Åtgärder

Västmanland

Från Skolbok

Vastmanland 100.png Sverigekarta-Landskap Västmanland.svg

Landskapsvapen

Västmanland vapen.svg

Landskapsblomma

Västmanlands landskapsblomma är mistel. En sällsynt växt som lever på andra träd. I Sverige lever den oftast på trädet lind.

Weiße Mistel.jpg

Landskapsdjur

Västmanlands landskapsdjur är rådjur.

Capreolus capreolus p.jpg

Geologi

Västmanland är uppdelat i tre olika regioner.

Norra Västmanland är ett höglandsområde med djupa granskogar och höga berg.

I mellersta delen finns ett skogklätt lågland med mängder av sjöar och myrar. I söder, vid Mälarens strand, finns stora slätter som en gång var havsbotten. Den jorden är både näringsrik och lättodlad.

Om man åker genom landskapet från öst till väst passerar man många åar, bland annat: Sagån, Svartån, Kolbäcksån och Hedströmmen.


Västmanland tillhör regionen Bergslagen, som var viktig för att få fram främst järn i Sverige och man har brutit järn i Västmanlands gruvor i flera hundra år.

Bergen och kullarna i Västmanland är rika på järnmalm. För att göra om malmen till järn krävs skog för träkol, malm ur bergen och rinnande vatten för att driva hammare och frakta tunga båtlaster med malm och stål. Allt detta finns i Västmanland.

Många orter har namn som slutar på; -berg, -hytta, -fors och -hammar. Det är minnen från när man bröt järn i landskapet.

Kommunikation

E18 mellan Stockholm och Oslo går rakt genom landskapet.

Järnvägsspåret Mälarbanan passerar Arboga på sträckan Örebro - Stockholm norr om Mälaren.

Eftersom landskapet har kontakt med både Mälaren och Hjälmaren har transporter med båt varit viktiga förr. Det var det enda vettiga sättet att frakta tunga laster långa sträckor. Lastbilar och tåg på järnvägarna har dock konkurrerat ut båttrafiken för länge sedan.

Traditionella näringar

Traditionellt har just brytningen av malm i gruvor varit Västmanlands viktigaste inkomstkälla. Även om järnmalmen var viktigast bröt man också andra malmer. Koppar, silver, zink och bly var andra viktiga metaller. Sala silvergruva var en av Europas främsta silvergruvor under stormaktstiden och bekostade flera av Sveriges krig.

Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk

Transporter av virke, träkol, malm och färdiga metalltackor gav också många arbetstillfällen. En inkomstkälla var skatt på metaller. I Arboga fanns t.ex. förr en stadsvåg där tackjärnet vägdes och beskattades på sin väg till Stockholm. Vågskålarna syns på bilden.

Stadsvågen i Arboga

Stadsvågen i Arboga

Nutida näringar

Mimergruvan i Norberg

Mimergruvan i Norberg, nedlagd


De flesta gruvorna är nedlagda numera. Endera för att malmen tog slut, eller för att det kostade mer att få fram metall ur malmen än vad metallen var värd. Men man har fortsatt att bearbeta metall i olika verkstäder i Västmanland. Då har man blivit tvungna att köpa järn från annat håll, främst från gruvorna i Norrland. Man har specialiserat sig på produkter som: datorer, robotar, hushållsmaskiner, kraftverksutrustning osv.

Några viktiga orter

Västerås, Köping och Arboga är all tre gamla handelsplatser som omvandlades till viktiga hamnar för järn från Bergslagen. Idag är de moderna industristäder.


Västerås är Sveriges femte största stad. Trots att den är en typisk industristad har den kvar en del av den äldre bebyggelsen. Västerås har Nordens största insjöhamn. Industrin är fortfarande viktig, men grafisk industri liksom data- och elektronikföretag är viktigast numera.

Apotekarbron i Västerås

Apotekarbron i Västerås


Arboga har behållit sin bykänsla. Staden kanske är mest känd för tillverkningen av arbogapastej och arbogaöl. Största arbetsgivaren i Arboga är Saab AB, Saab Aerotech och FMV, men en rad små teknikföretag har också vuxit fram i staden.

Arboga

Arboga


Köping har Sveriges näst största insjöhamn. Staden har många verkstäder. Volvo, Sandvik AB och Yara har t.ex. anläggningar i Köping.


Sala hade Sveriges viktigaste silvergruva under lång tid. Trots att gruvan är nedlagd är den en stor turistattraktion med många besökare. Under senare år har intresset för gruvan och Sala ökat. Runt om Sala och kring gruvan görs provborrningar där man hoppas hitta nya silverfyndigheter.

Sala silvergruva

Några viktiga personer

Dagmar Lange var en författare från Västerås som skrev mängder av böcker under pseudonymen Maria Lang: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Lange

Flera av hennes böcker filmatiserades 2013.

StatueOfMariaLang.jpg


Filip Hammar, komiker och programledare, kommer från Köping: https://sv.wikipedia.org/wiki/Filip_Hammar

Känd främst för de olika Filip och Fredrik programmen.

Fredrik Wikingsson & Filip Hammar 2015-06-08 002.jpg

Roligt vetande

2014 drabbades Västmanland av den värsta skogsbranden i svensk historia.

640px-Skogsbranden_i_V%C3%A4stmanland_HE_2014e.jpg

Skog i aska


I historieböckerna har du säkert läst om Engelbrekt, Engelbrektsson. Han växte upp utanför Norberg i Västmanland. Han står som staty i flera städer i Västmanland, bland annat Arboga och Örebro.

Staty av Engelbrekt

Staty av Engelbrekt, Örebro

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanland

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ping,_V%C3%A4stmanland

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ster%C3%A5s

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arboga

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sala


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län