Åtgärder

Min dröm

Från Skolbok

Jag, en utbildad 4-9 SO/IT-pedagog i mina bästa år, har närt en dröm under rätt lång tid, att driva fram nästa steg i skolornas utveckling mot det papperslösa samhället.

Tanken dök egentligen upp en dag år 2004 när en flicka kom till mig för att hon ville forska om Kanada, ett land hon läst litet om i sin undervisning i franska och som hon var väldigt nyfiken på. Tillsammans försökte vi hitta så mycket information som möjligt om landet, men det var rätt omöjligt. Hade hon valt något av de länder som alltid finns i alla läroböcker från alla bokförlag: USA, Tyskland, Sydafrika osv. hade det inte varit något problem, men Kanada blev en omöjlig nöt att knäcka. Det fanns inga skolböcker som tog upp Kanada och den information hon hittade i Nationalencyklopedin och Wikipedia var alldeles för torr, uppstyckad och svår att förstå. Hon gjorde så gott hon kunde ändå med det material vi hittade, men det blev inte bra.

"Tänk om det fanns en plats på Internet med enklare texter för skolbarn", tänkte jag då och var full av förtröstan om att detta skulle komma inom en snar framtid. Så blev inte fallet. Åren gick och fortfarande, år 2010, finns inga gratisplatser på Internet med information för barn och ungdomar på svenska. Information som även skulle kunna användas av nysvenskar och de som läser svenska i andra länder i världen.

Det finns så många andra fördelar med att ha läroböcker online förutom att man kan skriva om saker som inte finns med i de "normala" läroböckerna. Det är alltid tillgängligt. Det är alltid uppdaterat. Vid ändrade läroplaner kan man direkt ändra undervisningsmaterialet så att det följer gällande lagar och förordningar. Läroböckerna är sällan optimala heller då alltför många läroboksförfattare har varit borta från skolverkligheten väl länge vilket gör att det är svårt att använda innehållet i böckerna i den vanliga undervisningen. Dessutom innebär gratis material att skolorna kan satsa pengar på något annat, t.ex. fler lärare.

Information online i Wikiform kan användas av alla och naturligtvis även ändras av alla. Detta är både bra och dåligt. Läroböcker kan skrivas i "onda" syften, men jag tror ändå på människans inneboende godhet och hoppas att så många som möjligt skall kunna bidra med någonting. Vill du dela denna dröm med mig? Skriv ett kapitel om någonting du själv undervisar i eller har bra kunskaper om så kan den här Wikin fyllas upp på något år och sedan skall det aldrig mer behöva hända att en flicka som brinner av iver över att få forska om Kanada inte kan hitta vettig information om det. Ingemar Wiklund, Höviksnäs 20101001


ingemar2.jpg


PS.

Jag är inte ensam om tanken, jag hittade följande länk idag:

http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2009/06/textbook-rant.html


På annat ställe ute på nätet hittar man en liknande idé:

Varför inte göra samma sak med alla skolans läroböcker? Ge ut dem i ständig beta version 
och tryck den upplaga som behövs för nästa läsår varje sommar. Låt alla lärare,
elever, föräldrar och besserwissrar kommentera, förbättra och disskutera. 
Dra nytta av gymnasieelevernas specialarbete och låt dem bli en del av läroböckerna för
högstadiet. Om många elever har problem att förstå ett kapitel i en lärobok så kan läraren 
som använder den läroboken förbättra kapitlet. Då kan läroböckerna bli ett
levande dokument som ständigt förbättras och hålls aktuellt. Speciellt om man med tiden 
går ifrån tryckta böcker helt och hållet och kanske bara har tillgång via internet 
och via utskrivna kapitel på speciellt intressanta delar. Skoldatanätet + Wikipedia + Betatestande etc etc.

Källa: http://www.mashup.se/blogg/betaversioner-av-skolans-laeroboecker DS.