Åtgärder

Södermanland

Från Skolbok

600px 200px

Landskapsvapen

200px

Landskapsblomma

Södermanlands landskapsblomma är vit näckros. Det finns röda och gula näckrosor i Sverige också.

400px

Landskapsdjur

Södermanlands landskapsdjur är rovfågeln fiskgjuse.

400px

Geologi

Södermanland är ett lågland. Bara några få områden ligger över 100 meter över havet. En stor del av Södermanland låg under vattnet i slutet av senaste istiden. Landhöjningen pågår fortfarande. Till skillnad från många andra landskap är Södermanland kuperat, har många kullar och dalar, och fick därför inga stora slätter med lera som i så många andra landskap i Mellansverige. Orsaken till att det är så kuperat är att det går flera förkastningar från öst till väst genom landskapet. På grund av förkastningarna sänktes landskapet trappstegsformigt från söder mot norr och det gjorde att inga plana slätter kunde bildas. Man kan istället säga att Södermanland har litet av allt. Det finns fält, berg, skogar, djupa vikar och en vacker skärgård, men det finns inte mycket av någonting.


Halva Stockholm ligger inom Södermanland. Om du går omkring i Stockholm och är litet uppmärksam kan du se att det finns små skyltar uppsatta på husen precis där landskapsgränsen går.

Kommunikation

Två motorvägar går genom landskapet, E4 som går söderut ner mot Kalmar och E20 som binder samman Stockholm med Göteborg.


Järnvägarnas utbyggnad har gjort att Södermanland gått från att vara en lantlig bakgård till en del av Storstockholm. Västra stambanan och Östra stambanan genom landskapet blev klara redan på 1800-talet. Tvärbanan från Bergslagen till Oxelösund byggdes klar 1877. Dess huvudsakliga uppgift var att frakta malm från den isfria hamnen där. Mellersta Södermanlands järnväg blev färdig 1907. 1916 drogs Nyköpingsbanan via Södertälje till Stockholm. På Södertörn invigdes Saltsjöbanan 1893. År 1901 byggdes Nynäsbanan. Efter det anslöts tunnelbanan och pendeltåg, som förenar Södertörn med Stockholm. Numera kan man köpa kort för lokaltrafiken i Stockholm och resa ända till Nynäshamn på det.

Museijärnvägen mellan Malmköping och Flen

Museijärnvägen mellan Malmköping och Flen


Lanskapet har flera av Sveriges största hamnar inom sitt område: Hamnen i Södertälje, Nynäshamn och hamnen i Öxelösund.

Södertälje hamn

Traditionella näringar

Lantbruket har varit viktigt i Södermanland. Många adelsmän har anlagt slott och herresäten i Södermanland. Ofta ligger de på uddar eller öar som är lätta att försvara. Det är fortfarande vanligt med djur på gårdarna. Det omväxlande landskapet gjorde det naturligt att odla på de marker som var bra att odla på och låta resten bli betesmark.


Järnhantering har varit viktigt i Södermanland och Under Gustav II Adolfs och Karl XI:s regeringar byggdes fabriker i Södermanlands städer. Krigen ökade efterfrågan på stångjärn, kanoner, stick- och huggvapen, harneskplåtar och andra bearbetade järnvaror.

Rademachersmedjorna i Eskilstuna Rademachersmedjorna i Eskilstuna

Rademachersmedjorna i Eskilstuna, ute och inne

Nutida näringar

Turismen har blivit en viktig inkomstkälla för Södermanland. Landskapet har en lång historia och många gamla torp och gårdar har byggts om till sommarstugor. Närheten till Stockholm gör att många Stockholmare trivs med att bo "på landet" på sommarn och slippa stadens larm. Då kan städer som Trosa formligen explodera av människor som vill uppleva litet sommarnostalgi bland trähusen.

Torget i Trosa

Torget i Trosa

Annars är mycket av företagande i Södermanland kopplat till företag i Stockholm. Det finns många små företag som är underleverantörer till de större företagen i storstaden, liksom det finns många människor som bor i Södermanland och pendlar till Stockholm för att arbeta.

Några viktiga orter

Nyköping är en av Sveriges äldsta städer och residensstad för Södermanland.


Eskilstuna är Södermanlands största stad. På 1600-talet bröt man järn i landskapen runt Mälaren och mycket av det järnet fraktades till Eskilstuna för bearbetning. Då gjorde man främst hammare och andra verktyg av stål i Eskilstuna. Även om man inte bryter järn runt Mälaren längre finns det kvar många företag som bearbetar järn i Eskilstuna. Alla fabrikerna i och kring Eskilstuna drog till sig många invandrare och Eskilstuna är en av de svenska orter som har störst sverigefinsk befolkning.


Strängnäs är känd för sin domkyrka. I staden är det främst läkemedelsföretag som är stora arbetsgivare. Närheten till Stockholm gör att det går lätt att pendla mellan Strängnäs och Stockholm.

Domkyrkan i Strängnäs

Domkyrkan i Strängnäs


Oxelösund är en viktig hamnstad men Oxelösunds näringsliv domineras av SSAB där mer än 2400 personer är anställda. Här finns också cirka 300 små- och medelstora företag.

Hamnen i Oxelösund

Hamnen i Oxelösund


Södertälje kallas för bilstaden. Här tillverkades den första bbilen i Sverige. Idag heter företaget Scania AB och tillverkar lastbilar. I staden finns även läkemedelsföretaget AstraZeneca.


Nynäshamn var ursprungligen en badort dit rika stockholmare reste under varma sommardagar. Numera är det en viktig hamnstad. Bland annat går färjorna till Gotland härifrån. I Nynäshamn finns också raffinaderiet Nynäs petroleum som tillverkar både asfalt och bensin.


Gnesta uppstod som stationssamhälle i samband med att järnvägen byggdes. Gnesta är typiskt för all de små byar som växte upp i närheten av järnvägen vartefter den byggdes ut eftersom järnvägen gav möjlighet att pendla in till Stockholm trots att man bodde en bra bit utanför storstaden.

Gnestas pendeltågsstation

Gnestas pendeltågsstation

Några viktiga personer

Maria Wetterstrand som var Miljöpartiets språkrör under många år kommer från Eskilstuna: https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Wetterstrand

400px


Björn Borg är en legendarisk tennisspelare från Södertälje: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Borg

400px

Roligt vetande

Det finns många slott i Södermanland. På Nyköpingshus utspelade Nyköpings gästabud då kungen tillfångatog sina bröder och lät dem svälta ihjäl i slottets källare. Det nyare Gripsholms slott, en bit från Mariefred, är den största av en rad borgar som Gustav Vasa byggde efter att han blivit svensk kung.

320px-Nyk%C3%B6pingshus_Febuary_2015.jpg

Gripsholms slott

Nyköpingshus och Gripsholms slott


Vid Julita gård, en bit från Katrineholm, har man odlat fram olika nya äppelsorter under lång tid.

400px

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanland

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dert%C3%A4lje

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyköping

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnesta

https://sv.wikipedia.org/wiki/Julita_g%C3%A5rd


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län