Åtgärder

Västergötland

Från Skolbok

Vastergotland 100px.png Sverigekarta-Landskap Västergötland.svg

Landskapsvapen

Västergötland vapen.svg

Landskapsblomma

Västergötlands landskapsblomma är ljung, en lågväxande blomma som trivs på stenig, mager jord. Ljungen blommar tidigt och är omtyckt bland bin som gör en speciell sorts honung, ljunghonung, på nektar från blomman.

CallunaVulgaris.jpg

Landskapsdjur

Västergötlands landskapsdjur är en fågel, en trana. Tranorna är en vadarfågel och en stor flyttfågel som kommer till Sverige från Afrika tidigt på våren. Då samlas de gärna i hundratal, i och omkring den grundaHornborgasjön som ligger i Västergötland.

Common crane grus grus.jpg

Tranor vid Hornborgasjön

Tranor vid Hornborgasjön

Geologi

Västgötaslätten

Området mellan sjöarna Vänern och Vättern var havsbotten efter senaste istiden, för ca 10500 år sedan.

LateBalticIceLake.jpg

När sedan marken reste sig blev havsbottnen platta, näringsrika slätter man endera kunde odla säd som vete, havre, korn eller råg på, eller låta djur som kor beta gräs på. Västergötland blev tidigt ett viktigt jordbrukslandskap. Västgötaslätten, som den heter gav mat och rikedom åt de som bodde där ända sedan stenåldern. I och omkring Falköping finns t.ex. världens största samling gravkammare från yngre stenåldern. Än idag finns det inget annat landskap i Sverige som har så mycket mjölkkor som Västergötland.

Västgötaslätten

Västgötaslätten


Till mejeriet i Götene kommer en miljon liter mjölk varje dag. Hälften gör man ost på oh hälften gör man andra mjölkprodukter av, främst mjölkpulver för försäljning till Afrika och andra delar av världen. I mejeriet i Falköping gör man egna ostar som tillhör Sveriges godaste.

De två vanligaste mjölkkorna i Sverige

De två vanligaste mjölkkorna i Sverige - SRB (Svensk Röd och vit Boskap), i bakgrunden en svart-vit SLB (Svensk Låglands Boskap)


Göta älv

Från Vänern till Kattegatt vid Göteborg rinner Göta älv, södra Sveriges största älv. Den är en naturlig gräns mellan Bohuslän och Västergötland. Förr var den också gräns mellan Sverige och Norge.


De stora sjöarna

Västergötland gränsar till Sveriges två största sjöar. Vänern, som är Europas störta insjö och Vättern, som egentligen är en vattenfylld gravsänka.

Fault-Horst-Graben-sv.svg

Marken har sjunkit. Det kallas att det bildas en gravsänka.

Efteråt har gravsänkan fyllts med vatten. Det är därför Vättern är så smal och samtidigt så djup.


Platåbergen

Det finns totalt tretton platåberg i Västergötland. Vid Vänerns södra ände ligger t.ex. platåbergen Halleberg och Hunneberg. Två andra stora platåberg är Billingen och Kinnekulle. Platåbergen är rester av ett landskap som egentligen har nötts bort efter miljoner år, men ett tjockt lager hård diabas överst på platåbergen har skyddat- och bevarat dem.

Platåbergen har en viss lagerföljd av sten. Underst ligger urberget, sedan följer: sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och överst ett täcke av hård diabas. Diabasen kallas lokalt för trapp. Detta passar bra med den ramsa som finns för att komma ihåg den västgötska lagerföljden: ”USA kl tre” – urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer, trapp (diabas).

Kinnekulle und Billingen (Profil).svg

Kommunikation

Genom landskapet går några av landets viktigaste kommunikationsleder.

  • Göta älv går mellan Vänern och Kattegatt. Tunga transporter kan därför gå med båt ända upp till Karlstad.
  • En del av Göta kanal går mellan sjöarna: Vänern, Vikern och Vättern och på det viset förbinds de två stora sjöarna med varandra samtidigt som kanalens fartyg får kontakt med skeppen som fraktar varor på Göta älv.

Göta kanals sträckning

Göta kanals sträckning


  • Järnvägen går mellan Göteborg och Stockholm. Stora delar av den järnvägssträckan går genom just Västergötland. Det är den första järnväg som knöt ihop östkusten med västkusten i Sverige och är i dagsläget den mest utbyggda delen av det svenska järnvägsnätet där X2000-tåg fraktar passagerare dubbelt så fort som man får köra bil på motorvägen.
  • Motorvägen E20 passerar genom Västergötland, ungefär längs samma sträcka som järnvägen, och är en av landets viktigaste vägar. Både för transporter med lastbilar och för persontrafik.

E20 nordic.svg

E20 genom Sverige


Traditionella näringar

Traditionellt har Västergötland varit lantbrukarnas landskap, tack vare den stora Västgötaslätten. Bara längst upp i norr, där landskapet gränsar mot skogar och berg i Tiveden, har skogsbruk varit av betydelse.

