Åtgärder

Patriarkerna

Från Skolbok

Gamla Testamentet omnämner tre personer som stamfäder för Israels folk; Abraham, Isak och Jakob, vilka kallas patriarkerna.

Abraham är grundaren av: judendomen, islam och indirekt kristendomen eftersom Jesus var en jude. Abraham är den person som sluter ett förbund direkt med Gud.

Isak är den som blir stamfader för alla judar vilket bevisas genom att han är den förste som omskärs. Efter honom blir alla judiska pojkar omskurna som bevis för förbundet med gud.

Jakob är Isaks son och Abrahams sonson. Det är Jakob som flyttar med hela sin familj till Egypten.

jahfam.jpg

Fanns patriarkerna på riktigt?

Abraham kan ha levt omkring år 1700 f Kr. Men bibelforskarna säger att det är osäkert om någon av dem egentligen funnits i verkligheten. I stället kan det vara så att berättelserna om dem i själva verket är samlingar av berättelser från Israelernas historia under flera hundra år. Vad som är historiskt riktigt i berättelserna vet ingen. De har ändrats under historiens gång, tills de skrevs ned omkring tusen år efter att de inträffat.

Jämför med Sverige. Tänk om händelser under vikingatiden aldrig skrevs ner utan istället berättades från person till person för att slutligen skrivas ner för första gången av dig. Tror du själv att berättelsen inte blivit ändrad alls under alla århundraden?


Källor

2 Mos. 13:5

4 Mos. 11:12


Religion och liv v. II, Natur och Kultur SOL 2000, ISBN 91-27-74994-0

Religionskunskap 4-6 PULS, NoK. ISBN 91 27 62764-5


Åter till registersidan för judendomen