Åtgärder

Teknik

Från Skolbok

Central mål enligt lgr 11I årskurs 1-3

Tekniska lösningar

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
Gungbräda/hävstång, nötknäckare/hävstång, gammaldags visp/växellåda, hävert/pump, block och talja/växellåda
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
pappersflygplan/flyg, spegel/vattenyta, vindsnurra
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
papper, papp, läder: lim, knytning, knappar, nitar
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Hävstång, hjul, kil, lutande plan, skruv http://www.technichus.net/maktigafem/experiment/maktiga5Historik.htm

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
cykel, skateboard, mobil
Skruva isär en dator och identifiera delarna
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
Eget lås, eget tjuvlarm, egen fälla (mjukdjurråtta)
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Jobba i papper eller papp. Gör enkla former 3D. Grunderna i ritningslära.
Gör en ritning av ett hus, tillverka sedan det i papper.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
Stol, toalett, dusch, säng
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
Skridskor: http://www.forntidateknik.z.se/IFT/MNTarb/2002/islaggar/islaggar.htm
Rundbottnad skål - flatbottnad tallrik
Mobilen
Kamera
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.
Kontakt alltid ur
Aldrig lämna öppen eld
Skydd vid stark bas eller syra
Handskar när man hanterar äckliga saker

I årskurs 4-6

Tekniska lösningar

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
Cykel-pedaler till hjul
Tillverka kugghjul i pappa, fäst på pappskiva och skapa tekniska lösningar
Skapa en enkel grävmaskin för sandlåda
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
Torn med tandpetare och geléhallon
Bro av spaghetti
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
Eget tjuvlarm
Egen råttfälla (mjukdjur).
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
?
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
Skära glas
stå på blomkrukror
Belasta hönsägg
Plywood och vanligt trä - skillnad i hållfasthet
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Hävstång, hjul, kil, lutande plan, skruv http://www.technichus.net/maktigafem/experiment/maktiga5Historik.htm
Pneumantik, elektronik, tryck, sug

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
Samarbeta med svenskan. Gör en egen uppfinning
Gör en leksaksbil som drivs med ballong/gummiband
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
Samarbeta med fysiken. Gör en egen uppfinning
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
Hantera Google Sketchup
Grunderna i ritningslära
Kunskap om de olika formerna-romb, kub, rätblock, polygon osv.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
Sopor hemma-tippen-sortering-återanvändning/bränning. Kemikalier tillverkning-användning-destruktion- ut i naturen.
Flygfält-luftfart. Uppbyggnad och flaskhalsar
Slussystem i Sverige och Europa
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
Sluss- och kanalsystemen i Sverige, telefonens utveckling, radions utveckling
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
Varmvatten, elektricitet: bad och dusch, belysning, gråvatten
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Visa filmer när det gått fel, rasande broar osv.
Arenan i Vänersborg-nybyggd med instörtat tak pga snö

I årskurs 7-9

Tekniska lösningar

 • Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
Ångmaskin? Ångsåg? pump? rotation till rak rörelse?
Olika typer av motorer? olika typer av växellådor?
Avlossa en PET-raketflaska med vatten/luftdrift?
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
Armeringsjärn, gips med bandage, stabiliering av benbrott
Balkar på höjden och bredden? fackverksteknik.
Bygga torn med geléhallon+tandpetare?
 • Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.
Lödövningar + kretskort-lödning. Enkla byggsatser från Biltema osv...
Skapa ditt eget trafikljus med lysdioder
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
Mejeri: ko till ost osv., papper: cellulosa till papper, plast: olja till plastprodukt. Destillering: socker+jäst till alkohol. Stärkelse?
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
LAN - hub-switch-router. Telenät: telefon-växlar-telestation. Larmenheter: larmsensor-larmenhet-vaktbolag-Internet.
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
Satellit-Internet/TV/radio. Mobil-GSM-GPS. Bluetooth.
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
Plast? cellulosa? gummi? (vad är "nya" material"?). Samverka med textilslöjden? Jämför tyg/läder med plast/gummi
Tillverka varmluftsballonger av ris/silkespapper och få dem att flyga
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Vilka lösningar?

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
Vanligt projektarbete-samverka med svenskan.
Bygga hus? Bygga bro?
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
Se på Arduino-projekt, men det verkar väl avancerat för högstadiet
Skapa egna tjuvlarm baserade på el/tryckluft
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
Gå igenom ritningslära, både med papper/penna och i enkla datorprogram som Sketchup, eller något ändå enklare som t.ex. inkscape

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
Historia ARPA-Internet, TCP protokollet
GPS och satellitnavigering-kan användas med elevernas mobiler
Hur man blir anonym på Internet, TOR-nätverk, proxyservrar.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
Samarbeta med historia-industriella revolutionen. Krig och teknik. Medicin-teknikens utveckling
Flyg-från varmluftsballong till överljudsplan
Marie Curie, från kvinnligt geni till Hiroshima och kalla kriget
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
Studiebesök återvinningsanläggning. Solkraft, solugnar av banankartong. Vågraft. Järnvägens utveckling.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
Palmolja
Etanolutvinning i 3:e världen
Datorskrot som hamnar i fattiga länder
Utarmat uran i granatspetsar
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
Vad är manligt? kvinnligt? Teknik och intelligens? Vilken teknik drar till sig kvinnor? Ingenjörer och arbetare-vilket kön?

Inspiration

Gratis teknikbok: http://dmweb.v-tab.se/webpages/freebook/teknikboken/ntb12.html