte, renässansen uppdaterad HT21
Litteraturhistoria - arbetshäfte, upplysningen uppdaterad HT21
Litteraturhistoria - arbetshäfte, romantiken uppdaterad HT21

År 9

Litteraturhistoria - arbetshäfte, realismen uppdaterad VT22
Litteraturhistoria - arbetshäfte, arbetarlitteratur uppdaterad VT22
Litteraturhistoria - arbetshäfte, modernismen