Åtgärder

Skapelsen

Från Skolbok

god-creates.jpg

Hur har jorden och allt som lever på den blivit till? I början av Första Moseboken finns svaret:

Från början var jorden öde och tom, ett stort hav täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.

En dag sade Gud: "Ljus bli till!" Då bröt ljuset fram ur mörkret. Nästa dag skapade Gud himlavalvet. Därefter lät han jorden stiga upp ur havet, och dag för dag skapade han sedan: växter, djur, sol, måne och himlens alla stjärnor. Allt kom till på samma sätt; Gud sade vad som skulle bli till och så blev det till. På sjätte dagen skapade så Gud människan — man och kvinna. Nu var skapelsen fullbordad, och Gud såg på sitt verk och fann att det var gott.

Den sjunde dagen gjorde han helig, därför att han vilade från allt arbete den dagen.

Vi har vår bibel men skapelseberättelsen är ungefär likadan för alla tre religionerna. Det börjar med ett mörker och sedan skapar gud världen på sex dagar för att vila på den sjunde. Vilodagen är olika:

  • Kristna = söndagen är vilodag
  • Judar = lördagen är vilodag
  • Muslimer=fredagen är vilodagen.


I vår Bibel finns faktiskt två skapelse­berättelser. Den första handlar om hur Gud skapade hela världen. Den andra handlar om hur gud skapade Adam och Eva, de första människorna.

Hands_of_God_and_Adam.jpg


De första sju dagarna

I stora drag skapades världen, dag för dag:

  • Dag 1: ljuset
  • Dag 2: Himmel och hav
  • Dag 3: Växter och örter
  • Dag 4: Sol och måne
  • Dag 5; Havsdjur och fåglar i himlen
  • Dag 6: Alla djur på jorden samt människorna
  • Dag 7: Gud gjorde inget utan vilade ut

Gud skapar människorna

Hur gick det egentligen till när människorna skapades?

I Första Mosebok står: Gud skapade människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.

Längre fram står det skrivet: Gud försatte mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna.

Uppenbarligen finns två olika varianter. Hur kan det komma sig? Det hebreiska ordet Adam betyder helt enkelt människa, medan Eva betyder ungefär liv. Kvinnan är ju den som föder barn och för livet vidare. Det hela kan tolkas som att Gud skapade varelsen människa (Adam) och fyllde den sedan med liv (Eva).

Läser man Koranen eller gamla judiska texter får vi veta att Adam först hade en livskamrat som hette Lilith som inte var mänsklig och hade litet väl mycket egen vilja. Istället skapade Gud den mer fogliga Eva för att Adam skulle få en lydig, mänsklig kvinna i sitt liv.

314px-Lilith_%28John_Collier_painting%29.jpg

Lilith

Källor

Bibeln: http://www.bibeln.se/

Religion och liv v. II, Natur och Kultur SOL 2000, ISBN 91-27-74994-0

Religionskunskap 4-6 PULS, NoK. ISBN 91 27 62764-5

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lilit

Bild på Gud: commonsenseatheism.com/wp-content/uploads/2010/09/god-creates.jpg

Bild på guds och Adams fingrar: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Hands_of_God_and_Adam.jpg

Bild på Lilith: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Lilith_%28John_Collier_painting%29.jpg/314px-Lilith_%28John_Collier_painting%29.jpg


Åter till registersidan för judendomen