Åtgärder

Uppland

Från Skolbok

Uppland 100.png Sverigekarta-Landskap Uppland.svg

Landskapsvapen

Uppland vapen.svg

Landskapsblomma

Upplands landskapsblomma är den lilla lila blomman kungsängslilja.

Sandemar fågelseservat 2012a.jpg

Landskapsdjur

Upplands landskapsdjur är havsörn. Sveriges största rovfågel.

Bielik1.jpg

Geologi

Upplands berggrund består av urberg som delades upp genom flera förkastningar. Under senaste istiden slipade inlandsisen bort alla större kanter.

När inlandsisen smälte vid slutet av den senaste istiden hamnade hela Uppland under vattnet. När havet sedan drog sig undan bildades en lerslätt av gammal havsbotten i mitten av landskapet, Uppsalaslätten. Marken är näringsrik, lättodlad och ger stora skördar.

Marken fortsatte att resa på sig, långsamt. Ända in i medeltiden var Mälaren en havsvik och man kunde segla med fartyg direkt från Östersjön ända upp till Sigtuna, en bit från Uppsala.

I norra Uppland är det litet kulligare och där breder stora skogar ut sig.

Vid kusten ligger Roslagen, ett flikigt kustområde med mycket öar som det är populärt att besöka under sommaren, om man är en stressad stockholmare som vill komma bort från storstaden under semestern. Roslagen är litet likt Bohuslän, men mycket grönare och lummigare.

Det har funnits många sjöar på Uppsalaslätten, men under de senaste århundradena har man dikat ur dem och gjort om sjöbottnarna till odlingsmark.


Rullstensås

Rullstensås

Genom landskapet sträcker sig flera stora rullstensåsar i nord-sydlig riktning. De innehåller sten och grus som fraktats i smältvattentunnlar i inlandsisen under istiden. Nu ser de ut som enorma ormar som slingrar sig fram genom terrängen.

En rullstensås går förbi Uppsala och där utnyttjar man sanden i rullstensåsen för att filtrera vatten så att det blir drickbart igen och det vattnet dricks av hela Uppsalas befolkning.

En annan rullstensås gick rakt genom Stockholm. Den är i princip helt bortgrävd, men det var på den man gick för att komma från södra delen till norra delen och det var den som var grunden till de olika malmarna eller kullarna, som fortfarande gett namn till olika stadsdelar i Stockholm.

Halva Stockholm ligger inom Uppland. Om du går omkring i Stockholm och är litet uppmärksam kan du se att det finns små skyltar uppsatta på husen precis där landskapsgränsen går.

Kommunikation

I Uppland ligger Arlanda, Sveriges största flygfält med inte mindre än te start- och landningsbanor. Härifrån går mer än ett plan i minuten, dygnet om.

Arlanda från luften

Arlanda från luften


Motorvägen E18 börjar i Uppland och fortsätter västerut ända bort till Oslo. E4 är en annan motorväg som fortsätter upp längs hela Norrlandskusten norrut och ända ner till Malmö längs Östersjökusten söderut.

Järnvägar förbinder Stockholm med Norrland genom norra Stambanan. Roslagsbanan har spårvagnstrafik mellan Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och ända ut i Roslagen. Inom landskapet går både pendeltåg och tunnelbanetåg.

Roslagsbanan

Traditionella näringar

Ända sedan medeltiden har både den kyrkliga och den världsliga makten legat i Stockholm. Det har gjort att Stockholm varit den stad de rika och mäktiga samlats i och den stad som lyxvaror fraktats till. Naturligtvis har lantbruk varit viktigt för de som bodde på slätterna, men för väldigt många i Uppland var handel och hantverk viktigare näringar än odling. I Roslagen var fiske en viktig sysselsättning.

Nutida näringar

Stockholm är den plats där de flesta stora företagen har sina huvudkontor. Det gör huvudstaden till det viktigaste området i Sverige vad det gäller utveckling och handel. Kista i norra Stockholm kallas ibland för ett svenskt "Silicone valley" på grund av alla IT-företag som etablerats i området. Mer än 190 000 personer arbetar inom modern teknik och mängder med nya IT-företag tillkommer varje år. Grunden för Kistas framgångar är: bra utbildningar, stor kunskap om IT samt stort intresse för ny teknik.


I Roslagen ligger kärnkraftverket Forsmark som ger ström till både Uppland och Mälardalen. Det är i Forsmarks omgivningar man kommer att spränga tunnlar i berget och gräva ner Sveriges kärnavfall. Forsmark är en stor arbetsgivare i Roslagen, som annars blivit en avfolkningsbygd.

Reaktor 3 på kärnkraftverket Forsmark Alla tre reaktorerna på avstånd

Reaktor 3 på kärnkraftverket Forsmark och alla tre reaktorerna på avstånd.

Några viktiga orter

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har 216 000 invånare om man räknar med förorterna. Stadens domkyrka från 1493 syns på långt håll över Uppsalaslätten, med sina karaktäristiska tvillingtorn. Uppsala är också känt för sitt universitet, nordens äldsta universitet, som grundades i staden 1477. I Uppsala tillverkas även bland annat läkemedel.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka


Norrtälje var en viktig handelsplats för länge sedan. Nu har viken grundats upp men Norrtälje är fortfarande huvudort i Roslagen, en plats med över 80 000 fritidsboende under sommaren. Österut går fortfarande färjetrafik från Kapellskär.

Vaxholm var en viktig försvarsanläggning förr, men fästningen med den mysiga trästaden runtomkring är bara ett utflyktsmål på sommaren numera. Fästningen blev omvandlad till fängelse på slutet, liksom många andra fästningar från stormaktstiden i Sverige. Det går båtar från Stockholms innerstad ut till Vaxholm hela sommaren, de så kallade Vaxholmsbåtarna.

Vaxholms fästning


Älvkarleby ligger vid Dalälvens utlopp och från kraftverket där levereras elström till hela Uppland.

Kraftverket i Älvkarleby


I Enköping finns fortfarande en hel del mindre industrier och verkstäder, liksom i Västmanland väster om Enköping. Staden är gammal och var tidigare en handelsplats.

Några viktiga personer

Veronica Maggio är en känd artist som kommer från Uppsala: https://sv.wikipedia.org/wiki/Veronica_Maggio

Palmesus 2011 - Veronica Maggio.jpg


Malin Baryard föddes i Söderköping, men räknas sedan länge som Norrköpingsbo: https://sv.wikipedia.org/wiki/Malin_Baryard-Johnsson

Malin Baryard-Johnsson mit Butterfly Flip1a.jpg Malin Bayard-Johnsson.jpg

Roligt vetande

Katten Pelle Svanslös bor i Uppsala, enligt böckerna, i det här huset.

Pelle Svanslös hus

Pelle Svanslös hus


Kungafamiljen bor inte på Stockholms slott, utan på Drottningholms slott ute på Ekeröarna, mitt i Mälaren. Om flaggan är hissad är kungen hemma. På somrarna bor de ofta på slottet Solliden, på Öland, istället.

Drottningholms slott'

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1


Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrk%C3%B6ping

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vaxholm


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län