Förutom kor har man haft får på de magrare jordarna. Ullen har man sedan gjort kläder av. Runt Borås ligger Knallebygden eller Sjuhäradsbygden, ett område där man tillverkat och sålt tyg och kläder i ända sedan medeltiden. Knallar var människor, främst män, som köpte tyg som kvinnorna satt hemma och vävde på den tiden för att sedan sälja tyget på olika marknader eller genom att gå från gård till gård med tygerna i en säck på ryggen. När textilindustrin blev allt viktigare byggdes istället fabriker för vävning, färgning och klädestillverkning i Knallebygden. Numera säljer företag som Ellos, Gina Tricot, Didriksons och Intersport sina kläder över hela världen från lagren i Borås.

Nutida näringar

Jordbruk är fortfarande en väldigt viktig näring men dagens gårdar är mekaniserade och det behövs oftast inga anställda. Man har lagt ner stora resurser på att bygga universitet och högskolor i Västergötland och det finns numera universitet i Göteborg och högskolor i Skövde och Borås.

Göteborg är den stad som ger mest arbetstillfällen och den stad som drar till sig flest unga från Västergötland. Bara Stockholm är större i Sverige och har man bara en hyfsat bra utbildning är det lätt att få jobb i Göteborg. Men det är lika svårt att hitta en bostad som i andra större städer i Sverige.


Några viktiga orter

Göteborg är den i särklass viktigaste orten, störst i västra Sverige och näst störst i landet med ungefär 1 000 000 invånare om man räknar in förorterna. Göteborg är en anlagd stad. Man bestämde att den skulle byggas under stormaktstiden och ritade upp en stadsplan innan man började bygga husen, vilket är sällsynt i Sverige. Därför finns det en vallgrav som avgränsar den innersta stadskärnan från resten av staden.


Borås är huvudort i både Knallebygden och Sjuhäradsbygden. Det finns en högskola i staden och Borås fungerar som centralort, med gymnasieskolor, sjukhus osv. för södra Västergötland. Staden har varit centrum för svensk tygtillverkning i flera hundra år. Att den ligger vi Sydsvenska höglandets västra sluttning, där regnmoln tvingas uppåt, gör den också till en av Sveriges regnigaste platser.

Borås är känd för sin Pinocchiostaty

Borås är känd för sin Pinocchiostaty


Alingsås är känt för sina kaféer och för Jonas Alströmer som sägs ha infört och potatisen i Sverige och gjort den populär. Alingsås kallas ibland för "Potatisstaden", och varje år firas det med en potatisfestival.


Lidköping har varit känt för sin porslinstillverkning under handelsnamnet Rörstrand, men den fabriken är nedlagd. Sedan 2007 finns istället en mindre porslinsfabrik som heter "Porslinsfabriken i Lidköping".


Några viktiga personer

Sångerskan Wiktoria Johansson kommer från Borås: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiktoria_Johansson

Wiktoria Johansson i Dash4 - The Band under Nyköpings festdagar 2014 - 01.jpg


Poeten Karin Boye kom från Alingsås: https://sv.wikipedia.org/wiki/Karin_Boye

Statyn över henne står i Göteborg.

Peter Linde - Karin Boye-statyn i Göteborg 02.JPG


Serietecknaren och författaren Emma hamberg kommer från Vänersborg, känd bl.a. för boken Linas kvällsbok som också finns filmatiserad: https://sv.wikipedia.org/wiki/Emma_Hamberg

Emma Hamberg.JPG


Roligt vetande

Älvsborgs fästning: Innan Göteborg fanns stod det en fästning vid Göta älvs mynning som hette Älvsborgs fästning. Den som hade fästningen kunde kontrollera all sjöfart ut- och in i älven, därför var fästningen viktig. Du kanske har läst om hur olika kungar betalat lösen för fästningen vid olika tillfällen i historien. Fästningen blev gammal och revs. Istället finns en nyare fästning ute på en av öarna i Göta älv. Den fick namnet Nya Älvsborgs fästning. Den är markerad med en stjärna på kartan. Den finns kvar än idag och går att besöka. Precis som andra fästningar från stormaktstiden slutade den sina dagar som fängelse.

Nya Älvsborgs fästning, nutid

Nya Älvsborgs fästning, nutid


Slussarna: Man hade länge en dröm om att kunna segla upp hela vägen uppför Göta älv till Vänern, men det fanns två stora forsar som stoppade fartygen och lasterna fick fraktas på land runt forsarna. Den ena fanns vid Lilla Edet, och den andra vid Trollhättan. Vid Lilla Edet byggdes Sveriges första sluss som stod klar redan 1607.

Sveriges äldsta sluss, i Lilla Edet

Sveriges äldsta sluss, i Lilla Edet

Vid Trollhättan var det värre. Den svenske ingenjören Polhem försökte bygga en sluss på 1700-talet, men misslyckades. Det var först år 1800 som slussarna stod färdiga och man för första gången kunde färdas med båt hela vägen från Vänern ut i havet.

Fallen vid Trollhättan när alla dammluckor är öppna

Fallen vid Trollhättan när alla dammluckor är öppna, så såg det ut innan slussarna byggdes


Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterg%C3%B6tland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alings%C3%A5s

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjuh%C3%A4radsbygden

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ta_%C3%A4lv

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lvsborg


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län