Åtgärder

SO/SV planering för högstadiet - noveller

Från Skolbok

Läsare

Ofta samarbetar SO-lärarna med lärarna i svenska. Ett enkelt och effektivt sätt att samarbeta är om man läser och arbetar med noveller i svenskan som visar den tid eller de fenomen som eleverna samtidigt arbetar med i SO-ämnena. Här kommer därför olika förslag, beroende på ämne och centralt innehåll.

Noveller är bra i sammanhanget eftersom de går att både läsa och bearbeta under samma lektion, till skillnad från romaner.


Geografi

Jack London - Att göra upp eld (Hur klimatet ser ut i Nordamerika, https://svenskanoveller.fandom.com/sv/wiki/Att_g%C3%B6ra_upp_eld)


Historia

Ambrose Bierce - En händelse på Owl Creek Bridge (Amerikanska inbördeskriget, https://svenskanoveller.fandom.com/sv/wiki/En_h%C3%A4ndelse_p%C3%A5_Owl_Creek_Bridge )

Victoria Benedictsson - Giftermål på besparing (Fattigdom och svenskt 1800-tal, https://svenskanoveller.fandom.com/sv/wiki/Gifterm%C3%A5l_p%C3%A5_besparing )

Stefan Zweig - Flyktingen (Desertör, första världskriget, https://svenskanoveller.fandom.com/sv/wiki/Flyktingen )

Wolfgang Kohlhaase - Straat uppfinner ett språk (Förintelsen, livet inne i ett läger)


Religion

Arthur C. Clarke - Guds nio miljarder namn (Vad är meningen med vår existens?)


Samhällskunskap

Agnes von Krusenstjerna - Stulet nyår (klasskillnader, svenskt 1800-tal, https://svenskanoveller.fandom.com/sv/wiki/Stulet_ny%C3%A5r )

Franck Pavloff - Brun Morgon (Om fascism/nazism)

Rosens dagbok - Ursula K Le Guin (Oppositionell i diktatur/förtryck)

Maksim Gorkij - Flickan (Prostitution, förr, https://svenskanoveller.fandom.com/sv/wiki/Flickan )

Sofia Heine - Jag kommer fortfarande ihåg... (HBTQ, https://svenskanoveller.fandom.com/sv/wiki/Jag_kommer_fortfarande_ih%C3%A5g... )