Åtgärder

Napoleon, vägen till makten

Från Skolbok

Vem var Napoleon?

Napoleon Bonaparte

Napoleon föddes 1769 i ett rikt hem på ön Korsika, som bara varit franskt sedan 1768. Redan vid fem års ålder började han i skolan, som drevs av nunnor. Korsika hade tillhört Italien så all undervisning skedde på Italienska och den adelsfamilj Napoleon tillhörde var även den italiensk innan Frankrike erövrade Korsika.

Vid tio års ålder skickades Napoleon till Frankrike och skrevs in i militärskolan i staden Brienne. Som kortväxt adelspojke från erövrat område blev han snabbt både retad och mobbad, främst för sin konstiga dialekt. Napoleon undervisades i ämnen som: fransk litteratur, latinska klassiker, tyska, historia, geografi, religion, matematik, sång och dans. Senare även fortifikations- och kartritning. Napoleon klarade sig bra i skolan, men fick inga vänner där.

Vid femton års ålder skrevs han in i krigshögskolan i Paris. Utbildningen var bara ett år och han tog examen som artillerist. Under skolåret läste Napoleon mycket, särskilt böcker av upplysningsfilosoferna Montesquieu och Rousseau.

Han utmärkte sig som synnerligen duktig med kanoner, men han var inte som kamraterna. Han gick inte på bordeller, var inte lockad av fin mat och dryck och ingen såg honom någonsin berusad. Redan vid sexton års ålder fick han sin första officerstitel.


Vad hände Napoleon under franska revolutionen?

Efter att Bastiljen erövrades spreds revolutionen ut till andra städer. Napoleon hjälpte till att hålla ordning i den stad han var stationerad. Efteråt svor han lojalitet till nationalförsamlingen, trots att han var från en adlig familj.

Napoleon slår ner upproret i Toulon

Napoleon slår ner upproret i Toulon

1792 hamnade Frankrike i krig med både Österrike och Preussen, samtidigt som Storbritannien stödde ett uppror i Toulon startat av franska adelsmän. Eftersom de flesta officerare i den franska militären hade varit adelsmän, och de hade flytt, var det lätt för Napoleon att stiga i graderna till kapten. Han var duktig på att leda sina mannar och efter att brutalt ha stoppat upproret i Toulon 1794 blev han General.


Vad gjorde Napoleon som general?

Det första som hände var att han fick ta över ledningen över de franska trupper som krigade i det som numera är norra Italien. Han hade just gift sig med sin blivande kejsarinna Joséphine när han skickades in i kriget. Under tiden han var borta skrev han heta kärleksbrev till sin hustru, som knappt svarade alls tillbaka. Istället roade hon sig mer eller mindre öppet med sin älskare i Paris.

Kriget varade ända fram till 1797 och Napoleon segrade i inte mindre än 18 olika slag.

Joséphine

Joséphine


Vad hände i Paris 1795?

1795 ändrade man grundlagarna i Frankrike. Landet hade blivit ett direktorat och det styrdes av fem direktorer. Samtidigt togs den allmänna rösträtten bort. Bara rika män fick rösta i framtiden. Ändringen ledde till upplopp och våldsamma protester bland befolkningen, i synnerhet i Paris där flera tusen människor strömmade ut på gatorna.

Än en gång tog Napoleon, som var på besök i huvudstaden, kommandot över situationen. Han rullade ner 40 kanoner från stadsmurarna och riktade istället mynningarna längs gatorna. En kanon kunde skjuta mycket längre än ett gevär. Med laddningar av druvhagel i kanonerna rensade han snabbt bort de upproriska folkmassorna och lämnade hundratals sårade och döda i smutsen på gatorna.

Oroligheterna i Paris 1795 Druvhagelladdning, istället för kula

Oroligheterna i Paris 1795 och Druvhagelladdning, istället för kula


Vad gjorde Napoleon i Egypten 1798?

Nationalförsamlingen blev allt mindre populär i Frankrike. Samtidigt blev Napoleon hyllad som en hjälte överallt. Man insåg att hans popularitet var farlig. Napoleon fick fria händer att anfalla Frankrikes fiender var han ville, så länge han inte var i Frankrike. Det var ett enkelt sätt att undvika att Napoleon skulle få för sig att ta makten i landet med våld, med stöd av sina lojala soldater.

Först planerade Napoleon att erövra Storbritannien, men fick ge upp. Storbritannien var en ö som bevakades av britternas krigsflotta, världens största vid den tiden.

Slaget på Nilen

Slaget på Nilen

Istället tog Napoleon halva den franska flottan, seglade in i Medelhavet och erövrade Egypten från det Osmanska imperiet. Han ville stoppa britternas handel med Egypten. Napoleon segrade lätt mot den underlägsna egyptiska armén och franska fartyg fylldes med egyptiska konstskatter som forslades tillbaka till Frankrike. Allt gick bra ända tills den brittiska amiralen Nelson seglade upp längs Nilen med sin flotta och sänkte 14 av de 17 franska krigsfartygen, och i princip alla lastfartygen.

Napoleon var strandsatt i Egypten med över 20 000 soldater som behövde mat och utrustning. Vad gjorde Napoleon då? han ordnade en överfart till Frankrike åt sig själv, och lämnade soldaterna att dö eller tillfångatas av de osmanska och brittiska förstärkningarna som återerövrade Egypten efter att Napoleon åkt iväg.


Hur tog Napoleon makten över Frankrike?

Hösten 1799 var Napoleon tillbaka i Frankrike. Man genomförde en kupp tillsammans med två andra adelsmän. Den kallas Brumairekuppen. Den innebar att man bestämde att den styrande församlingen i Frankrike skulle styras av tre konsuler, Napoleon och två till. Men Napoleon ville ha mer makt än så. Han visste att han var populär bland befolkningen och han gjorde världens första folkomröstning där man bestämde att Napoleon skulle bli förste konsul med makt över de andra två. Över tre miljoner fransmän röstade för förslaget, 1562 röstade mot. Det skulle egentligen bara vara under tio år. När parlamentsledamöter protesterade mot utnämningen, slängdes de ut på gatan av Napoleons soldater. De som blev kvar tvingades att godkänna den nya grundlagen.

Under perioden 1799-1804 gjorde Napoleon slut på oroligheterna i landet genom att ta till hårdhänta metoder mot de som var missnöjda med honom.Med hjälp av censur, hemlig polis och hårda fängelsestraff tog han kontrollen över det franska samhället.

Napoleon tog makten i Frankrike när han bara var 30 år gammal. Man räknar att franska revolutionen tog slut i och med att Napoleon blev utnämnd till förste konsul - men Napoleon var inte nöjd med tidsbegränsad makt.

Napoleon på kejsartronen 1804

Napoleon på kejsartronen 1804

År 1804 krönte Napoleon sig till kejsare över Frankrike i Notre-Dame katedralen i Paris. Även om påven var närvarande, satte Napoleon själv kronan på huvudet, för att sedan kröna Joséphine till kejsarinna. Den första krönta drottningen eller kejsarinnan i Frankrike sedan medeltiden. All makt var hans och makten var garanterad att gå i arv till hans barn, om han skulle få några med sin Joséphine.


Källor

Alla bilder från Wikimedia Commons

SOL 3000 Levande historia 8, Natur & Kultur Läromedel 2006

Perspektiv på historien 1b, Gleerups 2011

https://sv.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I