Åtgärder

Salomo

Från Skolbok

Det mörka området är det som hölls av David och Salomo när Israel var som störst

Davids son Salomo tog över efter Davids död. Salomo var känd för att vara en rättvis kung. Han var klok och rik och under hans tid vid makten var det fred i landet.

Salomos vishet blev känd långt utanför Israels rike. Många reste långt för att få olika råd och tips av honom. I ordspråksboken i Bibeln finns många uttryck som det påstås att just Salomo sa.

Ett känt fall som Salomo dömde i var när två kvinnor påstod sig vara mor till samma barn. Då de inte kunde komma överens tog Salomo barnet och drog sitt svärd. "Om ni inte kan komma överens så hugger jag barnet i två bitar så att ni får lika stor del var". "Nej, sa ena kvinnan, jag vill inte att barnet skall dö. Då är det bättre att den andra kvinnan får det". Salomo gav barnet till den kvinna som gav bort med motiveringen att "man kan inte ge bort något man inte redan äger".

salomo.jpg

Salomo dömer rätten till ett barn


Salomo använde mycket av sin rikedom till att bygga färdigt templet åt Gud i Jerusalem. Det blev den heligaste platsen för Israels folk. Det var till templet som Israels folk kom för att fira sina högtider och offra djur till Gud. En enda gång om året fick översteprästen gå in i det innersta rummet och be om förlåtelse för alla de misstag hela hans folk hade gjort under året. Den dagen kallades försoningsdagen.


Förutom templet byggde Salomo lyxiga palats åt sig själv och lät utsmycka landets städer. Han levde ett riktigt lyxliv. Han hade många fruar, ett tusen stycken. Många av dem kom från andra folk än Israels folk. Lyxlivet betalades med erövrat byte från olika krig men också med skatter och avgifter från Israels folk. Folket fick arbeta hårt för att bekosta Salomos lyx. Salomo utvidgade inte det rike som David skapat.


När Salomo dog ville folket inte ha hans son som kung. Enda villkoret var om de slapp arbeta så hårt. Svaret från sonen var att han istället skulle se till att de arbetade ändå hårdare. Resultatet var att Salomos rike klövs i en nordlig- och en sydlig del. Riket i norr kallades Israels rike och folket där byggde egna heliga platser och tempel. Det som blev kvar i söder bildade Juda rike eller Sydriket och där var Salomos son kung. Där fortsatte Jerusalem att vara huvudstad. Aldrig mer skulle riket bli lika stort som det var under kung Davids tid.

Salomo i Koranen

Salomo finns omskriven i Koranen, men under namnet Sulaymān ibn Dāwūd. Enligt koranen var han både en profet, en kung och utvald av Gud/Allah. Enligt Koranen kunde Salomo prata med djur, styra vindar och bemästra en djinn/ökenande. Han var den främsta härskaren någonsin, enligt Koranen.


Källor

Bibeln: http://www.bibeln.se/

Religion och liv v. II, Natur och Kultur SOL 2000, ISBN 91-27-74994-0

Religionskunskap 4-6 PULS, NoK. ISBN 91 27 62764-5

https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_in_Islam


Åter till registersidan för judendomen